ข้อมูลผู้แจ้ง - งานสาธารณูปโภค ระบบการแจ้งปัญหาสาธารณูปโภคชำรุด เทศบาลเมืองแม่เหียะ
ขอให้ท่านป้อนข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบ
เพื่อใช้ในการประสานงานและแจ้งปัญหาหรือการแก้ไขให้แก่ท่าน
กองช่าง จะทำการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาให้โดยเร็ว
ขอขอบพระคุณที่ท่านเข้ามาใช้บริการ
ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยแต่อย่างใด
หมายเลข ไอ.พี. ของท่านคือ 54.147.142.16

รายละเอียด
ประเภทสาธารณูปโภค *  หมู่ที่ *:  แม่เหียะ

คลิกบนแผนที่เพื่อแจ้งพิกัดให้เจ้าหน้าที่ทราบ (อาจเป็นตำแหน่งโดยประมาณ)
Lattitude:  
Longitude:  


ไฟล์ที่ 1  
ไฟล์ที่ 2  
ไฟล์ที่ 3  
เทศบาลเมืองแม่เหียะ
194 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอแเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-447657 , 053-447991 , 053-276491 , 053-805184 โทรสาร 053-805183
E-Mail : info@maehia.go.th
copyright © 2555 yota.maehia.go.th