แจ้งปัญหาสาธารณูปโภค

เลขที่ เรื่อง วันที่แจ้ง สถานะงาน
1907ตัดกิ่งไม้หลังบ้าน 158/63 ม.42 มิ.ย. 2561 เวลา : 12:58:35รอตรวจสอบ
1906รบกวนเก็บเศษกิ่งไม้หลังหมู่บ้านลานดาว17 พ.ย. 2560 เวลา : 11:25:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1905ขอปรับปรุงถนนในซอยน้ำท่วมขัง9 ต.ค. 2560 เวลา : 14:30:18รอตรวจสอบ
1904ขออนุเคราะห์ปรับปรุงขยายไหล่ทาง บริเวณซอย 5,6,7 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 527 ก.ย. 2560 เวลา : 14:06:58ระหว่างดำเนินการ
1903ขออนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณซอยรัตนสาขา 4 (ด้านข้างและด้านหลังหอพักทองทิพย์ 2) ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 727 ก.ย. 2560 เวลา : 13:56:35ระหว่างดำเนินการ
1902ขออนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณข้างศูนย์โตโยต้า ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 627 ก.ย. 2560 เวลา : 09:53:59ระหว่างดำเนินการ
1901ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวทาง บริเวณซอย 6 (บ.370/10) ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 627 ก.ย. 2560 เวลา : 09:17:42ระหว่างดำเนินการ
1900ขออนุเคราะห์ปรับเกรดเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณซอย 5 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 622 ก.ย. 2560 เวลา : 15:44:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1899ขออนุเคราะห์จัดทำป้ายบอกชื่อซอย บริเวณพื้นที่ ชุมชนนิมมานนรดี หมู่ที่ 522 ก.ย. 2560 เวลา : 14:45:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1898ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณหน้าวัดป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 321 ก.ย. 2560 เวลา : 10:23:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1897ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชไหล่ทาง บริเวณซอย 7 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 221 ก.ย. 2560 เวลา : 10:20:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1896ขออนุเคราะห์สนับสนุนจัดสถานที่(เวที) กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ข้าราชการตำรวจ บริเวณสนามกีฬาไนท์เพลส21 ก.ย. 2560 เวลา : 10:17:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1895ขออนุเคราะห์สนับสนุนปรับเกรดพื้นที่เตรียมปลูกดอกดาวเรือง บริเวณซุ้มทางเข้า ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 119 ก.ย. 2560 เวลา : 16:05:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1894ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณฌาปนสถานบ้านป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 319 ก.ย. 2560 เวลา : 15:00:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1893ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางด้วยหินคลุก บริเวณถนนป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 319 ก.ย. 2560 เวลา : 14:56:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1892ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณซอยศรีศุกรี 8 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 719 ก.ย. 2560 เวลา : 14:54:09ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1891ขออนุเคราะห์ปรับปรุงขยายไหล่ทาง บริเวณหน้าวัดต้นปิน ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 519 ก.ย. 2560 เวลา : 14:51:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1890ขออนุเคราะห์ปรับเกรดกองดิน บริเวณซอย 2/7 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 519 ก.ย. 2560 เวลา : 14:47:39ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1889ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณซอย 3 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 519 ก.ย. 2560 เวลา : 14:42:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1888ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง(ชำรุด) บริเวณตรงข้ามซอย 3/9 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 519 ก.ย. 2560 เวลา : 14:40:09ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1887ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางชำรุด บริเวณถนนแกรนด์วิวล์ ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1019 ก.ย. 2560 เวลา : 14:35:30ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1886ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางชำรุด บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 219 ก.ย. 2560 เวลา : 14:22:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1885ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางชำรุด บริเวณปากซอย 1 ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 119 ก.ย. 2560 เวลา : 14:12:30ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1884ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณปากทางเข้า ชุมชนทิพย์ภมร หมู่ที่ 418 ก.ย. 2560 เวลา : 13:12:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1883ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางชำรุด บริเวณซอย 7 (ถนนเลียบคลองฯ) ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 518 ก.ย. 2560 เวลา : 13:10:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1882ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณซอย 5/3 จำนวน 1 ฝา ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 818 ก.ย. 2560 เวลา : 11:14:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1881ขออนุเคราะห์ดูดโคลนและล้างท่อระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด หมู่ที่ 918 ก.ย. 2560 เวลา : 11:04:12ระหว่างดำเนินการ
1880ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณซอยไชยเรืองศรี 2/3 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 5 18 ก.ย. 2560 เวลา : 10:56:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1879ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณปากซอยเทพนิมิตร ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 618 ก.ย. 2560 เวลา : 09:12:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1878ขออนุเคราะห์ขุดลอกและกำจัดวัชพืชลำเหมืองสาธารณะ บริเวณซอย 1 ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 1014 ก.ย. 2560 เวลา : 16:29:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1877ขออนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์(เวที) ในการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล 14 ก.ย. 2560 เวลา : 10:00:00ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1876ขออนุเคราะห์ตรวจสอบน้ำท่วมขังไหล่ทาง บริเวณซอย 5/4 ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 813 ก.ย. 2560 เวลา : 15:57:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1875ขออนุเคราะห์ตรวจสอบและทำถนน บริเวณซอยไชยเรืองศรี 2/4 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 513 ก.ย. 2560 เวลา : 15:44:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1874ขออนุเคราะห์ขุดร่องระบายน้ำ บริเวณซอยทองธารา ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 313 ก.ย. 2560 เวลา : 15:37:22ระหว่างดำเนินการ
1873ขออนุเคราะห์ดูดโคลนและล้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอย 1 (ทั้งสองฝั่งทาง) ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 813 ก.ย. 2560 เวลา : 15:33:38ระหว่างดำเนินการ
1872ขออนุเคราะห์จัดเก็บฝารางระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 913 ก.ย. 2560 เวลา : 15:27:19ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1871ขออนุเคราะห์ตรวจสอบและติดตั้งป้ายชื่อซอย บริเวณซอย 7 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 613 ก.ย. 2560 เวลา : 14:41:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1870ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณปากซอย 14 ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 111 ก.ย. 2560 เวลา : 13:53:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1869ขออนุเคราะห์ปรับเกรดหินคลุก บริเวณซอย 8 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 511 ก.ย. 2560 เวลา : 09:11:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1868ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณสามแยกฝายปู่ด้วง ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 311 ก.ย. 2560 เวลา : 08:56:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1867ขออนุเคราะห์สนับสนุนตักและบรรทุกเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณพื้นที่ ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 58 ก.ย. 2560 เวลา : 16:08:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1866ขออนุเคราะห์ปรับเกรดกองดินไหล่ทาง บริเวณถนนป่าจี้และหอเจ้าบ้าน ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 38 ก.ย. 2560 เวลา : 15:51:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1865ขออนุเคราะห์ปรับเกรดกองดิน บริเวณซอย 7 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 68 ก.ย. 2560 เวลา : 15:48:24ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1864ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอย 2 ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 108 ก.ย. 2560 เวลา : 15:02:29ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1863ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำชำรุด บริเวณซอย 4 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 68 ก.ย. 2560 เวลา : 14:45:40ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1862ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางด้วยหินคลุก บริเวณช่วงแยกป่าช้าป่าจี้ ถึงถนนราชพฤกษ์-ดอยคำ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 38 ก.ย. 2560 เวลา : 14:42:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1861ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอยบ้านหย่อน 3 ถึงทางเข้าถนนสิริธารา ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 28 ก.ย. 2560 เวลา : 14:39:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1860ขออนุเคราะห์ดูดโคลนและล้างท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าวัดต้นปิน ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 58 ก.ย. 2560 เวลา : 10:41:40ระหว่างดำเนินการ
1859ขออนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ติดตั้งกระจกโค้ง บริเวณทางเข้าหมู่บ้านจัดสรรดิเออบาน่า 2 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 78 ก.ย. 2560 เวลา : 10:38:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1858ขออนุเคราะห์ดูดโคลน บริเวณซอย 1 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 58 ก.ย. 2560 เวลา : 10:36:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1857ขออนุเคราะห์ดูดโคลนและล้างท่อระบายน้ำ บริเวณพื้นที่บิ๊กซี(หางดง) หมู่ที่ 74 ก.ย. 2560 เวลา : 13:29:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1856ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอย 8/4 (บ.31/4) ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 24 ก.ย. 2560 เวลา : 11:16:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1855ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอย 2/1 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 44 ก.ย. 2560 เวลา : 11:13:02ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1854ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนเลียบคลองฯ ม.7 เชื่อม ม.8 ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 831 ส.ค. 2560 เวลา : 13:41:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1853ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณปากซอย 8 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 431 ส.ค. 2560 เวลา : 13:39:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1852ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำชำรุด บริเวณซอย 8 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 231 ส.ค. 2560 เวลา : 13:36:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1851ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง บริเวณปากซอยวิมลรัตน์ 1 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 431 ส.ค. 2560 เวลา : 13:33:09ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1850ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำชำรุด บริเวณซอย 5 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 631 ส.ค. 2560 เวลา : 13:30:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1849ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนวังตาลและหน้าหมู่บ้านพิกุลทอง ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 531 ส.ค. 2560 เวลา : 13:20:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1848ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณสามแยก(แดงบล็อค) ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 231 ส.ค. 2560 เวลา : 13:17:40ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1847ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณปากซอย 18 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 631 ส.ค. 2560 เวลา : 13:14:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1846ขออนุเคราะห์ดูดโคลนท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านเลขที่ 505/20 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 730 ส.ค. 2560 เวลา : 15:45:35ระหว่างดำเนินการ
1845ขออนุเคราะห์ย้ายพื้นสำเร็จ บริเวณซอย 20 (ข้างอาคารอเนกประสงค์) ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 630 ส.ค. 2560 เวลา : 14:23:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1844ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนรัตนสาขา (ตรงข้ามโครงการดิเออบาน่า) ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 730 ส.ค. 2560 เวลา : 14:16:29ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1843ขออนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณซอยรัตนสาขา 2 เชื่อม 3 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 730 ส.ค. 2560 เวลา : 14:12:01ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1842ขออนุเคราะห์ปรับเกรดกองดิน บริเวณซอย 1/1 (หลังบ้านอดีต ผญบ.) ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 630 ส.ค. 2560 เวลา : 14:08:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1841ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมเนื่องจากมีน้ำรั่วซึม บริเวณสโมสรสนามกีฬาฯ เทศบาลเมืองแม่เหียะ30 ส.ค. 2560 เวลา : 14:04:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1840ขออนุเคราะห์ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอย 1 (บ.344/94) ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 830 ส.ค. 2560 เวลา : 13:58:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1839ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนชำรุดเป็นหลุม เป็นบ่อ มีน้ำท่วมขัง บริเวณซอยศรีศุกรี 2 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 730 ส.ค. 2560 เวลา : 13:52:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1838ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณซอย 6 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 230 ส.ค. 2560 เวลา : 13:39:46ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1837ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณซอย 3 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1030 ส.ค. 2560 เวลา : 13:22:18ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1836ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอย 7 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 230 ส.ค. 2560 เวลา : 11:45:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1835ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บริเวณปากซอย 6 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 930 ส.ค. 2560 เวลา : 11:39:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1834ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง(ชำรุด) บริเวณซอย 7 (ถนนเลียบคลองฯ) ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 529 ส.ค. 2560 เวลา : 15:14:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1833ขออนุเคราะห์สนับสนุนจัดทำแท่นวางป้ายชื่อ ร่วมกองวิชาการ เทศบาลเมืองแม่เหียะ25 ส.ค. 2560 เวลา : 09:22:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1832ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนไทยสมุทร(ระหว่างซอย 2- 3) ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 924 ส.ค. 2560 เวลา : 10:33:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1831ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณปากซอย 8 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 224 ส.ค. 2560 เวลา : 10:30:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1830ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอย 4 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 224 ส.ค. 2560 เวลา : 10:28:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1829ขออนุเคราะห์สนับสนุนตักและบรรทุกดิน นำลงจุดวางท่อหลังตลาดสดแม่เหียะ ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 224 ส.ค. 2560 เวลา : 10:26:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1828ขออนุเคราะห์ปรับเกรดผิวทางด้วยหินคลุก บริเวณซอย 9 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 524 ส.ค. 2560 เวลา : 10:24:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1827ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมอ่างล้างมือ บริเวณอาคารประชุม 80 พรรษา เทศบาลเมืองแม่เหียะ24 ส.ค. 2560 เวลา : 10:20:30ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1826งานปรับปรุงซ่อมแซมราวจับและชักโครก บริเวณ รร.ผู้สูงอายุ ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 424 ส.ค. 2560 เวลา : 10:18:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1825ขออนุเคราะห์วางท่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณถนนราชพฤกษ์(ฝั่งซ้ายทาง) ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 724 ส.ค. 2560 เวลา : 10:15:52ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1824ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนราชพฤกษ์(หน้า รร.จันทร์ระวี) ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 724 ส.ค. 2560 เวลา : 10:12:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1823ขออนุเคราะห์ปรับพื้นที่ไหล่ทาง บริเวณซอย 1/2 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 424 ส.ค. 2560 เวลา : 10:05:24ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1822ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวทาง บริเวณปากทางเข้า ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1022 ส.ค. 2560 เวลา : 15:00:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1821ขออนุเคราะห์จัดเก็บแท่งคอนกรีต บริเวณสะพาน(จุดกลับรถ)คลองชลประทานฯ ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 121 ส.ค. 2560 เวลา : 10:40:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1820ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนราชพฤกษ์-ดอยคำ(สามแยกทางขึ้นดอยคำ) ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 321 ส.ค. 2560 เวลา : 10:30:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1819ขออนุเคราะห์ปรับปรุงไหล่ทาง บริเวณท้ายซอยไชยเรืองศรี 2 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 521 ส.ค. 2560 เวลา : 10:24:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1818ขออนุเคราะห์ดูดโคลนและล้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอยยุพิน 6 (ฝั่งขวา) ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 721 ส.ค. 2560 เวลา : 10:22:18ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1817ขออนุเคราะห์ตักและบรรทุกเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณข้างวัดอุโบสถ ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 216 ส.ค. 2560 เวลา : 13:13:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1816ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนเกษตร-แม่เหียะใน ชุมชนแม่เหียะใน หมู่ที่ 316 ส.ค. 2560 เวลา : 13:11:19ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1815ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 816 ส.ค. 2560 เวลา : 13:08:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1814ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณท้ายซอย 2 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 416 ส.ค. 2560 เวลา : 13:06:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1813ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชเตรียมงานวันแม่แห่งชาติ บริเวณพื้นที่โดยรอบ เทศบาลเมืองแม่เหียะ15 ส.ค. 2560 เวลา : 09:56:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1812ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอย 7 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 610 ส.ค. 2560 เวลา : 11:20:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1811ขออนุเคราะห์จัดสถานที่โครงการจิตอาสา ประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำ บริเวณลำเหมืองสาธารณะ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 710 ส.ค. 2560 เวลา : 11:02:24ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1810ขออนุเคราะห์สนับสนุนจัดสถานที่โครงการปั่นไปปลูก บริเวณพื้นที่เกษตร-มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่10 ส.ค. 2560 เวลา : 10:54:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1809ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณปากซอย 2 ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 104 ส.ค. 2560 เวลา : 14:46:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1808ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางชำรุด บริเวณถนนแม่เหียะเชื่อมสันผักหวาน ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 54 ส.ค. 2560 เวลา : 14:22:18ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1807ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายซอย(ชำรุด) บริเวณซอย 1 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 94 ส.ค. 2560 เวลา : 14:14:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1806ขออนุเคราะห์ดูดโคลนและล้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอย 9 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 104 ส.ค. 2560 เวลา : 13:58:12ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1805ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชไหล่ทาง บริเวณซอย 1 , 1/1 และซอย 20 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 63 ส.ค. 2560 เวลา : 15:39:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1804ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชไหล่ทาง บริเวณซอย 4 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 23 ส.ค. 2560 เวลา : 15:33:42ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1803ขออนุเคราะห์ดูดโคลนและล้างท่อระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ ชุมชนนิมมานนรดี หมู่ที่ 52 ส.ค. 2560 เวลา : 10:05:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1802ขออนุเคราะห์ปรับปรุงไหล่ทางด้วยคอนกรีต บริเวณซอย 2 ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 12 ส.ค. 2560 เวลา : 09:48:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1801ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอย 6 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 42 ส.ค. 2560 เวลา : 09:44:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1800ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก บริเวณซอย 10 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 101 ส.ค. 2560 เวลา : 15:50:12ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1799ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณถนนหน้อย ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 11 ส.ค. 2560 เวลา : 11:48:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1798ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณ ทป.4 - หน้าศาลปู่แสะย่าแสะ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 325 ก.ค. 2560 เวลา : 09:39:02ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1797ขออนุเคราะห์ดูดโคลนและล้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอย 5/1 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 625 ก.ค. 2560 เวลา : 09:35:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1796ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณซอย 5/1 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 625 ก.ค. 2560 เวลา : 09:32:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1795ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนราชพฤกษ์(หน้า รร.จันทร์ระวี) ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 725 ก.ค. 2560 เวลา : 09:30:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1794ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง(ชำรุด) บริเวณซอย 6 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 424 ก.ค. 2560 เวลา : 16:00:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1793ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 124 ก.ค. 2560 เวลา : 15:59:01ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1792ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง บริเวณปากซอย 2/6 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 524 ก.ค. 2560 เวลา : 15:57:10ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1791ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง บริเวณไหล่ทาง(ถนนเมฆราประชาบำรุง) ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 521 ก.ค. 2560 เวลา : 09:48:18ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1790ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณถนนเลียบคลองฯ(ทางเข้าทิพย์ภมร) ชุมชนทิพย์ภมร หมู่ที่ 421 ก.ค. 2560 เวลา : 09:44:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1789ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณถนนเลียบคลองฯ(หลังตลาดสดแม่เหียะ) ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 221 ก.ค. 2560 เวลา : 09:38:12ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1788ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางด้วยหินคลุก บริเวณสามแยกเอื้องหลวง ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 721 ก.ค. 2560 เวลา : 09:35:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1787ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมราวจับ(ชำรุด) บริเวณ รร.ผู้สูงอายุ ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 220 ก.ค. 2560 เวลา : 16:22:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1786ขออนุเคราะห์ดูดโคลนและล้างท่อระบายน้ำ บริเวณพื้นที่แอร์พอร์ตโฮม ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 1020 ก.ค. 2560 เวลา : 15:23:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1785ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณถนนสิริธารา ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 420 ก.ค. 2560 เวลา : 13:22:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1784ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณปากซอย 2/2 ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 1020 ก.ค. 2560 เวลา : 13:20:12ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1783ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณพื้นที่ ชุมชนนิมมานรดี หมู่ที่ 520 ก.ค. 2560 เวลา : 13:18:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1782ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง(ชำรุด) บริเวณข้าง รพ.ผู้สูงอายุ ชุมชนใหม่สามัคคี หมู่ที่ 619 ก.ค. 2560 เวลา : 09:23:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1781ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก บริเวณปากซอยวิมลรัตน์ 2 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 419 ก.ค. 2560 เวลา : 09:14:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1780ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณปากซอย 3 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 417 ก.ค. 2560 เวลา : 16:20:47ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1779ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณปากซอย 7 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 617 ก.ค. 2560 เวลา : 15:56:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1778ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณท้ายซอย 2 (บ.300/299) จำนวน 1 ฝา ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1017 ก.ค. 2560 เวลา : 15:47:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1777ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง(ชำรุด) บริเวณท้ายซอย 19 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 617 ก.ค. 2560 เวลา : 15:44:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1776ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง บริเวณปากซอยวิมลรัตน์ 1 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 417 ก.ค. 2560 เวลา : 09:17:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1775ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง(ชำรุด) บริเวณถนนสิริธารา ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 417 ก.ค. 2560 เวลา : 09:14:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1774ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณตรงข้ามซอย 2/5 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 517 ก.ค. 2560 เวลา : 09:10:47ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1773ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอย 13-14 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 417 ก.ค. 2560 เวลา : 09:06:31ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1772ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บริเวณซอย 4/2 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 614 ก.ค. 2560 เวลา : 17:07:01ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1771ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก บริเวณซอย 5 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 614 ก.ค. 2560 เวลา : 17:04:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1770ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทาง(ชำรุด) บริเวณปากทางเข้า ชุมชนทิพย์ภมร หมู่ที่ 414 ก.ค. 2560 เวลา : 17:01:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1769ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณปากซอย 14 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 414 ก.ค. 2560 เวลา : 16:57:29ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1768ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนวรุณนิเวศน์ ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 814 ก.ค. 2560 เวลา : 16:55:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1767ขออนุเคราะห์ดูดโคลนและล้างท่อระบายน้ำ บริเวณปากซอย 2 ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 1013 ก.ค. 2560 เวลา : 15:23:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1766ขออนุเคราะห์ดูดโคลนและล้างท่อระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ ชุมชนสีวลีคลองชล หมู่ที่ 213 ก.ค. 2560 เวลา : 15:18:01ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1765ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บริเวณท้ายซอยยุพิน 4 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 712 ก.ค. 2560 เวลา : 14:37:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1764ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณปากซอยศรีศุกรี 12 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 712 ก.ค. 2560 เวลา : 14:35:47ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1763ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณสามแยกถนนราชพฤกษ์-ดอยคำ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 312 ก.ค. 2560 เวลา : 14:33:42ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1762ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอย 5/3 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 612 ก.ค. 2560 เวลา : 14:30:52ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1761ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณปากซอย 3/5 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 511 ก.ค. 2560 เวลา : 10:55:24ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1760ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณซอย 14 ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 111 ก.ค. 2560 เวลา : 10:53:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1759ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนน ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 311 ก.ค. 2560 เวลา : 10:51:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1758ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณปากซอยบ้านหย่อน 1 ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 211 ก.ค. 2560 เวลา : 10:37:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1757ขออนุเคราะห์ขุดลอกและกำจัดวัชพืช บริเวณซอยยุพิน 6/1 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 711 ก.ค. 2560 เวลา : 10:31:19ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1756ขออนุเคราะห์ดูดโคลนและล้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอย 4,5 ชุมชนใหม่สามัคคี หมู่ที่ 611 ก.ค. 2560 เวลา : 10:27:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1755ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณปากซอย 5/2 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 611 ก.ค. 2560 เวลา : 10:23:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1754ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณซอย 2 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1011 ก.ค. 2560 เวลา : 10:18:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1753ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 211 ก.ค. 2560 เวลา : 10:13:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1752ขออนุเคราะห์ดูดโคลนและล้างท่อระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ ชุมชนสีวลีคลองชล หมู่ที่ 211 ก.ค. 2560 เวลา : 10:03:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1751ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอย 7 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 511 ก.ค. 2560 เวลา : 09:56:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1750ขออนุเคราะห์ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยไชยเรืองศรี 2/2 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 57 ก.ค. 2560 เวลา : 15:01:07ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1749ขออนุเคราะห์สนับสนุน(อุปกรณ์สถานที่) โครงการหล่อเทียนพรรษาและอบรมจริยธรรม เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วัดอุโบสถ หมู่ที่ 27 ก.ค. 2560 เวลา : 14:46:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1748ขออนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์เวที(งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่) บริเวณปากซอย 3 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 530 มิ.ย. 2560 เวลา : 14:55:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1747ขออนุเคราะห์ขุดลอกและกำจัดวัชพืช บริเวณท้ายซอยยุพิน 1-2 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 730 มิ.ย. 2560 เวลา : 14:41:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1746ขออนุเคราะห์ปรับปรุงฝาบ่อพัก บริเวณซอย 1 ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 1030 มิ.ย. 2560 เวลา : 13:55:42ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1745ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณทางเข้าชุมชน และซอย 5 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 230 มิ.ย. 2560 เวลา : 13:51:39ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1744ขออนุเคราะห์ดูดโคลนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณถนนหน้อย ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 129 มิ.ย. 2560 เวลา : 08:51:33ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1743ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณซอย 5 , 17 ชุมชนใหม่สามัคคี หมู่ที่ 620 มิ.ย. 2560 เวลา : 16:09:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1742ขออนุเคราะห์ดูดโคลนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณท้านซอยยุพิน 1-6 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 719 มิ.ย. 2560 เวลา : 11:07:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1741ขออนุเคราะห์ดูดโคลนและล้างท่อระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ ชุมชนนิมมานนรดี หมู่ที่ 519 มิ.ย. 2560 เวลา : 10:35:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1740ขออนุเคราะห์ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณซอยยุพิน ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 713 มิ.ย. 2560 เวลา : 15:31:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1739ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังไหล่ทาง บริเวณซอย 9 ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 39 มิ.ย. 2560 เวลา : 16:27:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1738ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ตะแกรงเหล็ก) บริเวณปากซอยศรีศุกรี 7 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 79 มิ.ย. 2560 เวลา : 16:16:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1737ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมรั้ว(ชำรุด) บริเวณท้ายซอย 3/1 ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 109 มิ.ย. 2560 เวลา : 11:02:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1736ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อซอย(ชำรุด) บริเวณซอยรัตนสาขา 1/1 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 78 มิ.ย. 2560 เวลา : 22:47:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1735ขออนุเคราะห์ตรวจสอบถนนชำรุด/ท่อระบายน้ำอุดตัน ซ.ดอนปิน 3/6 หมู่ที่ 58 มิ.ย. 2560 เวลา : 22:44:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1734ขอความอนุเคราะห์ดูดโคลนหมู่บ้านลานดาว หมู่ที่ 48 มิ.ย. 2560 เวลา : 14:59:00ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1733ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(จำนวน 1 ฝา) บริเวณถนนป่าเป้า ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 106 มิ.ย. 2560 เวลา : 09:49:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1732ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณพื้นที่ 158/52 ชุมชนลานดาว หมู่ที่ 45 มิ.ย. 2560 เวลา : 16:35:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1731ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อซอย บริเวณซอยศรีศุกรี 10 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 731 พ.ค. 2560 เวลา : 11:49:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1730ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อซอย บริเวณซอย 1 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 431 พ.ค. 2560 เวลา : 11:48:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1729ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(จำนวน 1 ฝา) บริเวณปากซอย 2/1 ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 1031 พ.ค. 2560 เวลา : 11:46:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1728ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(จำนวน 1 ฝา) บริเวณถนนซอย 7 เชื่อมซอย 20 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 631 พ.ค. 2560 เวลา : 11:43:24ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1727ขออนุเคราะห์ทำแนวกำแพงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณซอย 3/2 ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 1030 พ.ค. 2560 เวลา : 16:42:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1726ขออนุเคราะห์ดูดโคลนและล้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอย 14 ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 130 พ.ค. 2560 เวลา : 16:28:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1725ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บริเวณซอย 14 ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 130 พ.ค. 2560 เวลา : 16:25:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1724ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก บริเวณซอย 5/2 (344/364 , 344/367) ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 830 พ.ค. 2560 เวลา : 16:22:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1723ขออนุเคราะห์ดูดโคลนและล้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอย 4 ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 1030 พ.ค. 2560 เวลา : 15:59:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1722ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณซอย 2/1 ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 1030 พ.ค. 2560 เวลา : 15:57:19ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1721ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณท้ายซอย 5/1 ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 830 พ.ค. 2560 เวลา : 15:52:42ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1720ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อซอย บริเวณพื้นที่ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 330 พ.ค. 2560 เวลา : 13:12:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1719ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนป่าจี้(ก่อนถึงซอย 8) ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 330 พ.ค. 2560 เวลา : 13:08:10ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1718ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณโค้งหมาไอ ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 430 พ.ค. 2560 เวลา : 13:03:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1717ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณปากซอยจุฑารัตน์ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 725 พ.ค. 2560 เวลา : 15:33:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1716ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 125 พ.ค. 2560 เวลา : 15:32:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1715ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณปากซอย 6 , 7 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1025 พ.ค. 2560 เวลา : 13:09:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1714ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวทาง บริเวณปากทางเข้าชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 225 พ.ค. 2560 เวลา : 11:43:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1713ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณถนนท่าข้าม(ตรงข้ามปากซอย 5) ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 425 พ.ค. 2560 เวลา : 11:41:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1712ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณซอย 1 (บ.88/3) ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 525 พ.ค. 2560 เวลา : 11:39:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1711ขออนุเคราะห์ตรวจสอบและติดตั้งสายสูบน้ำทิ้ง บริเวณท้ายซอย 1 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 925 พ.ค. 2560 เวลา : 11:18:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1710ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณตรงข้ามปากซอย 2 ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 1024 พ.ค. 2560 เวลา : 10:15:07ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1709ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง(ชำรุด) บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 223 พ.ค. 2560 เวลา : 15:07:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1708ขออนุเคราะห์ดูดโคลนท่อระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ ชุมชนนิมมานรดี หมู่ที่ 523 พ.ค. 2560 เวลา : 11:19:42ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1707ขออนุเคราะห์สนับสนุนจัดสถานที่(เวที)งานทำบุญสืบชะตาบ้าน บริเวณซอย 5 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 223 พ.ค. 2560 เวลา : 09:20:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1706ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่(งานขาว-ดำ) บริเวณพื้นที่ ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 423 พ.ค. 2560 เวลา : 09:17:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1705ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บริเวณซอย 4 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 623 พ.ค. 2560 เวลา : 09:13:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1704ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางเป็นหลุม บริเวณแยกป่าช้าป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 323 พ.ค. 2560 เวลา : 09:10:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1703ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนราชพฤกษ์ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 722 พ.ค. 2560 เวลา : 13:13:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1702ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณถนนแม่เหียะใน-บ้านปง ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 322 พ.ค. 2560 เวลา : 13:11:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1701ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาผิวทางชำรุดเนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะ บริเวณซอยบัวระวงค์ , ซอยทองธารา ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 319 พ.ค. 2560 เวลา : 17:03:01ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1700ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรางระบายน้ำ บริเวณซอย 3/8 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 519 พ.ค. 2560 เวลา : 17:01:07ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1699ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวทาง เนื่องจากท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอย 3/6 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 519 พ.ค. 2560 เวลา : 16:59:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1698ขออนุเคราะห์ขุดลอกและกำจัดวัชพืชรางระบายน้ำ บริเวณข้างศูนย์โตโยต้า ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 919 พ.ค. 2560 เวลา : 16:56:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1697ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอย 4/1 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 619 พ.ค. 2560 เวลา : 15:34:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1696ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณปากทางเข้า ชุมชนทิพย์ภมร หมู่ที่ 419 พ.ค. 2560 เวลา : 13:52:12ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1695ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณปากซอิย 9/1 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 219 พ.ค. 2560 เวลา : 11:59:24ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1694ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณหน้าฌาปนสถานบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 319 พ.ค. 2560 เวลา : 11:57:42ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1693ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณซอย 7 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 619 พ.ค. 2560 เวลา : 11:50:31ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1692ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(จำนวน 1 ฝา) บริเวณถนนสิริธารา ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 416 พ.ค. 2560 เวลา : 11:31:40ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1691ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนเลียบคลองฯ(หลังตลาดสดแม่เหียะ) ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 216 พ.ค. 2560 เวลา : 11:29:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1690ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่แปลงว่าง บริเวณซอยศาลพระภูมิ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 715 พ.ค. 2560 เวลา : 09:39:31ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1689ขออนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอย 8 รางระบายน้ำ (บ.140) ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 515 พ.ค. 2560 เวลา : 09:31:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1688ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 211 พ.ค. 2560 เวลา : 09:20:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1687ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนหน้าสิริธารา ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 411 พ.ค. 2560 เวลา : 09:05:42ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1686ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอยไชยเรืองศรี 1 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 511 พ.ค. 2560 เวลา : 08:55:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1685ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณซอย 4 จำนวน 1 ฝา ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 108 พ.ค. 2560 เวลา : 14:27:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1684ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณปากซอย 7 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 68 พ.ค. 2560 เวลา : 10:35:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1683ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณปากซอย 6 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 48 พ.ค. 2560 เวลา : 10:29:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1682ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอย 2 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 58 พ.ค. 2560 เวลา : 10:22:46ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1681ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณหน้าหมู่บ้านพิกุลทอง ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 58 พ.ค. 2560 เวลา : 10:21:24ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1680ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอยคันคลองชลประทาน 1 ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 38 พ.ค. 2560 เวลา : 10:17:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1679ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณปากซอย 8 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 108 พ.ค. 2560 เวลา : 10:15:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1678ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอยรัตนสาขา 1 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 78 พ.ค. 2560 เวลา : 10:13:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1677ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณซอย 4/1 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 68 พ.ค. 2560 เวลา : 10:10:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1676ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณซอย 7 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 68 พ.ค. 2560 เวลา : 10:08:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1675ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง(ชำรุด) บริเวณซอย 7 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 68 พ.ค. 2560 เวลา : 10:07:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1674ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนวรุณนิเวศน์(ก่อนถึงปากซอย 2) ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 88 พ.ค. 2560 เวลา : 10:04:02ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1673ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมช่องวาล์วน้ำประปา บริเวณปากทางเข้า ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 38 พ.ค. 2560 เวลา : 09:59:02ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1672ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณฝายเสือแผ้ว ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 38 พ.ค. 2560 เวลา : 09:55:10ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1671ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอยศรีศุกรี 12 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 78 พ.ค. 2560 เวลา : 09:52:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1670ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณปากซอย 1 ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 101 พ.ค. 2560 เวลา : 10:11:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1669ขออนุเคราะห์จัดทำช่องปลูกต้นไม้ บริเวณฌาปนสถานบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 101 พ.ค. 2560 เวลา : 10:10:12ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1668ขออนุเคราะห์สนับสนุนปรับเกรดกองทราย บริเวณวัดตำหนัก หมู่ที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา : 10:03:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1667ขออนุเคราะห์ปรับเกรดเศษวัชพืช บริเวณซอย 14 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 61 พ.ค. 2560 เวลา : 09:58:52ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1666ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณปากซอย 20 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 61 พ.ค. 2560 เวลา : 09:57:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1665ขออนุเคราะห์เทคอนกรีตซ่อมแซมผิวทาง บริเวณถนนแกรนด์วิวล์ ชุมชนแกรนด์วิวล์หมู่ที่ 101 พ.ค. 2560 เวลา : 09:50:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1664ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอย 1/1 ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 328 เม.ย. 2560 เวลา : 16:21:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1663ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอยศรีศุกรี ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 728 เม.ย. 2560 เวลา : 14:34:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1662ขออความอนุเคราะห์ขุดลอกและกำจัดวัชพืชลำเหมืองสาธารณะ บริเวณบ้านนางชุ่มใจ ถึงท้ายซอย 1/9 ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 1027 เม.ย. 2560 เวลา : 16:24:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1661ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณปากซอย 11 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1027 เม.ย. 2560 เวลา : 15:56:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1660ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณท้ายซอย 2 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 427 เม.ย. 2560 เวลา : 15:31:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1659ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอย 7 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 227 เม.ย. 2560 เวลา : 13:10:24ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1658ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณฌาปนสถานบ้านป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 327 เม.ย. 2560 เวลา : 10:35:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1657ขออนุเคราะห์กำจัดวัชพืชลำเหมืองสาธารณะ บริเวณซอย 9 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 526 เม.ย. 2560 เวลา : 16:05:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1656ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนเกษตร-แม่เหียะใน ชุมชนแม่เหียะใน หมู่ที่ 325 เม.ย. 2560 เวลา : 10:40:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1655ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณถนนเลียบคลองฯ (ทางออกวัดตำหนัก) ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 125 เม.ย. 2560 เวลา : 10:38:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1654ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอย 1 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 525 เม.ย. 2560 เวลา : 10:35:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1653ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอย 7 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 621 เม.ย. 2560 เวลา : 14:44:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1652ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนราชพฤกษ์-ดอยคำ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 321 เม.ย. 2560 เวลา : 14:40:30ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1651ขออนุเคราะห์สนับสนุนจัดสถานที่(งานดำหัวผู้สูงอายุ) บริเวณโรงยิม เทศบาลเมืองแม่เหียะ21 เม.ย. 2560 เวลา : 14:24:09ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1650ขออนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณซอยศรีศุกรี 2 (หลังบ้านเลขที่ 9/32) ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 721 เม.ย. 2560 เวลา : 14:05:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1649ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บริเวณถนนสิริธารา ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 420 เม.ย. 2560 เวลา : 13:56:12ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1648ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง(ชำรุด) บริเวณถนนเลียบคลองฯ(ตรงข้ามทางเข้า) ชุมชนทิพย์ภมร หมู่ที่ 420 เม.ย. 2560 เวลา : 08:58:33ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1647ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง(ชำรุด) บริเวณปากซอย 15 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 420 เม.ย. 2560 เวลา : 08:54:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1646ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนราชพฤกษ์ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 720 เม.ย. 2560 เวลา : 08:48:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1645ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา(ชำรุด) บริเวณซุ้มทางเข้า ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 719 เม.ย. 2560 เวลา : 15:25:57ระหว่างดำเนินการ
1644ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณซอย 2/6 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 519 เม.ย. 2560 เวลา : 14:59:12ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1643ขออนุเคราะห์ขุดลอกและกำจัดวัชพืชรางระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 1019 เม.ย. 2560 เวลา : 14:13:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1642ขออนุเคราะห์ดูดโคลนและล้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอย 3/4 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 57 เม.ย. 2560 เวลา : 09:12:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1641ขออนุเคราะห์สนับสนุนจัดสถานที่(เวที) งานฉลองศาลาการเปรียญวัดต้นปิน ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 55 เม.ย. 2560 เวลา : 10:38:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1640ขออนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์(อาสนะ)จัดสถานที่งานทำบุญ บริเวณสำนักงานนิติบุคคลศิริรักษ์ 2 หมู่ที่ 75 เม.ย. 2560 เวลา : 10:36:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1639ขออนุเคราะห์อุปกรณ์เวที(อาสนะ) งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ บริเวณซอย 6 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 524 มี.ค. 2560 เวลา : 15:19:07ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1638ขออนุเคราะห์ดูดโคลนและล้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอย 1 ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 124 มี.ค. 2560 เวลา : 15:15:19ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1637ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อซอย บริเวณซอย 2/1 ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 1024 มี.ค. 2560 เวลา : 15:13:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1636ขออนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์(เวที) กิจกรรมวันสงกรานต์ ณ โรงเรียนนานาชาติ ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1024 มี.ค. 2560 เวลา : 09:17:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1635ขออนุเคราะห์สนับสนุนจัดสถานที่(เวที) กิจกรรม Open House 23 มี.ค. 2560 เวลา : 10:09:40ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1634ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณถนนเลียบคลองฯ จำนวน 2 ฝา ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 123 มี.ค. 2560 เวลา : 10:05:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1633ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ บริเวณวัดป่าจี้ หมู่ที่ 323 มี.ค. 2560 เวลา : 09:46:02ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1632ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณซอย 3 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 510 มี.ค. 2560 เวลา : 13:24:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1631ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อซอย บริเวณซอยดอนปิน 3/4 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 510 มี.ค. 2560 เวลา : 13:22:07ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1630ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอย 1/3 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 710 มี.ค. 2560 เวลา : 13:19:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1629ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อซอย บริเวณซอยรัตนสาขา 1/2 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 710 มี.ค. 2560 เวลา : 13:17:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1628ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ บริเวณซอย 13 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 910 มี.ค. 2560 เวลา : 13:08:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1627ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณณาปนสถานบ้านอุโบสถ 1 หมู่ที่ 26 มี.ค. 2560 เวลา : 13:33:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1626ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณซอย 1 , 1/1 , 1/2 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 43 มี.ค. 2560 เวลา : 16:33:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1625ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณแนวเขตพื้นที่ ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 93 มี.ค. 2560 เวลา : 16:31:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1624ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณณาปนสถานบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 33 มี.ค. 2560 เวลา : 16:29:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1623ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณหน้าบ้านนายอนิรุธ แสงไพบูลย์ ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 13 มี.ค. 2560 เวลา : 16:19:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1622ขออนุเคราะห์สนับสนุนติดตั้งเวที วันนักข่าว บริเวณสนามฟุตบอลไนท์เพลส 3 มี.ค. 2560 เวลา : 16:16:31ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1621ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณถนนรัตนสาขา ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 73 มี.ค. 2560 เวลา : 16:14:00ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1620ขออนุเคราะห์ดูดโคลนและล้างท่อระบายน้ำ บริเวณร้าน NEW YORK STILE PIZZA หมู่ที่ 13 มี.ค. 2560 เวลา : 16:00:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1619ขออนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์(เวที อาสนะ) เพื่อใช้ในงานพื้นที่ ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 524 ก.พ. 2560 เวลา : 09:59:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1618ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 121 ก.พ. 2560 เวลา : 15:42:10ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1617ขออนุเคราะห์ติดตั้งราวกันตก บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 221 ก.พ. 2560 เวลา : 15:40:12ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1616ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณซอยบ้านหย่อน 1 ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 221 ก.พ. 2560 เวลา : 15:31:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1615ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณซอย 1/1 , 5 ชุมชนใหม่สามัคคี หมู่ที่ 621 ก.พ. 2560 เวลา : 15:25:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1614ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อซอย บริเวณซอย 7 , 9 ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 320 ก.พ. 2560 เวลา : 11:36:29ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1613ขออนุเคราะห์สนับสนุนปรับเกรดหินคลุก บริเวณซอย 9 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 520 ก.พ. 2560 เวลา : 11:34:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1612ขออนุเคราะห์ขุดลอกร่องระบายน้ำและกำจัดวัชพืช บริเวณซอยยุพิน 6/2 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 717 ก.พ. 2560 เวลา : 11:15:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1611ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณซอย 2 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 917 ก.พ. 2560 เวลา : 10:56:12ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1610ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณสนามกีฬาต้านยาเสพติด ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 217 ก.พ. 2560 เวลา : 09:17:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1609ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณซอยยุพิน 1 , 6/1 และถนนราชพฤกษ์ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 717 ก.พ. 2560 เวลา : 09:13:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1608ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณซอยรัตนสาขา 1 , 1/1 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 717 ก.พ. 2560 เวลา : 09:12:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1607ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอย 1,2 ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 1015 ก.พ. 2560 เวลา : 10:05:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1606ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอย 1 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 515 ก.พ. 2560 เวลา : 10:04:18ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1605ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนเลียบคลองฯ (ตั้งแต่สะพาน - ต้นไม้จามจุรี ฝั่งทิศเหนือ) ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 215 ก.พ. 2560 เวลา : 10:02:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1604ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณซอย 5 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 215 ก.พ. 2560 เวลา : 09:55:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1603ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณแนวเขตกุลพันธุ์วิว 2,3,4 ถึงชุมชนนิมมานนรดี หมู่ที่ 515 ก.พ. 2560 เวลา : 09:52:42ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1602ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณซอย 1 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 515 ก.พ. 2560 เวลา : 09:49:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1601งานปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณซอย 2/6 (อลงกรณ์) ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 514 ก.พ. 2560 เวลา : 13:49:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1600งานดูดโคลนและล้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอยยุพิน 6/2 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 714 ก.พ. 2560 เวลา : 13:47:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1599ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นออกจากท่อระบายน้ำ บริเวณอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองแม่เหียะ7 ก.พ. 2560 เวลา : 10:42:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1598ขออนุเคราะห์ปรับเกรดลานจอดรถ(งานขาว-ดำ) บริเวณพื้นที่ ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 27 ก.พ. 2560 เวลา : 08:43:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1597ขออนุเคราะห์ปรับปรุง(เทคอนกรีต)พื้น บริเวณฌาปนสถานบ้านดอนปิน ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 53 ก.พ. 2560 เวลา : 15:21:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1596ขออนุเคราะห์ปรับปรุงขยายสะพาน(พอใจ) ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 103 ก.พ. 2560 เวลา : 15:19:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1595ขออนุเคราะห์รถดูดโคลน(ดูดสระน้ำพุ) บริเวณสำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สีวลีราชพฤกษ์ เชียงใหม่ หมู่ที่ 23 ก.พ. 2560 เวลา : 15:16:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1594ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชไหล่ทาง บริเวณซอย 3/7 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 53 ก.พ. 2560 เวลา : 15:11:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1593ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชเพื่อใช้จอดรถ(งานขาว-ดำ) บริเวณพื้นที่ ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 13 ก.พ. 2560 เวลา : 15:08:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1592ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณด้านหลังอาคารหอพัก วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี3 ก.พ. 2560 เวลา : 13:36:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1591ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณซอย 3 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 101 ก.พ. 2560 เวลา : 15:28:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1590ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณถนนตำหนัก 1 ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 11 ก.พ. 2560 เวลา : 15:25:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1589ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชไหล่ทาง บริเวณถนนสิริธารา ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 41 ก.พ. 2560 เวลา : 15:21:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1588ขออนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์เวที เพื่อจัดทำโครงการ บริเวณศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม เฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่24 ม.ค. 2560 เวลา : 16:13:01ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1587ขออนุเคราะห์ดูดโคลนร่องระบายน้ำ(อุดตัน) บริเวณพื้นที่ บิ๊กซีสาขาหางดง หมู่ที่ 724 ม.ค. 2560 เวลา : 16:07:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1586ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณซอย 3/9 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 523 ม.ค. 2560 เวลา : 08:57:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1585ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณท้ายซอย 2 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 423 ม.ค. 2560 เวลา : 08:55:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1584ขออนุเคราะห์ปรับปรุงทาสีเนินชะลอความเร็ว บริเวณพื้นที่ ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1023 ม.ค. 2560 เวลา : 08:54:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1583ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายบอกชื่อซอย บริเวณซอย 16 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 619 ม.ค. 2560 เวลา : 15:51:12ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1582ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณซอย 9 ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 319 ม.ค. 2560 เวลา : 15:48:46ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1581ขออนุุเคราะห์ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตันและดูดโคลน บริเวณซอยจุฑาวัฒน์ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 719 ม.ค. 2560 เวลา : 15:46:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1580งานสนับสนุนจัดสถานที่กิจกรรมวันเด็ก บริเวณพื้นที่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ16 ม.ค. 2560 เวลา : 16:14:10ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1579ขออนุเคราะห์รถปรับเกรดพื้นที่เตรียมงานทำบุญเข้าโสสานกรรม บริเวณสุสานบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 1012 ม.ค. 2560 เวลา : 13:34:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1578ขออนุเคราะห์ขุดลอกและกำจัดวัชพืชลำเหมืองสาธารณะ บริเวณซอย 9 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 512 ม.ค. 2560 เวลา : 13:26:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1577ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณตรงข้ามบ้านเลขที่ 158/60 ชุมชนลานดาว หมู่ที่ 411 ม.ค. 2560 เวลา : 10:39:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1576ขออนุเคราะห์สนับสนุนติดตั้งเวทีงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ บริเวณหมู่บ้านภูฟ้าการ์เด้นโฮม 4 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่11 ม.ค. 2560 เวลา : 10:35:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1575ขออนุเคราะห์ทำรางระบายน้ำ บริเวณซอย 15 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 611 ม.ค. 2560 เวลา : 10:31:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1574ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่เตรียมงานทำบุญประจำปี บริเวณซอย 15 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 611 ม.ค. 2560 เวลา : 10:18:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1573ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก บริเวณซอย 6/2 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 411 ม.ค. 2560 เวลา : 09:56:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1572ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางเป็นหลุม บริเวณซอยศรีศุกรี ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 711 ม.ค. 2560 เวลา : 09:51:19ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1571ขออนุเคราะห์รถปรับเกรดพื้นที่ บริเวณณาปนสถานบ้านป่าเป้า ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 1011 ม.ค. 2560 เวลา : 09:26:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1570ขออนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์(อาสนะและแผ่นฟลอร์) งานบวงสรวงพระพรหมประจำปี บริเวณสำนักงานชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1011 ม.ค. 2560 เวลา : 09:19:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1569ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมราวกันตก บริเวณสามแยกตลาดตาพรหม ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 530 ธ.ค. 2559 เวลา : 14:59:29ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1568ขออนุเคราะห์ดูดโคลนและล้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอย 3 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 527 ธ.ค. 2559 เวลา : 13:51:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1567ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง บริเวณซอยไชยเรืองศรี 2 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 526 ธ.ค. 2559 เวลา : 13:19:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1566ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชและกองดิน บริเวณซอย 2 ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 826 ธ.ค. 2559 เวลา : 11:33:39ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1565ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณซอยศรีศุกรี ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 726 ธ.ค. 2559 เวลา : 11:30:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1564ขออนุเคราะห์สนับสนุนติดตั้งเวที กิจกรรมปั่นจักรยาน บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ พืชสวนโลก26 ธ.ค. 2559 เวลา : 10:25:57ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1563ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณซอย 3/3 (บ.35) ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 522 ธ.ค. 2559 เวลา : 09:30:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1562ขออนุเคราะห์ตรวจสอบรางระบายน้ำ บริเวณซอย 4 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 622 ธ.ค. 2559 เวลา : 09:24:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1561ขออนุเคราะห์จัดเรียงแท่งคอนกรีต บริเวณแยกตลาดลุงพรม ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 522 ธ.ค. 2559 เวลา : 09:17:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1560ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมระบบประปา บริเวณอาคารห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองแม่เหียะ20 ธ.ค. 2559 เวลา : 10:34:12ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1559ขออนุเคราะห์สกัดเจาะช่องระบายน้ำ บริเวณซอยยุพิน 4 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 719 ธ.ค. 2559 เวลา : 15:33:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1558ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ลานจอดรถ บริเวณข้างวัดต้นปิน ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 519 ธ.ค. 2559 เวลา : 10:08:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1557ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนเกษตร-แม่เหียะใน ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 319 ธ.ค. 2559 เวลา : 10:05:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1556ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณถนนวรุณนิเวศน์ (หน้า บ.344/31) ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 814 ธ.ค. 2559 เวลา : 16:05:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1555ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนน บริเวณซอย 6 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1014 ธ.ค. 2559 เวลา : 16:02:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1554ขออนุเคราะห์รถดูดโคลนแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณตึกแถว 7 ห้อง (ปากซอย 3/7) ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 513 ธ.ค. 2559 เวลา : 10:31:10ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1553ขออนุเคราะห์ดูดโคลนรางระบายน้ำอุดตัน บริเวณ บ.300/521 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1013 ธ.ค. 2559 เวลา : 10:16:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1552ขออนุเคราะห์ปรับปรุงจัดเก็บป้ายโครงเขียว บริเวณซอย 2 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 513 ธ.ค. 2559 เวลา : 10:11:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1551ขออนุเคราะห์สนับสนุนปรับเกรดกองขยะ บริเวณพื้นที่ด้านข้าง กุลพันธุ์วิวล์โครงการ 5 6 7 หมู่ที่ 413 ธ.ค. 2559 เวลา : 09:40:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1550ขออนุเคราะห์สนับสนุน(เวที)งานขึ้นบ้านใหม่และงานมงคลสมรส บริเวณบ้านเลขที่ 300/250 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 101 ธ.ค. 2559 เวลา : 09:08:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1549ขออนุเคราะห์ปรับปรุงศูนย์ ชรบ. ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 31 ธ.ค. 2559 เวลา : 09:05:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1548ขออนุเคราะห์สนับสนุนซ่อมแซมหลังคาและเพดานห้องฟิตเนส สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ28 พ.ย. 2559 เวลา : 09:28:07ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1547ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอย 2/1 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 428 พ.ย. 2559 เวลา : 09:07:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1546ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณท้ายซอย 4/1 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 224 พ.ย. 2559 เวลา : 10:49:18ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1545ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณซอย 2 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 524 พ.ย. 2559 เวลา : 10:46:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1544ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง(ชำรุด) บริเวณถนนเกษตร-แม่เหียะใน ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 324 พ.ย. 2559 เวลา : 09:28:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1543ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณคลองชลประทานฯ(หลัง รพสต.ท่าข้าม) ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 424 พ.ย. 2559 เวลา : 09:13:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1542ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณถนนเลียบคลองฯ(หลังตลาดสดแม่เหียะ) ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 224 พ.ย. 2559 เวลา : 09:05:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1541ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณถนนราชพฤกษ์และซอยศรีศุกรี ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 723 พ.ย. 2559 เวลา : 09:11:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1540ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณหน้า รร.นานาชาติ แกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1023 พ.ย. 2559 เวลา : 09:08:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1539ขออนุเคราะห์ปรับเกรดกองดิน บริเวณข้างวัดอุโบสถ ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 218 พ.ย. 2559 เวลา : 16:16:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1538ขออนุเคราะห์ขุดต้นไม้ บริเวณซอย 13 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 914 พ.ย. 2559 เวลา : 09:40:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1537ขออนุเคราะห์ปรับปรุงผิวทาง(จุดฝาบ่อพัก) บริเวณซอย 8 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 514 พ.ย. 2559 เวลา : 09:38:18ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1536ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณปากซอย 7 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 614 พ.ย. 2559 เวลา : 09:34:33ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1535ขออนุเคราะห์ปรับเกรดเศษหินและเศษดิน บริเวณซอย 7 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 614 พ.ย. 2559 เวลา : 09:32:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1534ขออนุเคราะห์สนับสนุนติดตั้งอุปกรณ์(เวที)งานกฐิน บริเวณซอย 6 ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 114 พ.ย. 2559 เวลา : 09:15:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1533ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมท่อทรุดตัว บริเวณพื้นที่หมู่บ้านพิกุลทอง ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 58 พ.ย. 2559 เวลา : 15:12:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1532ขออนุเคราะห์วางท่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณปากซอย 6/2 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 48 พ.ย. 2559 เวลา : 15:09:00ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1531ขออนุเคราะห์ขุดเจาะวางท่อเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณซอยรัตนสาขา 2/1 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 78 พ.ย. 2559 เวลา : 09:21:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1530ขออนุเคราะห์ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอย 4 ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 17 พ.ย. 2559 เวลา : 14:01:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1529ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง(ชำรุด) บริเวณบ้านหย่อนซอย 1 ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 27 พ.ย. 2559 เวลา : 10:03:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1528ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณปากทางเข้าชุมชนทิพย์ภมร-ลานดาว หมู่ที่ 428 ต.ค. 2559 เวลา : 17:27:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1527ขออนุเคราะห์หินคลุกซ่อมแซมผิวทาง บริเวณซอย 15 ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 125 ต.ค. 2559 เวลา : 09:57:29ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1526ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชและกองดิน บริเวณวัดอุโบสถ ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 221 ต.ค. 2559 เวลา : 16:32:12ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1525ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่เตรียมงานกฐิน บริเวณวัดต้นปิน ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 518 ต.ค. 2559 เวลา : 14:55:00ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1524ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน บริเวณพื้นที่ ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 418 ต.ค. 2559 เวลา : 09:18:30ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1523ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง(ชำรุด) บริเวณซอย 2 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1018 ต.ค. 2559 เวลา : 09:13:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1522ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง(จำนวน 3 จุด) บริเวณพื้นที่ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ 713 ต.ค. 2559 เวลา : 08:44:18ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1521ขออนุเคราะห์ปรับปรุงผิวทางจุดวางท่อ บริเวณซอย 8 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 512 ต.ค. 2559 เวลา : 15:29:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1520ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณซอย 4/1 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 212 ต.ค. 2559 เวลา : 15:25:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1519ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยหินคลุก บริเวณซอย 3/3 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 512 ต.ค. 2559 เวลา : 10:33:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1518ขออนุเคราะห์สนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองแม่เหียะ12 ต.ค. 2559 เวลา : 10:06:19ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1517ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณถนนเลียบคลองฯ(จำนวน 1 ฝา) ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 112 ต.ค. 2559 เวลา : 09:54:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1516ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ บริเวณซอยบ้านหย่อน 3 ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 210 ต.ค. 2559 เวลา : 16:32:02ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1515ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง(ชำรุด) บริเวณซอย 1 ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 1010 ต.ค. 2559 เวลา : 15:09:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1514ขออนุเคราะห์สนับสนุนย้ายป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง บริเวณศาลปู่แสะ-ย่าแสะ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 36 ต.ค. 2559 เวลา : 14:29:29ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1513ขอความอนุเคราะห์รถปรับเกรดวัชพืช บริเวณณาปนสถานบ้านแม่เหียะใน หมู่ที่ 35 ต.ค. 2559 เวลา : 16:16:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1512ขออนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณซอยไชยเรืองศรี 2 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 55 ต.ค. 2559 เวลา : 09:49:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1511ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชไหล่ทาง บริเวณซอย 1/1 , 7 ชุมชนใหม่สามัคคี 1,2 หมู่ที่ 65 ต.ค. 2559 เวลา : 09:45:19ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1510ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณซอยไชยเรืองศรี 3 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 55 ต.ค. 2559 เวลา : 09:40:12ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1509ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ บริเวณซอยศรีศุกรี(ข้างอาคารเอนกประสงค์) ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 75 ต.ค. 2559 เวลา : 09:35:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1508ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง(ชำรุด) บริเวณซอย 15 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 45 ต.ค. 2559 เวลา : 09:28:31ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1507ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ บริเวณซอย 2 , 6 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 45 ต.ค. 2559 เวลา : 09:25:33ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1506ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ บริเวณถนนแม่เหียะใน-บ้านปง ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 35 ต.ค. 2559 เวลา : 09:23:24ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1505ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเนินชะลอความเร็ว หมู่ 727 ก.ย. 2559 เวลา : 10:16:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1504ขอความอนุเคราะห์ขอหินคลุก หมู่ 527 ก.ย. 2559 เวลา : 10:13:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1503ขอความอนุเคราะห์ขุดรางระบายน้ำ ทั้ง 2 ฝั่ง หมู่ 1023 ก.ย. 2559 เวลา : 08:20:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1502ขออนุเคราะห์ดูดโคลนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณวอย 5/4 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 622 ก.ย. 2559 เวลา : 09:34:30ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1501ขออนุเคราะห์ปรับปรุงถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ บริเวณซอย 8 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 522 ก.ย. 2559 เวลา : 09:28:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1500ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมเนื่องจากมีรอยรั่วซึมของน้ำ บริเวณอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองแม่เหียะ22 ก.ย. 2559 เวลา : 08:59:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1499ขออนุเคราะห์ดูดโคลนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณซอย 3/7 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 521 ก.ย. 2559 เวลา : 09:52:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1498ขออนุเคราะห์วางท่อเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณซอย 8 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 521 ก.ย. 2559 เวลา : 09:50:42ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1497ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง(ชำรุด) บริเวณคอสะพานบ้านขัวเด้ง ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 521 ก.ย. 2559 เวลา : 09:47:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1496ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ บริเวณคอสะพานฝายเสือแผ้ว ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 321 ก.ย. 2559 เวลา : 09:45:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1495ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ บริเวณถนนอุโบสถ 1 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 221 ก.ย. 2559 เวลา : 09:40:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1494ขออนุเคราะห์สนับสนุนจัดทำที่ทิ้งขยะ เพื่อติดตั้งบริเวณ รร.อนุบาลเมืองแม่เหียะ21 ก.ย. 2559 เวลา : 09:37:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1493ขออนุเคราะห์ขุดลอกรางระบายน้ำและกำจัดวัชพืช บริเวณพื้นที่ ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 1021 ก.ย. 2559 เวลา : 09:34:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1492ขออนุเคราะห์ขุดลอกและกำจัดวัชพืชลำเหมืองสาธารณะ บริเวณท้ายซอย 7 ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 121 ก.ย. 2559 เวลา : 09:27:47ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1491ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติก หมู่ 421 ก.ย. 2559 เวลา : 08:24:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1490ขออนุเคราะห์ดูดโคลน บริเวณซอยจุฑาวัฒน์ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 719 ก.ย. 2559 เวลา : 11:22:00ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1489ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่ 419 ก.ย. 2559 เวลา : 11:19:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1488ขอความอนุเคราะห์ขอหินคลุก หมู่ 619 ก.ย. 2559 เวลา : 11:15:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1487แจ้งการวางท่อในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ12 ก.ย. 2559 เวลา : 14:45:52ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1486ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงผิวสะพาน หมุู่ที่ 1012 ก.ย. 2559 เวลา : 14:34:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1485ขออนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์สถานที่(อาสนะ 4 ตัว) งานเลี้ยงรับปริญญาบัตร บริเวณซอย 8 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 58 ก.ย. 2559 เวลา : 10:17:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1483ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทางด้วยหินคลุก บริเวณซอย 9 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 58 ก.ย. 2559 เวลา : 09:24:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1482ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยศรีศุกรี 14 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมุ่ 78 ก.ย. 2559 เวลา : 09:14:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1481ขออนุเคราะห์ขุดลอกรางระบายน้ำและกำจัดวัชพืช บริเวณซอยยุพิน 1,2 และซอยยุพิน 6/1 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 77 ก.ย. 2559 เวลา : 14:05:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1480ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชไหล่ทาง บริเวณซอย 4 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา 1 หมู่ที่ 65 ก.ย. 2559 เวลา : 11:10:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1479ขออนุเคราะห์ดูดโคลนและล้างท่อระบายน่้ำ บริเวณซอยยุพิน 6 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 75 ก.ย. 2559 เวลา : 10:35:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1478ขออนุเคราะดูดโคลนและล้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอย 1/1 ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 35 ก.ย. 2559 เวลา : 09:55:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1477ขออนุเคราะห์ขุดลอกรางระบายน้ำและกำจัดวัชพืช บริเวณซอยยุพิน 6/2 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 71 ก.ย. 2559 เวลา : 11:37:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1476ขออนุเคราะห์ปรับเกรดเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 330 ส.ค. 2559 เวลา : 15:53:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1475ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช(เตรียมงานทำบุญหล่อพระ) บริเวณซอยศรีศุกรี ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 730 ส.ค. 2559 เวลา : 15:50:47ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1474ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณซอย 3/7 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 529 ส.ค. 2559 เวลา : 10:49:09ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1473ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณถนนราชพฤกษ์ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 726 ส.ค. 2559 เวลา : 14:45:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1472ขออนุเคราะห์สนับสนุนรถปรับเกรดร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี หมู่ที่ 724 ส.ค. 2559 เวลา : 14:18:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1471ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ บริเวณซอยบัวระวง ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 324 ส.ค. 2559 เวลา : 14:11:52ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1470ขออนุเคราะห์ดูดโคลน บริเวณซอย 19,20 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 624 ส.ค. 2559 เวลา : 09:08:00ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1469ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง บริเวณซอยไชยเรืองศรี 2 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 523 ส.ค. 2559 เวลา : 13:40:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1468ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง บริเวณถนนป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 323 ส.ค. 2559 เวลา : 13:38:18ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1467ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นทางเดิน(ชำรุด) บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ23 ส.ค. 2559 เวลา : 13:09:18ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1466ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมเก้าอี้แบบยาวใช้สำหรับบริการประชาชน สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ23 ส.ค. 2559 เวลา : 10:49:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1465ขออนุเคราะห์ดูดโคลนภายในหมู่บ้านสีวลีคลองชล หมู่ที่ 223 ส.ค. 2559 เวลา : 10:44:57ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1464ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ บริเวณข้างศูนย์ ชรบ. ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 323 ส.ค. 2559 เวลา : 10:41:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1463ขออนุเคราะห์ปรับปรุงติดตั้งราวกันตก บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 123 ส.ค. 2559 เวลา : 10:34:29ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1462ขออนุเคราะห์ดูดโคลน บริเวณพื้นที่ ชุมชนนิมมารนรดี หมู่ที่ 523 ส.ค. 2559 เวลา : 10:30:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1461ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก บริเวณซอย 5/1 ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 823 ส.ค. 2559 เวลา : 10:27:01ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1460ขออนุเคราะห์ปรับปรุงทาสีเนินชะลอความเร็ว บริเวณซอย 2 , 5 ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 818 ส.ค. 2559 เวลา : 09:30:19ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1459ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางทรุดตัว บริเวณถนนแม่เหียะใน-บ้านปง ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 317 ส.ค. 2559 เวลา : 08:38:57ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1458ขออนุเคราะห์ดูดโคลน บริเวณซอย 3 และหน้า รพสต. ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 416 ส.ค. 2559 เวลา : 15:00:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1457ขออนุเคราะห์ดูดโคลน บริเวณซอย 8 บริเวณชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 516 ส.ค. 2559 เวลา : 14:25:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1456ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณซอยศรีศุกรี ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 716 ส.ค. 2559 เวลา : 14:15:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1455ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ บริเวณถนนแม่เหียะใน-บ้านปง ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 316 ส.ค. 2559 เวลา : 14:12:40ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1454ขออนุเคราะห์สนับสนุนขุดหลุมปลูกต้นไม้ บริเวณวัดตำหนัก ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 116 ส.ค. 2559 เวลา : 14:10:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1453ขออนุเคราะห์ตักเศษวัชพืชและเศษดินไหล่ทาง บริเวณถนนสิริธารา ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 416 ส.ค. 2559 เวลา : 14:08:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1452ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณปากซอย 5 ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 115 ส.ค. 2559 เวลา : 14:02:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1451ขออนุเคราะห์ขุดลอกรางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณซอย 3 ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 115 ส.ค. 2559 เวลา : 14:00:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1450งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยคอนกรีต บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 110 ส.ค. 2559 เวลา : 11:25:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1449งานสนับสนุนจัดสถานที่ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เทศบาลเมืองแม่เหียะ10 ส.ค. 2559 เวลา : 11:23:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1448งานสนับสนุนจัดสถานที่(เวที) งานแข่งขันกีฬาชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บริเวณพื้นที่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ10 ส.ค. 2559 เวลา : 11:21:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1447ขออนุเคราะห์สนับสนุนจัดเก็บเศษคอนกรีต บริเวณหน้าวัดท่าข้าม ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 410 ส.ค. 2559 เวลา : 11:19:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1446ขออนุเคราะห์ดูดโคลน บริเวณซอย 4,5 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 610 ส.ค. 2559 เวลา : 11:16:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1445ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยหินคลุก บริเวณซอย 7 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 43 ส.ค. 2559 เวลา : 09:59:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1444ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ บริเวณถนนเลียบคลองฯ(เอื้องหลวงเชื่อมวรุณนิเวศน์) หมู่ที่ 83 ส.ค. 2559 เวลา : 09:44:09ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1443ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ บริเวณซอย 2/1 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 43 ส.ค. 2559 เวลา : 09:11:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1442ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ บริเวณถนนเลียบคลองฯ(หลังตลาดสดแม่เหียะ) ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 23 ส.ค. 2559 เวลา : 09:08:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1441ขออนุเคราะห์ดูดโคลนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณซอย 2 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 53 ส.ค. 2559 เวลา : 09:01:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1440ขออนุเคราะห์สกัดช่องระบายน้ำ บริเวณซอยรัตนสาขา 5 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 729 ก.ค. 2559 เวลา : 10:08:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1439ขออนุเคราะห์ขุดลอกร่องระบายน้ำและกำจัดวัชพืช บริเวณซอยยุพิน 1 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หม่ที่ 728 ก.ค. 2559 เวลา : 14:39:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1438ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชไหล่ทาง บริเวณซอยศาลพระภูมิ , ซอยศรีศุกรี 14 และซอยยุพิน ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หม่ที่ 728 ก.ค. 2559 เวลา : 14:25:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1437ขออนุเคราะห์ดูดโคลน บริเวณซอยรัตนสาขา 5 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 728 ก.ค. 2559 เวลา : 10:13:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1436ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณถนนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1027 ก.ค. 2559 เวลา : 15:37:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1435ขออนุเคราะห์ดูดโคลนและล้างท่อระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 726 ก.ค. 2559 เวลา : 11:34:57ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1434ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ บริเวณหน้าหมู่บ้านพิกุลทอง ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 526 ก.ค. 2559 เวลา : 11:32:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1433ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณพื้นที่ ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 925 ก.ค. 2559 เวลา : 14:17:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1432ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนราชพฤกษ์และซอยศรีศุกรี ชุมชนตำหนักใหม่สามัคคี หมู่ที่ 725 ก.ค. 2559 เวลา : 14:14:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1431ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอย 2 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 425 ก.ค. 2559 เวลา : 14:12:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1430ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณปากทางเข้า ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 925 ก.ค. 2559 เวลา : 14:09:40ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1429ขออนุเคราะห์ดูดโคลน บริเวณพื้นที่ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 325 ก.ค. 2559 เวลา : 14:06:47ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1428ขออนุเคราะห์ดูดโคลน บริเวณพื้นที่ ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 921 ก.ค. 2559 เวลา : 09:31:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1427ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ บริเวณถนนบ้านเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 312 ก.ค. 2559 เวลา : 08:58:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1426ขออนุเคราะห์ดูดโคลน บริเวณซอย 5,8,11 และท้ายซอย 3 - 10 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1012 ก.ค. 2559 เวลา : 08:56:30ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1425ขออนุเคราะห์ดูดโคลนท่อระบายน้ำ บริเวณซอย 1 ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 18 ก.ค. 2559 เวลา : 16:29:00ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1424ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก บริเวณซอย 2/4 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 108 ก.ค. 2559 เวลา : 11:34:30ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1423ขออนุเคราะห์แก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยยุพิน 6/1 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 78 ก.ค. 2559 เวลา : 11:30:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1422ขออนุเคราะห์แก้ไขป้ายแนวเขตแม่เหียะ-หนองควาย บริเวณตรงข้ามทางเข้าหมู่บ้านทิพย์ภมรดอยคำ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 38 ก.ค. 2559 เวลา : 11:19:39ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1421ขออนุเคราะห์ดูดโคลน บริเวณซอย 3,4 ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 108 ก.ค. 2559 เวลา : 11:06:33ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1420ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 54 ก.ค. 2559 เวลา : 15:22:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1419ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน หมู่ที่ 74 ก.ค. 2559 เวลา : 15:20:47ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1418ขอความอนุเคราะห์ปรับไหล่ทางถนน หมู่ที่ 74 ก.ค. 2559 เวลา : 15:18:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1417ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 530 มิ.ย. 2559 เวลา : 08:50:12ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1416ขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุอุปกรณ์ หมู่ที่ 529 มิ.ย. 2559 เวลา : 11:13:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1415ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเนินชะลอความเร็ว หมู่ที่ 429 มิ.ย. 2559 เวลา : 11:11:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1414ขอความอนุเคราะห์รถดูดโคลน หมู่ที่ 529 มิ.ย. 2559 เวลา : 11:09:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1413ขออนุเคราะห์ขุดลอกและกำจัดวัชพืชรางระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 928 มิ.ย. 2559 เวลา : 10:02:07ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1412ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนราชพฤกษ์ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 721 มิ.ย. 2559 เวลา : 09:21:18ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1411ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณซอย 1/1 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 621 มิ.ย. 2559 เวลา : 09:18:52ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1410ขออนุเคราะห์สนับสนุนจัดสถานที่(ประเพณีเลี้ยงดง ประจำปี 2559) บริเวณลานดง ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 217 มิ.ย. 2559 เวลา : 11:29:39ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1409ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี ชุมชนตำหนักใหม่สามัคคี หมู่ที่ 714 มิ.ย. 2559 เวลา : 09:41:52ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1408ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่เตรียมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ บริเวณวัดตำหนัก ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 113 มิ.ย. 2559 เวลา : 11:01:19ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1407ขออนุเคราะห์ปรับเกรดกองดิน บริเวณไหล่ทางซอยศรีศุกรี 9 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 713 มิ.ย. 2559 เวลา : 10:51:00ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1406ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณฌาปนสถานบ้านป่าเป้า ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 108 มิ.ย. 2559 เวลา : 14:13:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1405ขออนุเคราะห์สนับสนุนจัดสถานที่(งานปลูกต้นไม้) บริเวณฌาปนสถานบ้านป่าเป้า ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 108 มิ.ย. 2559 เวลา : 14:13:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1404ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณซอย 1 ชุมชนทิพย์ภมร หมู่ที่ 42 มิ.ย. 2559 เวลา : 09:11:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1403ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณซอยยุพิน 4 ชุมชนตำหนักใหม่สามัคคี หมู่ที่ 71 มิ.ย. 2559 เวลา : 21:06:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1402ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณปากซอย 2/2 ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 1027 พ.ค. 2559 เวลา : 08:58:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1401ขออนุเคราะห์สนับสนุนจัดสถานที่ประเพณีเตียวขึ้นดอยคำ บริเวณลานจอดรถ P6 พืชสวนโลก หมู่ที่ 326 พ.ค. 2559 เวลา : 11:10:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1400ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณท้ายซอย 20 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 626 พ.ค. 2559 เวลา : 10:50:00ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1399ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก บริเวณปากทางเข้า ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 926 พ.ค. 2559 เวลา : 10:47:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1398ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณปากทางเข้า ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 926 พ.ค. 2559 เวลา : 10:45:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1397ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณซอย 17 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 626 พ.ค. 2559 เวลา : 10:07:12ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1396ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณหน้า รร.บ้านแม่เหียะสามัคคี ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 226 พ.ค. 2559 เวลา : 09:30:40ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1395ขออนุเคราะห์เทคอนกรีตพื้นรางระบายน้ำ บริเวณซอย 8 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 525 พ.ค. 2559 เวลา : 16:14:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1394ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนราชพฤกษ์ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 725 พ.ค. 2559 เวลา : 16:12:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1393ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณถนนราชพฤกษ์ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 725 พ.ค. 2559 เวลา : 16:10:01ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1392ขอความอนุเคราะห์ยืมเวทีและรถ 6 ล้อแต่งขบวนงานสรงน้ำพระธาตุฉลองพัดยศวัดตำหนัก หมู่ที่ 123 พ.ค. 2559 เวลา : 09:08:19ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1391ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพาน บริเวณพื้นที่ ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 413 พ.ค. 2559 เวลา : 10:37:09ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1390ขออนุเคราะห์ตักและบรรทุกเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณซอย 5 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 613 พ.ค. 2559 เวลา : 10:37:09ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1389ขออนุเคราะห์ปรับเกรดและบรรทุกกองทราย บริเวณวัดตำหนัก หมู่ที่ 113 พ.ค. 2559 เวลา : 10:34:31ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1388ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณปากซอย 7 ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 313 พ.ค. 2559 เวลา : 10:32:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1387ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(จำนวน 1 ฝา) บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 113 พ.ค. 2559 เวลา : 10:23:33ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1386ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณซอย 2 ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 813 พ.ค. 2559 เวลา : 10:20:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1385ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณถนนศรีศุกรี ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 713 พ.ค. 2559 เวลา : 10:14:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1384ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำชำรุด บริเวณซอย 5/1 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 413 พ.ค. 2559 เวลา : 09:57:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1383ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ลานจอดรถ(งานขาว-ดำ) บริเวณซอย 3/7 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 53 พ.ค. 2559 เวลา : 13:55:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1382ขออนุเคราะห์จัดสถานที่(เวที) งานทำบุญฉลองปอยหลวง บริเวณพื้นที่ วัดป่าจี้ หมู่ที่ 32 พ.ค. 2559 เวลา : 11:24:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1381ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณด้านหน้าวัดป่าจี้ หมู่ที่ 32 พ.ค. 2559 เวลา : 11:21:52ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1380ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ บริเวณตรงข้ามปากซอย 5 ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 129 เม.ย. 2559 เวลา : 09:43:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1379ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณพื้นที่ ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 129 เม.ย. 2559 เวลา : 09:00:42ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1378ขออนุเคราะห์จัดสถานที่(เวที) บริเวณสนามฟุตบอลไนท์เพลส29 เม.ย. 2559 เวลา : 08:56:29ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1377ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ลานจอดรถ(งานขาว-ดำ) ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 529 เม.ย. 2559 เวลา : 08:53:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1376ขออนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณท้ายซอย 3/9 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 529 เม.ย. 2559 เวลา : 08:49:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1375ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณพื้นที่ วัดป่าจี้ หมู่ที่ 318 เม.ย. 2559 เวลา : 15:22:40ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1374ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณซอยศรีศุกรี 5 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 711 เม.ย. 2559 เวลา : 11:19:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1373ขออนุเคราะห์ตักและบรรทุกเศษวัสดุ บริเวณวัดท่าข้าม ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 411 เม.ย. 2559 เวลา : 11:17:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1372ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 111 เม.ย. 2559 เวลา : 09:04:00ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1371ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่เตรียมงานประเพณีแห่ไม้ค้ำ บริเวณปากทางเข้า ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 111 เม.ย. 2559 เวลา : 09:01:40ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1370ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณท้ายซอย 5 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 58 เม.ย. 2559 เวลา : 09:23:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1369ขออนุเคราะห์สนับสนุนจัดสถานที่(เวที) งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ บริเวณวัดต้นปิน ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 54 เม.ย. 2559 เวลา : 10:14:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1368ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณซอย 8/3 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 24 เม.ย. 2559 เวลา : 10:02:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1367ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่(เตรียมงานสรงน้ำพระธาตุ) บริเวณข้างวัดต้นปิน หมู่ที่ 530 มี.ค. 2559 เวลา : 09:19:19ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1366ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณซอย 5/4 ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 830 มี.ค. 2559 เวลา : 09:15:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1365ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 830 มี.ค. 2559 เวลา : 09:05:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1364ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณท้ายซอย 5 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 9 30 มี.ค. 2559 เวลา : 08:54:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1363ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมหลังคา บริเวณหอเจ้าบ้าน ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 328 มี.ค. 2559 เวลา : 15:47:12ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1362ขออนุเคราะห์รถดูดโคลนท่อระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ ชุมชนสีวลีเชิงดอย หมู่ที่ 228 มี.ค. 2559 เวลา : 15:44:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1361ขออนุเคราะห์ตักและบรรทุกเศษดินและวัชพืช บริเวณซอย 3 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 524 มี.ค. 2559 เวลา : 09:18:10ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1360ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณข้างอาคารสโมสรกีฬา เทศบาลเมืองแม่เหียะ24 มี.ค. 2559 เวลา : 09:15:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1359ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณจุดจอดรถบรรทุกขยะ ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 224 มี.ค. 2559 เวลา : 09:11:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1358ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณไหล่ทาง(ปากทางเข้า ม.รัตนรักษ์) ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 422 มี.ค. 2559 เวลา : 16:13:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1357ขออนุเคราะห์ทำราวกั้นแนวเขต บริเวณด้านหลัง รร.ผู้สูงอายุ ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 422 มี.ค. 2559 เวลา : 15:57:29ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1356ขออนุเคราะห์จัดทำแผงกั้นบอกทาง บริเวณจุดก่อสร้างพนัง(หลัง รร.บ้านแม่เหียะสามัคคี) ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 422 มี.ค. 2559 เวลา : 15:53:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1355ขออนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณพื้นที่ ชุมชนในฝันราชพฤกษ์ หมู่ที่ 322 มี.ค. 2559 เวลา : 15:49:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1354ขออนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณด้านข้าง บ.โตโยต้านครพิงค์ และ บ.ไทย เอซี อินเตอร์เฟรช จำกัด หมู่ที่ 922 มี.ค. 2559 เวลา : 15:46:18ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1353ขออนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์เวที(งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ บริเวณซอย 1/1 ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 316 มี.ค. 2559 เวลา : 13:19:47ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1352ขออนุเคราะห์เทคอนกรีตปรับปรุงไหล่ทาง บริเวณปากทางเข้า(ซุ้มประตู) ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 115 มี.ค. 2559 เวลา : 10:17:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1351ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง(พิมพ์ลาย) บริเวณพื้นที่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ14 มี.ค. 2559 เวลา : 09:42:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1350ขออนุเคราะห์สนับสนุนอุปกรณ์เวที(งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่) บริเวณพื้นที่ ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 114 มี.ค. 2559 เวลา : 09:16:46ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1349ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณพื้นที่ ชุมชนนิมมานรดี หมู่ที่ 514 มี.ค. 2559 เวลา : 09:16:46ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1348ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำชำรุด บริเวณซอย 2/1 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 411 มี.ค. 2559 เวลา : 16:23:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1347ขออนุเคราะห์สนับสนุนติดตั้งอุปกรณ์(เวที)งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ บริเวณหมู่บ้านศิริรักษ์2 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 711 มี.ค. 2559 เวลา : 09:41:01ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1346ขออนุเคราะห์รถตักและบรรทุกเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณบ้านเลขที่ 300/199 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1011 มี.ค. 2559 เวลา : 09:02:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1345ขออนุเคราะห์รถตักหน้าขุดหลังและรถบรรทุกดิน บริเวณฌาปนสถานบ้านอุโบสถ นำลงข้างวัดอุโบสถ หมู่ที่ 211 มี.ค. 2559 เวลา : 08:57:57ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1344ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณฌาปนสถานบ้านอุโบสถ หมู่ที่ 211 มี.ค. 2559 เวลา : 08:54:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1343ขออนุเคราะห์ติดตั้งเนินชะลอความเร็ว(ยางสังเคราะห์) บริเวณซอย 1 ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 88 มี.ค. 2559 เวลา : 13:42:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1342ขออนุเคราะห์รื้อถอนเนินชะลอความเร็ว บริเวณถนนรัตนสาขา(จำนวน 2 จุด) ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 78 มี.ค. 2559 เวลา : 10:58:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1341ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณถนนเลียบคลองชลฯ(หมู่บ้านเอื้องหลวง เชื่อมหมู่ที่ 8) ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 88 มี.ค. 2559 เวลา : 09:04:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1340ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณหลังตลาดสดแม่เหียะ ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 28 มี.ค. 2559 เวลา : 08:54:19ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1339ขออนุเคราะห์ขุดลอกรางระบายน้ำ บริเวณท้ายซอย 8 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 58 มี.ค. 2559 เวลา : 08:50:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1338ขออนุเคราะห์ขุดตอไม้ บริเวณหน้าวัดอุโบสถ ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 28 มี.ค. 2559 เวลา : 08:47:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1337ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชลานจอดรถ บริเวณงานขาว-ดำ ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 17 มี.ค. 2559 เวลา : 16:32:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1336ขออนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์เวที พร้อมติดตั้งงานมงคลสมรส บริเวณซอย 1 ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 87 มี.ค. 2559 เวลา : 16:29:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1335ขออนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์เวที พร้อมติดตั้งเนื่องในงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ บริเวณซอย 3/5 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 57 มี.ค. 2559 เวลา : 16:22:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1334ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนชำรุด บริเวณถนนชุมชนเกษตรแม่เหียะใน หมู่ที่ 33 มี.ค. 2559 เวลา : 14:04:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1333ขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุพร้อมติดตั้งเวทีอาสนะ บริเวณรัฐวิสาหกิจชุมชน3 มี.ค. 2559 เวลา : 14:00:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1332ขออนุเคราะห์ปรับปรุงทาสี ขาว-แดง ขอบฟุตบาท บริเวณพื้นที่ ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 83 มี.ค. 2559 เวลา : 13:17:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1331ขออนุเคราะห์สนับสนุนขุดตอต้นไม้ บริเวณท้ายซอย 6 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 92 มี.ค. 2559 เวลา : 09:33:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1330ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (ฝ้าเพดาน,หลังคา,โครงเหล็กหน้าต่าง,ประตูและสุขภัณฑ์ห้องน้ำ) ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 71 มี.ค. 2559 เวลา : 16:28:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1329ขออนุเคราะห์รถปรับเกรดไหล่ทางเตรียมงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่และงานมงคลสมรส บริเวณพื้นที่ ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 51 มี.ค. 2559 เวลา : 16:15:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1328ขออนุเคราะห์ปรับปรุงไหล่ทางด้วยหินคลุก บริเวณข้างวัดอุโบสถ ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 21 มี.ค. 2559 เวลา : 16:11:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1327ขออนุเคราะห์วางท่อระบายน้ำ บริเวณท้ายซอย 6 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 61 มี.ค. 2559 เวลา : 16:05:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1326ขออนุเคราะห์ปรับปรุงไหล่ทาง บริเวณปากทางเข้า ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 729 ก.พ. 2559 เวลา : 09:12:19ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1325ขออนุเคราะห์ปรับเกรดดินไหล่ทางและข้างรางระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 829 ก.พ. 2559 เวลา : 09:10:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1324ขออนุเคราะห์ตักและบรรทุกเศษคอนกรีต,กระเบื้อง บริเวณวัดท่าข้าม ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 429 ก.พ. 2559 เวลา : 09:03:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1323ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมระแนงซุ้มประตู บริเวณถนนเมฆราประชาบำรุง ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 525 ก.พ. 2559 เวลา : 14:44:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1322ขออนุเคราะห์ดินถมหลังท่อระบายน้ำ บริเวณซอย 1/1 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 625 ก.พ. 2559 เวลา : 14:34:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1321ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณข้างบ้านนายสุเทพ วิเชียรสิทธิ์ ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 225 ก.พ. 2559 เวลา : 14:30:31ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1320ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางขอบบ่าบ่อพัก บริเวณซอย 3 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1025 ก.พ. 2559 เวลา : 14:16:57ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1319ขออนุเคราะห์กำจัดวัชพืช บริเวณลำห้วยแม่เหียะ ตั้งแต่หลังร้านเซเว่นถึงสะพานทางเข้าหมู่บ้านวังตาล ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 525 ก.พ. 2559 เวลา : 14:13:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1318ขออนุเคราะห์ติดตั้งป้ายชื่อซอยเทพนิมิตร บริเวณปากทางเข้า(มุมศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ) ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 625 ก.พ. 2559 เวลา : 14:07:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1317ขออนุเคราะห์ปรับเกรดดินแนววางท่อลำเหมืองสาธารณะ บริเวณซอย 1 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 524 ก.พ. 2559 เวลา : 15:29:52ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1316ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณฌาปนสถานบ้านอุโบสถ ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 224 ก.พ. 2559 เวลา : 15:24:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1315ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง บริเวณถนนวรุณนิเวศน์ ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 824 ก.พ. 2559 เวลา : 15:19:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1314ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนหน้อย(ข้างบ้านนางอัมพร) ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 118 ก.พ. 2559 เวลา : 17:16:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1313ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณปากซอย 4 ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 118 ก.พ. 2559 เวลา : 17:10:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1312ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนเลียบคลองฯ(ฝั่งขวา) หน้าร้านซักอบรีด ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 118 ก.พ. 2559 เวลา : 17:07:40ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1311ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอย 1 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 518 ก.พ. 2559 เวลา : 16:52:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1310ขออนุเคราะห์สนับสนุนยืมอุปกรณ์(เวที) ติดตั้ง รร.จันทร์รวี ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 718 ก.พ. 2559 เวลา : 16:21:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1309ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณซอยบ้านหย่อน 2 ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 218 ก.พ. 2559 เวลา : 13:53:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1308ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณถนนท่าข้าม หมู่ที่ 417 ก.พ. 2559 เวลา : 09:21:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1307ขออนุเคราะห์สนับสนุนจัดเตรียมงานเปิดอาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 616 ก.พ. 2559 เวลา : 14:30:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1306ขออนุเคราะห์ปรับเกรดดินแนววางท่อ บริเวณท้ายซอย 1/1 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 616 ก.พ. 2559 เวลา : 14:23:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1305ขออนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณข้างหมู่บ้านพิกุลทอง(เนื่องจากมีผักตบชวาอยู่จำนวนมาก) ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 512 ก.พ. 2559 เวลา : 09:39:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1304ขออนุเคราะห์ขุดลอกและทำความสะอาดรางระบายน้ำ บริเวณถนนราชพฤกษ์(ร้านลูกชิ้น) ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 711 ก.พ. 2559 เวลา : 13:19:40ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1303ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณท้ายซอย 5 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 610 ก.พ. 2559 เวลา : 14:34:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1302ขออนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณข้างค่ายมวยใกล้กับหอพักกิติยา ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 710 ก.พ. 2559 เวลา : 14:31:19ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1301ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนบ้านแม่เหียะใน ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 310 ก.พ. 2559 เวลา : 14:23:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1300ขออนุเคราะห์รื้อถอนเนินชะลอความเร็ว บริเวณซอย 5 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 59 ก.พ. 2559 เวลา : 09:25:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1299ขออนุเคราะห์ตรวจสอบป้ายและติดตั้งป้ายชื่อซอย บริเวณซอย 6/1 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 49 ก.พ. 2559 เวลา : 09:19:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1298ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณพื้นที่ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 39 ก.พ. 2559 เวลา : 09:13:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1297ขออนุเคราะห์จัดสถานที่(เวที) งานฉลองตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตำหนัก หมู่ที่ 19 ก.พ. 2559 เวลา : 09:04:33ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1296ขออนุเคราะห์สนับสนุนรถปรับเกรดแนวกันไฟและวัชพืช บริเวณด้านหลัง รร.จันทร์รวี ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 79 ก.พ. 2559 เวลา : 08:51:30ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1295ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณสนามกีฬา ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 23 ก.พ. 2559 เวลา : 15:52:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1294ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณซอย 3/9 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 53 ก.พ. 2559 เวลา : 15:20:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1293ขออนุเคราะห์ปรับเกรดลานจอดรถ(งานขาว-ดำ) บริเวณซอยศรีศุกรี 9 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 73 ก.พ. 2559 เวลา : 15:18:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1292ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณซอย 2/6 , 3/7 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 528 ม.ค. 2559 เวลา : 15:14:39ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1291ขออนุเคราะห์สนับสนุนตักและปรับเกรดวัชพืช บริเวณท้ายซอย 11 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1028 ม.ค. 2559 เวลา : 09:29:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1290ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณท้ายซอย 3 , 14 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1028 ม.ค. 2559 เวลา : 09:29:33ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1289ขออนุเคราะห์สนับสนุน(เวที) บริเวณหมู่บ้านศิริลักษณ์ 2 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 727 ม.ค. 2559 เวลา : 10:05:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1288ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงไหล่ทางด้วยหินคลุก บริเวณซอยไชยเรืองศรี 2 (ฝั่งซ้าย-ขวา) หมู่ที่ 522 ม.ค. 2559 เวลา : 14:36:30ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1287ขออนุเคราะห์ทำแนวกันไฟ บริเวณปากซอยรัตนสาขา 1 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 720 ม.ค. 2559 เวลา : 15:44:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1286ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณซอย 9 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 419 ม.ค. 2559 เวลา : 09:06:33ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1285ขอรับการสนับสนุนเวทีการแสดง18 ม.ค. 2559 เวลา : 11:12:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1284ขออนุเคราะห์วางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณซอย 4/2 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 215 ม.ค. 2559 เวลา : 16:41:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1283ท่อน้ำประปารั่ว14 ม.ค. 2559 เวลา : 15:25:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1282ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บริเวณปากซอย 6 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 914 ม.ค. 2559 เวลา : 08:44:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1281ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพักชำรุด บริเวณซอยยุพิน (ข้างสนามฟุตบอล) ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 713 ม.ค. 2559 เวลา : 09:15:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1280ขออนุเคราะห์วางท่อระบายน้ำเชื่อมแนวเดิม บริเวณซอย 1/1 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 613 ม.ค. 2559 เวลา : 09:13:01ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1279ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อซอย บริเวณซอยศรีศุกรี , ซอยศาลพระภูมิ (จำนวน 2 ป้าย) ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 713 ม.ค. 2559 เวลา : 09:02:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1278ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพักชำรุด บริเวณปากซอยร่มเย็น ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 712 ม.ค. 2559 เวลา : 10:31:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1277ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณหน้า ทป.4 ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 312 ม.ค. 2559 เวลา : 09:56:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1276ขออนุเคราะห์ตักและบรรทุกเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณซอย 4 , 8 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 212 ม.ค. 2559 เวลา : 09:50:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1275ขออนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง งานสังสรรค์สีวลีคลองชลฯ ชุมชนสีวลีคลองชลฯ หมู่ที่ 212 ม.ค. 2559 เวลา : 09:46:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1274ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมฝาบ่อพักชำรุด บริเวณปากซอยศรีศุกรี 15 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 712 ม.ค. 2559 เวลา : 09:40:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1273ขออนุเคราะห์สนับสนุนปรับภูมิทัศน์ บริเวณวัดป่าจี้และฌาปนสถานบ้านป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 311 ม.ค. 2559 เวลา : 16:15:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1272ขออนุเคราะห์จัดสถานที่(เวทีอาสนะ) พีธีบวงสรวงพระพรหม ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 108 ม.ค. 2559 เวลา : 10:00:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1271ขออนุเคราะห์ปรับปรุงผิวทางบริเวณท้ายซอย 4/2 หมู่ที่ 28 ม.ค. 2559 เวลา : 10:00:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1270ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนบริเวณซอย 1/1 หมู่ที่ 38 ม.ค. 2559 เวลา : 09:56:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1269ขออนุเคราะห์รถปรับเกรดพื้นที่ หมู่ที่ 68 ม.ค. 2559 เวลา : 09:55:40ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1268ขออนุเคราะห์ฝังเสาป้ายบอกซอย หมู่ที่ 48 ม.ค. 2559 เวลา : 09:53:09ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1267ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก บริเวณถนนรัตนสาขา ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 77 ม.ค. 2559 เวลา : 08:46:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1266ขออนุเคราะห์ดำเนินการสนับสนุนจัดเตรียมสถานที่ กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เทศบาลเมืองแม่เหียะ7 ม.ค. 2559 เวลา : 08:40:57ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1265ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนราชพฤกษ์ , ปากซอยศรีศุกรี 15 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 75 ม.ค. 2559 เวลา : 09:48:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1264ขออนุเคราะห์ดูดโคลน บริเวณซอยป่ากว๋าว 2 ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 24 ม.ค. 2559 เวลา : 11:46:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1263ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณพื้นที่โครงการกุลพันธ์วิวล์ 5 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 44 ม.ค. 2559 เวลา : 11:31:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1262ขออนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์และจัดสถานที่(เวที) งานเปิดป้ายศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 64 ม.ค. 2559 เวลา : 11:14:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1261ขออนุเคราะห์ปรับเกรดผิวทางและวัชพืช บริเวณซอย 3/6 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 54 ม.ค. 2559 เวลา : 10:43:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1260ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณพื้นที่รอบโครงการดิเออบาน่า 2 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 74 ม.ค. 2559 เวลา : 10:38:09ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1259ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ลานจอดรถ งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ บริเวณซอย 9/1 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 225 ธ.ค. 2558 เวลา : 09:49:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1258ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณซอยรัตนสาขา 1 , 1/1 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 723 ธ.ค. 2558 เวลา : 09:56:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1257ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก บริเวณซอย 5 (บ.344/172) ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 823 ธ.ค. 2558 เวลา : 09:30:18ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1256ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บริเวณมุมโค้งปากซอย 4 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 222 ธ.ค. 2558 เวลา : 11:04:57ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1255ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บริเวณปากซอย 6/2 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 922 ธ.ค. 2558 เวลา : 11:02:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1254ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณท้ายซอย 5 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 222 ธ.ค. 2558 เวลา : 10:59:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1253ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง บริเวณท้ายซอยไชยเรืองศรี 2 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 521 ธ.ค. 2558 เวลา : 10:13:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1252ขออนุเคราะห์ปรับแนวกันไฟ บริเวณบ้านไทยสมุทร หมู่ที่ 921 ธ.ค. 2558 เวลา : 10:00:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1251ขออนุเคราะห์ปรับแนวกันไฟ บริเวณบ้านนานสุนทร ไชยน้อย ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 321 ธ.ค. 2558 เวลา : 09:58:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1250ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บริเวณปากซอย 6 , 13 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 917 ธ.ค. 2558 เวลา : 14:37:46ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1249ขออนุเคราะห์รถสี่ล้อกลางสนับสนุนรับกระเบื้องมุงหลังคา ณ วัดตำหนัก หมู่ที่ 116 ธ.ค. 2558 เวลา : 09:31:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1248ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณฌาปนสถานบ้านอุโบสถ ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 216 ธ.ค. 2558 เวลา : 09:23:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1247ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณฌาปนสถานบ้านป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 316 ธ.ค. 2558 เวลา : 09:21:01ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1246ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ลานจอดรถ งานขาว-ดำ บริเวณพื้นที่ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 316 ธ.ค. 2558 เวลา : 09:19:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1245ขออนุเคราะห์จากเทศบาลเมืองแม่เหียะได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบซ่อมแซมเนินชลอความเร็วพร้อมทาสีบริเวณในซอยยุพิน 2 ตลอดถึงทุกจุดในหมู่ที่ 714 ธ.ค. 2558 เวลา : 14:48:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1244ขอความอนุเคราะห์ขอรถดูดโคลน หมู่ที่ 29 ธ.ค. 2558 เวลา : 15:59:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1243ขออนุเคราะห์ปรับปรุงพร้อมติดตั้งแท่งคอนกรีต บริเวณแยกกาดลุงพรม ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 59 ธ.ค. 2558 เวลา : 15:59:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1242ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชไหล่ทาง บริเวณซอยรัตนสาขา 4 , ซอยศรีศุกรี 12 , 16 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 79 ธ.ค. 2558 เวลา : 15:57:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1241ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าสนามฟุตบอล หมู่ที่ 78 ธ.ค. 2558 เวลา : 10:48:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1240ขออนุเคราะห์ปรับเกรดเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 34 ธ.ค. 2558 เวลา : 16:00:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1239ขออนุเคราะห์ปรับเกรดกองดิน,ปรับปรุงผิวทาง บริเวณข้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 64 ธ.ค. 2558 เวลา : 15:57:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1238ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณท้ายซอย 7 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 64 ธ.ค. 2558 เวลา : 15:54:46ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1237ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชใหล่ทาง บริเวณท้ายซอยไชยเรืองศรี 3 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 54 ธ.ค. 2558 เวลา : 15:48:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1236ขออนุเคราะห์ดูดโคลนแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณบ้านหย่อน ( 4/2 ) ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 22 ธ.ค. 2558 เวลา : 16:23:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1235ขออนุเคราะห์ติดตั้งเสาสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 12 ธ.ค. 2558 เวลา : 16:15:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1234ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 12 ธ.ค. 2558 เวลา : 16:10:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1233ขออนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์เวที จัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่และงานมงคลสมรส บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 72 ธ.ค. 2558 เวลา : 16:00:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1232ขออนุเคราะห์ปรับปรุงขยายไหล่ทาง บริเวณถนนเลียบคลองฯ หมู่ที่ 7 เชื่อม หมู่ที่ 82 ธ.ค. 2558 เวลา : 15:56:10ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1231ขออนุเคราะห์สนับสนุนจัดเวทีงานเทศกาลคริสมาสต์ บริเวณ ร.ร.สารสาสวิเทศน์ล้านนา 1 ธ.ค. 2558 เวลา : 09:04:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1230ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณซอย 9 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 930 พ.ย. 2558 เวลา : 16:05:01ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1229ขออนุเคราะห์ปรับปรุงย้ายและจัดเก็บป้ายชื่อซอย บริเวณซอย 5 ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 10 30 พ.ย. 2558 เวลา : 15:51:52ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1228ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ลานจอดรถงานมงคลสมรส หมู่ที่ 526 พ.ย. 2558 เวลา : 15:41:10ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1227ขอความอนุเคราะห์ซ่อมทางเข้าหมู่บ้านลานดาว26 พ.ย. 2558 เวลา : 12:11:30ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1226ขออนุเคราะห์ปรับปรุงติดตั้งป้ายชื่อซอย บริเวณซอยร่มเย็น ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 724 พ.ย. 2558 เวลา : 14:31:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1225ขอความอนุเคราะห์เก็บฝารางระบายน้ำบริเวณซอย 3 หมู่ที่ 923 พ.ย. 2558 เวลา : 13:53:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1224ขอความอนุเคราะห์เทยางแอสฟัลท์บริเวณซุ้มประตู หมู่ที่ 923 พ.ย. 2558 เวลา : 13:51:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1223ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนหลังคาห้องน้ำ SML หมู่ที่ 923 พ.ย. 2558 เวลา : 13:49:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1222ขอความอนุเคราะห์จัดซื้อลอกยกหัวดูดน้ำ หมู่ที่ 923 พ.ย. 2558 เวลา : 11:40:47ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1221ขออนุเคราะห์สนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อจัดเตรียมงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 255923 พ.ย. 2558 เวลา : 09:59:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1220ขอความอนุเคราะห์ดูดโคลน บริเวณหมู่ที่ 120 พ.ย. 2558 เวลา : 10:59:33ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1219ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบตะแกรงท่อระบายน้ำ หมู่บ้านกุลพันธ์ 3 หมู่ที่ 520 พ.ย. 2558 เวลา : 10:58:02ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1218ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 3 บริเวณหลังสถานีวิจัยเกษตรแม่เหียะจนถึงลานเลี้ยงดง20 พ.ย. 2558 เวลา : 10:53:09ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1217ขออนุเคราะห์ดูดโคลนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณพื้นที่ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 319 พ.ย. 2558 เวลา : 16:43:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1216ขออนุเคราะห์ดูดโคลนแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณซอย 4,4/1,4/2 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 619 พ.ย. 2558 เวลา : 11:09:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1215ขออนุเคราะห์สนับสนุนรถบรรทุก (สี่ล้อกลาง) บรรทุกกระเบื้องมุงหลังคา นำลงวัดตำหนักสวนขวัญ หมู่ที่ 119 พ.ย. 2558 เวลา : 10:53:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1214ขออนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องจักรปรับปรุงพื้นที่และปรับเกรดวัชพืช บริเวณปากทางเข้าชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 119 พ.ย. 2558 เวลา : 10:49:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1213ขอความอนุเคราะห์รื้อป้ายซอย 8/1 หมู่ที่ 1018 พ.ย. 2558 เวลา : 14:28:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1212ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1018 พ.ย. 2558 เวลา : 14:28:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1211ขอความอนุเคราะห์ดูดโคลน จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 718 พ.ย. 2558 เวลา : 13:28:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1210ขอความอนุเคราะห์รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 618 พ.ย. 2558 เวลา : 13:26:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1209ขออนุเคราะห์ดูดโคลน บริเวณพื้นที่ ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 818 พ.ย. 2558 เวลา : 09:33:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1208ขอความอนุเคราะห์ยืมเวที หมู่ที่ 716 พ.ย. 2558 เวลา : 11:50:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1207ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมบ่อพัก จำนวน 3 ฝา บริเวณซอย 2,5และซอบ 7 หมู่ที่ 1014 พ.ย. 2558 เวลา : 10:00:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1206ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมขอบสะพาน บริเวณหลังตลาดสดแม่เหียะ ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 213 พ.ย. 2558 เวลา : 09:44:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1205ขอความอนุเคราะห์รถปรับเกรดพื้นที่ หมู่ที่ 510 พ.ย. 2558 เวลา : 16:47:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1204ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าทำแนวกันไฟ หมู่ที่ 110 พ.ย. 2558 เวลา : 08:30:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1203ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งฝาท่อระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 344/221 หมู่ที่ 810 พ.ย. 2558 เวลา : 08:28:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1202ขออนุเคราะห์สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์(เวที 1 ชุด) เพื่อใช้ในงานพิธีมงคลสมรส บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ หมู่ที่ 39 พ.ย. 2558 เวลา : 10:16:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1201ขออนุเคราะห์สนับสนุนตักและบรรทุกเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณพื้นที่ ชุมชนทิพย์ภมรดอยคำ หมู่ที่ 39 พ.ย. 2558 เวลา : 09:56:10ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1200ขออนุเคราะห์สนับสนุนตักและบรรทุกเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณพื้นที่ ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 109 พ.ย. 2558 เวลา : 09:54:01ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1199ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชไหล่ทาง บริเวณซอย 3/7 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 59 พ.ย. 2558 เวลา : 09:51:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1198ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 35 พ.ย. 2558 เวลา : 10:26:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1197ขออนุเคราะห์จัดเรียงแท่งคอนกรีต บริเวณแยกตลาดลุงพรม ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 55 พ.ย. 2558 เวลา : 10:24:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1196ขออนุเคราะห์ทำเนินชะลอความเร็ว(จำนวน 2 จุด) บริเวณซอยใหม่สามัคคี 20 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 63 พ.ย. 2558 เวลา : 14:09:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1195ขออนุเคราะห์ปรับปรุงทำถนน บริเวณซอยข้างหอพักบ้านใหม่อพาร์ตเมนท์ ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 83 พ.ย. 2558 เวลา : 11:03:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1194ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชไหล่ทาง บริเวณหน้าวัดท่าข้าม ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 42 พ.ย. 2558 เวลา : 09:18:39ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1193ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายจราจร(ล้มเอียง) บริเวณสามแยกวังตาล ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 52 พ.ย. 2558 เวลา : 09:14:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1192ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณปากซอย 3/5 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 52 พ.ย. 2558 เวลา : 09:02:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1191ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณปากซอย 5 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 729 ต.ค. 2558 เวลา : 09:57:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1190ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณปากซอย 1 ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 1029 ต.ค. 2558 เวลา : 09:51:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1189ขออนุเคราะห์จัดเก็บป้ายเตือนและป้ายจราจร บริเวณปากซอยสหมิตร ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 729 ต.ค. 2558 เวลา : 09:48:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1188ขออนุเคราะห์จัดสถานที่งานตักบาตรเทโวโรหะณะ บริเวณหอคำหลวง พืชสวนโลก หมู่ที่ 326 ต.ค. 2558 เวลา : 14:45:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1187ขออนุเคราะห์สนับสนุนปรับเกรดและบรรทุก บริเวณพื้นที่วัดป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 326 ต.ค. 2558 เวลา : 14:25:02ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1186ขอความอนุเคราะห์ยกเลิกป้ายจราจรซอยไชยเรืองศรี 2 และ 3 ให้เข้าออกปกติ21 ต.ค. 2558 เวลา : 10:34:09ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1185ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนแม่เหียะใน ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 321 ต.ค. 2558 เวลา : 08:45:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1184ขออนุเคราะห์ปรับปรุงทาสีเนินชะลอความเร็ว บริเวณซอย 9 และแยกฌาปนสถานบ้านป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 321 ต.ค. 2558 เวลา : 08:43:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1183ขออนุเคราะห์ปรับเกรดลานจอดรถ(งานปิดธรรมสัญจร) บริเวณข้างวัดต้นปิน ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 520 ต.ค. 2558 เวลา : 09:30:00ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1182ขออนุเคราะห์ปรับปรุงไหล่ทาง บริเวณทางเข้าณาปนสถานบ้านดอนปิน ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 520 ต.ค. 2558 เวลา : 09:30:00ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1181ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพักชำรุด บริเวณถนนหน้อย-ท่าข้าม ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 120 ต.ค. 2558 เวลา : 09:24:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1180ขออนุเคราะห์จัดสถานที่(เวที)งานปิดธรรมสัญจร ประจำปี 2558 บริเวณวัดต้นปิน ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 519 ต.ค. 2558 เวลา : 13:57:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1179ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณซอย 3 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 919 ต.ค. 2558 เวลา : 13:48:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1178ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชไหล่ทาง บริเวณซอย 3/9 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 519 ต.ค. 2558 เวลา : 13:46:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1177ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอย 5 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 919 ต.ค. 2558 เวลา : 13:46:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1176ขออนุเคราะห์ปรับเกรดกองดิน บริเวณณาปนสถานบ้านป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 319 ต.ค. 2558 เวลา : 13:41:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1175ขออนุเคราะห์จัดสถานที่(เวที) งานล่นเอาม่วน บริเวณพืชสวนโลก ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 316 ต.ค. 2558 เวลา : 09:40:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1174ขออนุเคราะห์ตักและปรับเกรดเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณพื้นที่ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 316 ต.ค. 2558 เวลา : 09:32:52ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1173ขออนุเคราะห์ปรับเกรดดิน บริเวณจุดรับน้ำ เทศบาลเมืองแม่เหียะ16 ต.ค. 2558 เวลา : 09:08:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1172ขออนุเคราะห์จัดทำติดตั้งเนินชะลอความเร็ว บริเวณถนนหน้อย ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 114 ต.ค. 2558 เวลา : 10:56:24ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1171ขออนุเคราะห์ปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอย 3/5 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 514 ต.ค. 2558 เวลา : 10:48:42ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1170ขอความอนุเคราะห์รถสี่ล้อกลาง หมู่ที่ 113 ต.ค. 2558 เวลา : 15:50:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1169ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาชำรุด บริเวณอาคารห้องฟิตเนส เทศบาลเมืองแม่เหียะ13 ต.ค. 2558 เวลา : 10:00:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1168ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงย้ายรางระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 412 ต.ค. 2558 เวลา : 19:23:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1167ขอความอนุเคราะห์แก้ไขท่อระบายน้ำ บริเวณหลังบ้านนายอ๊อด และนายสมบูรณ์ สิงห์โทราช หมู่ 412 ต.ค. 2558 เวลา : 16:10:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1166ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 4 ซอย 612 ต.ค. 2558 เวลา : 16:09:39ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1165ขอความอนุเคราะห์ขนย้ายท่อบริเวณชุมชนดอนปินสันพระนอนนำลงบริเวณซอย 3/5 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่512 ต.ค. 2558 เวลา : 14:56:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1164ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่บริเวณฌาปนสถานอุโบสถ หมู่ที่ 212 ต.ค. 2558 เวลา : 14:54:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1163ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้ายชื่อถนน หมู่ที่ 612 ต.ค. 2558 เวลา : 12:56:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1162ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 512 ต.ค. 2558 เวลา : 12:55:10ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1161ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเวที บริเวณสนามฟุตบอลไนท์เพลส9 ต.ค. 2558 เวลา : 15:10:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1160ขออนุเคราะห์ปรับปรุงรื้อถอนเสาซุ้มประตู บริเวณปากซอย 2 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 59 ต.ค. 2558 เวลา : 10:57:31ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1159ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเนินชะลอความเร็ว บริเวณซอย 1 หมู่ที่ 107 ต.ค. 2558 เวลา : 16:14:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1158ขอความอนุเคราะปรับเกรดตัดหญ้า พื้นที่ลานเตรียมงานยี่เป็งล้านนา สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ หมู่ที่ 77 ต.ค. 2558 เวลา : 08:30:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1157ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงพื้นที่ตลอดแนวก่อสร้างราชพฤกษ์ หมู่ที่ 77 ต.ค. 2558 เวลา : 08:28:24ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1156ขอความอนุเคราะห์รถตักหน้าขุดหลัง ขุดหลุมปลูกต้นไม้บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียะ7 ต.ค. 2558 เวลา : 08:26:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1155ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณฌาปนสถานบ้านป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 36 ต.ค. 2558 เวลา : 08:39:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1154ขออนุเคราะห์ปรับปรุงสกัดคอนกรีตไหล่ทาง บริเวณซอยราชพฤกษ์ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 73 ต.ค. 2558 เวลา : 10:04:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1153ขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุอุปกรณ์ หมู่ที่ 52 ต.ค. 2558 เวลา : 13:35:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1152ขออนุเคราะห์จัดเรียงแท่งคอนกรีต บริเวณแยกตลาดลุงพรม ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 52 ต.ค. 2558 เวลา : 11:01:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1151ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณท้ายซอยรัตนสาขา 1 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 72 ต.ค. 2558 เวลา : 10:57:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1150ขออนุเคราะห์ติดตั้งแผ่นฟลอร์ งานขาว-ดำ บริเวณซอย 2/6 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 51 ต.ค. 2558 เวลา : 11:45:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1149ขออนุเคราะห์จัดเก็บตัวหนอน บริเวณฌาปนสถานบ้านดอนปิน ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 51 ต.ค. 2558 เวลา : 09:01:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1148ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ลานจอดรถ งานขาว-ดำ บริเวณซอย 2/6 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 51 ต.ค. 2558 เวลา : 08:57:18ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1147ขออนุเคราะห์ปรับเกรดและบรรทุกดิน บริเวณข้างเทศบาลเมืองแม่เหียะ1 ต.ค. 2558 เวลา : 08:55:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1146ขออนุเคราะห์สนับสนุนปรับเกรดพื้นที่และเศษวัชพืช บริเวณธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 330 ก.ย. 2558 เวลา : 15:41:46ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1145ขออนุเคราะห์ปรับปรุงทำร่องระบายน้ำ บริเวณอาคารธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 330 ก.ย. 2558 เวลา : 10:29:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1144ขออนุเคราะห์ปรับปรุงป้ายชื่อเทศบาลเมืองแม่เหียะ บริเวณลานน้ำพุหน้าเทศบาลเมืองแม่เหียะ29 ก.ย. 2558 เวลา : 10:18:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1143ขออนุเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขน้ำท่วมขัง บริเวณลานเต้นแอโรบิค เทศบาลเมืองแม่เหียะ29 ก.ย. 2558 เวลา : 10:09:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1142ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพักชำรุด บริเวณซอยศรีศุกรี(ข้างอาคารอเนกประสงค์) ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 728 ก.ย. 2558 เวลา : 11:01:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1141ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บริเวณท้ายซอย 4 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 728 ก.ย. 2558 เวลา : 11:01:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1140ขออนุเคราะห์จัดเรียงแนวขอบฟุตบาท บริเวณถนนราชพฤกษ์ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 728 ก.ย. 2558 เวลา : 10:58:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1139ขออนุเคราะห์สนับสนุนรถตักหน้าขุดหลังปรับเกรดพื้นที่ บริเวณวัดป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 328 ก.ย. 2558 เวลา : 10:54:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1138ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 928 ก.ย. 2558 เวลา : 08:21:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1137ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 725 ก.ย. 2558 เวลา : 10:19:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1136ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบน้ำท่วมขัง บริเวณหน้าหมู่บ้านพิกุลทอง ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 525 ก.ย. 2558 เวลา : 09:11:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1135ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณซอย 3/6 หมู่ที่ 525 ก.ย. 2558 เวลา : 09:10:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1134ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมสะพานชำรุด หมู่ที่ 525 ก.ย. 2558 เวลา : 09:08:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1133ขอความอนุเคราะห์จัดทำห้องน้ำผู้พิการ บริเวณสยามกีฬาเทศบาลเมืองแม่เหียะ22 ก.ย. 2558 เวลา : 09:20:02ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1132ขอความอนุเคราะห์ย้ายท่่อบริเวณพื้นที่ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 1 22 ก.ย. 2558 เวลา : 09:18:18ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1131ขอสนับสนุนติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณศาลปู่แสะย่าแสะ21 ก.ย. 2558 เวลา : 16:18:57ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1130ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บริเวณถนนท่าข้าม หมู่ที่ 421 ก.ย. 2558 เวลา : 09:33:30ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1129ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่จอดรถงานขาว-ดำ หมู่ที่ 221 ก.ย. 2558 เวลา : 09:31:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1128ขอความอนุเคราะห์ทำลูกระนาด จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 821 ก.ย. 2558 เวลา : 09:28:46ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1127ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาท่อน้ำอุดตัน หมู่ที่ 1021 ก.ย. 2558 เวลา : 09:24:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1126ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้ายซอยบ้านใหม่สามัคคี ซอย 7 หมู่ที่ 617 ก.ย. 2558 เวลา : 10:05:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1125ขอความอนุเคราะห์จัดทำโครงเหล็กครอบลำโพง17 ก.ย. 2558 เวลา : 09:16:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1124ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ย้ายศาลาเอนกประสงค์ หน้าอาคาร SML หมู่ที่ 117 ก.ย. 2558 เวลา : 09:12:07ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1123ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ บริเวณถนนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 817 ก.ย. 2558 เวลา : 09:10:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1122ขอความอนุเคราะห์ทำรางระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บริเวณปากซอย 5/217 ก.ย. 2558 เวลา : 09:08:40ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1121ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน บริเวณถนนหน้าสิริธาราคอนโด หมู่ที่ 416 ก.ย. 2558 เวลา : 11:37:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1120ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน บริเวณปากทาวเข้าหมู่บ้านลานดาว หมู่ที่416 ก.ย. 2558 เวลา : 10:16:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1119ขออนุเคราะห์ทำรางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม บริเวณซอย 1 ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 115 ก.ย. 2558 เวลา : 09:36:47ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1118ขออนุเคราะห์เทคอนกรีตปรับปรุงไหล่ทาง บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 814 ก.ย. 2558 เวลา : 10:07:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1117ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 814 ก.ย. 2558 เวลา : 10:04:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1116ขออนุเคราห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บริเวณถนนข้างฌาปนสถานบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 314 ก.ย. 2558 เวลา : 10:02:29ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1115ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพักชำรุด บริเวณปากซอย 2 ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 814 ก.ย. 2558 เวลา : 09:58:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1114ขออนุเคราะห์รื้อถอนและย้ายศาลาที่พักริมทาง บริเวณปากทางเข้า ชุมชนทิพย์ภมรดอยคำ หมู่ที่ 314 ก.ย. 2558 เวลา : 09:38:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1113ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณซอย 1 , 2 , 5/3 ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 814 ก.ย. 2558 เวลา : 09:32:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1112ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพักชำรุด บริเวณซอย 4 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 914 ก.ย. 2558 เวลา : 09:32:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1111ขออนุเคราะห์ปรับปรุงไหล่ทางด้วยคอนกรีต บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 110 ก.ย. 2558 เวลา : 14:50:52ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1110ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชไหล่ทาง บริเวณท้ายซอยไชยเรืองศรี 3 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 59 ก.ย. 2558 เวลา : 09:14:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1109ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยหินคลุก บริเวณซอย 13 ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 19 ก.ย. 2558 เวลา : 09:14:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1108ขอความอนุเคราะห์ดูดโคลน หมู่ที่ 77 ก.ย. 2558 เวลา : 16:13:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1107ขอความอนุเคราะห์ใช้รถบรรทุกของขอเทศบาลเมืองแม่เหียะ7 ก.ย. 2558 เวลา : 09:48:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1106ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองร้องเรือคำ หมู่ที่ 74 ก.ย. 2558 เวลา : 16:24:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1105ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณฌาปนสถานบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 104 ก.ย. 2558 เวลา : 13:35:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1104ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ บริเวณซอย 1 ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 34 ก.ย. 2558 เวลา : 13:35:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1103ขออนุเคราะห์ปรับเกรดกองดิน บริเวณข้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 63 ก.ย. 2558 เวลา : 09:20:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1102ขออนุเคราะห์ปรับเกรด,บรรทุกเศษวัชพืช บริเวณซอย 5 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 63 ก.ย. 2558 เวลา : 09:04:24ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1101ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณซอย 6/2 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 72 ก.ย. 2558 เวลา : 15:28:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1100ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณพื้นที่ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 72 ก.ย. 2558 เวลา : 10:54:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1099ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่รกร้างข้างทางบริเวณท้ายซอยดอนปิน 8 หมู่ที่ 531 ส.ค. 2558 เวลา : 14:08:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1098ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกรางระบายน้ำและวางท่อ หมู่ที่ 731 ส.ค. 2558 เวลา : 11:10:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1097ขอความอนุเคราะห์ขุดรอกรางระบายน้ำ บริเวณซอยยุพิน 6/1และ6/2 หมู่ที่ 731 ส.ค. 2558 เวลา : 11:08:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1096ขออนุเคราะห์เทคอนกรีตปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางชำรุด บริเวณซอยยุพิน 2 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 731 ส.ค. 2558 เวลา : 10:59:42ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1095ขออนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณหน้าบ้านนายเรือง ไชยวงค์ เชื่อมหมู่บ้านสีวลีราชพฤกษ์ ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 1031 ส.ค. 2558 เวลา : 09:18:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1094ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางชำรุด บริเวณซอย 20 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 631 ส.ค. 2558 เวลา : 09:11:29ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1093ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณพื้นที่ท้ายซอย 20 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 631 ส.ค. 2558 เวลา : 09:07:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1092ขออนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สำรวจและขอทำรางระบายน้ำ บริเวณซอย 20 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 631 ส.ค. 2558 เวลา : 09:01:01ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1091ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก บริเวณซอย 4 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 231 ส.ค. 2558 เวลา : 08:54:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1090ขอความอนุเคราะห์รถตักหน้าขุดหลัง ปรับเกรดบริเวณลานอเนกประสงค์ที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง ณ.วัดตำหนัก ข้างอาคาร SML หมู่ 127 ส.ค. 2558 เวลา : 07:25:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1089ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ บริเวณทางเข้าฌาปนสถานบ้านแม่เหียะใน ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 326 ส.ค. 2558 เวลา : 14:05:09ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1088ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนยืมเสาธง26 ส.ค. 2558 เวลา : 10:43:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1087ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 626 ส.ค. 2558 เวลา : 09:54:09ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1086ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 524 ส.ค. 2558 เวลา : 15:06:02ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1085ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณซอย 9 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 424 ส.ค. 2558 เวลา : 14:23:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1084ขออนุเคราะห์ทำรางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณซอย 6 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 524 ส.ค. 2558 เวลา : 14:19:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1083ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง(ชำรุด)ด้วยหินคลุก บริเวณซอย 9 ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 324 ส.ค. 2558 เวลา : 11:48:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1082ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยหินคลุก บริเวณซอยทองธารา ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 324 ส.ค. 2558 เวลา : 11:46:01ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1081ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลท์ติก บริเวณภายในหมู่บ้านแม่เหียะใน หมู่ที่ 321 ส.ค. 2558 เวลา : 18:26:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1080ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณท้ายซอย 5 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 521 ส.ค. 2558 เวลา : 11:07:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1079ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน บริเวณซอย 6 หมู่ที่ 219 ส.ค. 2558 เวลา : 14:58:09ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1078ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้ายชื่อซอย บริเวณซอยศรีศุกรี ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 719 ส.ค. 2558 เวลา : 11:42:52ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1077ขออนุเคราะห์ขุดลอกและกำจัดวัชพืช บริเวณลำเหมืองสาธารณะ(ข้างบ้านนางชุ่มใจ ไชยวงค์) ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 1019 ส.ค. 2558 เวลา : 08:49:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1076ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำชำรุด บริเวณถนนตำหนัก 2 ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 119 ส.ค. 2558 เวลา : 08:43:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1075ขอความอนุเคราห์ปรับไหล่ทาง บริเวณซอย 1/1 หมู่ที่ 618 ส.ค. 2558 เวลา : 16:49:09ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1074ขอสนับสนุนรถปรับเกรดพร้อมคนขับ บริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี หมู่ที่ 718 ส.ค. 2558 เวลา : 09:59:31ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1073ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน บริเวณ หมู่บ้านชาวฟ้า หมู่ 5 18 ส.ค. 2558 เวลา : 09:54:18ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1072ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอย 5/3 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 618 ส.ค. 2558 เวลา : 09:29:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1071ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน บริเวณหน้าหมู่บ้านลานดาวจนถึงหมู่บ้านทิพย์ภมร หมู่ที 4 11 ส.ค. 2558 เวลา : 16:11:10ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1070ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณข้าง รร.สารสาสน์ ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 510 ส.ค. 2558 เวลา : 20:58:01ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1069ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางทรุดตัว บริเวณถนนเมฆราประชาบำรุง(ข้างป้อมตำรวจ) ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 510 ส.ค. 2558 เวลา : 20:55:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1068ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณถนนท่าข้าม(บ้านสุจริตธรรม) ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 410 ส.ค. 2558 เวลา : 20:54:52ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1067ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมท่อและไหล่ทาง(ชำรุด) บริเวณซอย 8 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 410 ส.ค. 2558 เวลา : 20:54:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1066ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อ บริเวณท้ายซอย 2 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1010 ส.ค. 2558 เวลา : 20:54:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1065ขออนุเคราะห์สนับสนุนจัดสถานที่กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ บริเวณสนามกีฬา เทศบาลเมืองแม่เหียะ10 ส.ค. 2558 เวลา : 20:54:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1064ขออนุเคราะห์ทางเทศบาลเมืองแม่เหียะสนับสนุนปรับปรุงผิวทางด้วยหินคลุก บริเวณทางเข้าอาคารคลินิกสัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1610 ส.ค. 2558 เวลา : 20:54:01ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1063ขออนุเคราะห์สนับสนุนปรับเกรดพื้นที่เตรียมปลูกต้นไม้ บริเวณสำนักงานส่งเสริมการเกษตรที่สูง ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 510 ส.ค. 2558 เวลา : 20:53:52ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1062ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 410 ส.ค. 2558 เวลา : 10:33:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1061ขออนุเคราะห์สนับสนุนรถปรับเกรดพร้อนขับปรับพื้นที่บริเวณข้างอาคารอเนกประสงค์วัดตำหนัก หมู่ที่ 17 ส.ค. 2558 เวลา : 09:12:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1060ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณซอย 5 ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 87 ส.ค. 2558 เวลา : 09:10:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1059ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณซอย 1 ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 87 ส.ค. 2558 เวลา : 09:09:00ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1058ขออนุเคราะห์รื้อถอนจัดเก็บโครงเหล็กซุ้ม(ชำรุด) บริเวณปากซอย 2 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 57 ส.ค. 2558 เวลา : 09:00:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1057ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านแม่เหียะ ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 27 ส.ค. 2558 เวลา : 08:56:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1056ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณปากซอย 20 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 66 ส.ค. 2558 เวลา : 09:07:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1055ขออนุเคราะห์ทำเนินชะลอความเร็ว บริเวณซอยราชพฤกษ์ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 75 ส.ค. 2558 เวลา : 15:01:57ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1054ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณฌาปนสถานบ้านอุโบสถ ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 24 ส.ค. 2558 เวลา : 09:37:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1053ขออนุเคราะห์สนับสนุนรถบรรทุกเทท้ายพร้อมเจ้าหน้าที่ขนวัสดุ บริเวณวัดไชยมงคล นำลงวัดตำหนัก หมู่ที่ 14 ส.ค. 2558 เวลา : 09:33:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1052ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมขอบบ่าและฝารางระบายน้ำ บริเวณซอย 3 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 54 ส.ค. 2558 เวลา : 09:20:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1051ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง(ชำรุด) บริเวณปากซอย 8 ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 34 ส.ค. 2558 เวลา : 09:10:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1050ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลแม่เหียะ ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่54 ส.ค. 2558 เวลา : 09:05:24ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1049ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณฌาปนสถานบ้านป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 34 ส.ค. 2558 เวลา : 09:00:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1048ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนบริวณใกล้ท่อระบายน้ำหน้าบ้านเลขที่ 300/741 หมู่ที่ 103 ส.ค. 2558 เวลา : 16:41:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1047ขออนุเคราะห์จัดสถานที่พิธีเปิดโครงการอบรมจริยธรรมประชาชน (ธรรมสัญจร) ครั้งที่ 12 บริเวณวัดตำหนัก หมู่ที่ 13 ส.ค. 2558 เวลา : 10:22:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1046ขออนุเคราะห์สนับสนุนยืมอุปกรณ์แผ่นพื้น จำนวน 10 แผ่น บริเวณศาลจังหวัดเชียงใหม่3 ส.ค. 2558 เวลา : 10:14:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1045ขอความอนุเคราะห์ขนเศษดินและรถตักหน้าขุดหลังพร้อมรถบรรทุก หมู่ที่ 428 ก.ค. 2558 เวลา : 15:07:24ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1044ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 128 ก.ค. 2558 เวลา : 14:36:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1043ขอความอนุเคราะห์สับเปลี่ยนทางเดินรถ บริเวณทางเดินรถ ซอยไชยเรืองศรี หมู่ที่ 528 ก.ค. 2558 เวลา : 14:29:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1042ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 428 ก.ค. 2558 เวลา : 13:52:52ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1041ขอความอนุเคราะห์ทำเนินชะลอความเร็ว หมู่ที่ 827 ก.ค. 2558 เวลา : 15:01:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1040ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกและกำจัดสิ่งปฎิกูลในลำเหมือง หมู่ที่ 727 ก.ค. 2558 เวลา : 13:53:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1039ขออนุเคราะสห์สนับนุนติดตั้งเสาไฟฟ้า บริเวณธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 324 ก.ค. 2558 เวลา : 10:10:52ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1038ขออนุเคราะห์สนับสนุนติดตั้งเสาไฟฟ้า บริเวณพื้นที่ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 324 ก.ค. 2558 เวลา : 10:03:09ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1037ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนราชพฤกษ์ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 724 ก.ค. 2558 เวลา : 09:52:29ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1036ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนเลียบคลองฯ สะพานสามแยก-ปากซอยสิริธารา ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 224 ก.ค. 2558 เวลา : 09:49:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1035ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณหน้าหมู่บ้านพิกุลทอง ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 522 ก.ค. 2558 เวลา : 14:10:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1034ขออนุเคราะห์ปรับปรุงพื้นอาคาร บริเวณธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 322 ก.ค. 2558 เวลา : 14:03:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1033ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายบอกชื่อซอย บริเวณปากซอยยุพิน 1 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 721 ก.ค. 2558 เวลา : 08:43:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1032ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณจุดกลับรถหน้าหมู่บ้านพิกุลทอง ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 520 ก.ค. 2558 เวลา : 09:28:24ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1031ขออนุเคราะห์ย้ายพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณศาลพระภูมิหมู่บ้านเอื้องหลวง ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 720 ก.ค. 2558 เวลา : 09:25:30ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1030ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมประตูและระบบน้ำ บริเวณอาคารห้องประชุมรวมใจ เทศบาลเมืองแม่เหียะ16 ก.ค. 2558 เวลา : 11:09:30ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1029ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 316 ก.ค. 2558 เวลา : 10:44:10ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1028ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณซอย 2/4 และ 5/1 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1015 ก.ค. 2558 เวลา : 14:38:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1027ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณสนามเด็กเล่น ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1015 ก.ค. 2558 เวลา : 14:34:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1026ขออนุเคราะห์สนับสนุนนำส่งพร้อมติดตั้ง(เวทีอาสนะ) จำนวน 3 ตัว บริเวณซอย 3/4 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 515 ก.ค. 2558 เวลา : 14:23:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1025ขออนุเคราะห์ปรับปรุงย้ายป้ายบอกชื่อซอย บริเวณซอย 1 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 915 ก.ค. 2558 เวลา : 09:20:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1024ขอความอนุเคราะห์ทำถนนแอสฟัลท์ บริเวณซอย 14 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 614 ก.ค. 2558 เวลา : 15:02:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1023ขออนุเคราะห์เทคอนกรีตปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง บริเวณมุมโค้งซอยไชยเรืองศรี 2 เชื่อมซอยไชยเรืองศรี 3 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 514 ก.ค. 2558 เวลา : 11:04:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1022ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชผิวทาง บริเวณท้ายซอย 4 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 214 ก.ค. 2558 เวลา : 10:56:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1021ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ บริเวณงานขาว-ดำ ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 514 ก.ค. 2558 เวลา : 10:52:18ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1020ขออนุเคราะห์สนับสนุนจัดสถานที่กิจกรรมแชะ แช๊ะ แชร์บุญ และกิจกรรมแข่งขันรำวง บริเวณพื้นที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ 14 ก.ค. 2558 เวลา : 10:49:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1019ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง บริเวณซอย 2 หน้าวัดต้นปินไปตลาดตาพรหม ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 513 ก.ค. 2558 เวลา : 10:26:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1018ขออนุเคราะห์สนับสนุนดูดโคลนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณพื้นที่ ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1013 ก.ค. 2558 เวลา : 10:23:02ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1017ขออนุเคราะห์ปรับปรุงติดตั้งป้ายชื่อซอย บริเวณปากซอยรัตนสาขา 2 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 710 ก.ค. 2558 เวลา : 09:33:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1016ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่จุดเจาะน้ำบาดาล บริเวณธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 38 ก.ค. 2558 เวลา : 15:12:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1015ขออนุเคราะห์ดูดโคลนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณซอยศรีศุกรี และปากซอยยุพิน 2 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 78 ก.ค. 2558 เวลา : 15:08:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1014ขออนุเคราะห์ดูดโคลนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณซอย 1 , 3 ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 108 ก.ค. 2558 เวลา : 14:46:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1013ขออนุเคราะห์ดูดโคลนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณซอย 7 และถนนตำหนัก 2 ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 18 ก.ค. 2558 เวลา : 14:41:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1012ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 58 ก.ค. 2558 เวลา : 09:55:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1011ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 108 ก.ค. 2558 เวลา : 09:20:00ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1010ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 27 ก.ค. 2558 เวลา : 10:08:10ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1009ขอความอนุเคราะห์ดูดโคลนแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หมู่ที่ 96 ก.ค. 2558 เวลา : 16:45:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1008ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 26 ก.ค. 2558 เวลา : 16:29:24ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1007ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้ายชื่อซอย หมู่ที่ 7 2 ก.ค. 2558 เวลา : 08:45:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1006ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ หมู่ที่ 52 ก.ค. 2558 เวลา : 08:43:19ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1005ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกคลอง หมู่ที่ 5 2 ก.ค. 2558 เวลา : 08:38:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1004ขออนุเคราะห์ดูดโคลนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณซอย 5 , 5/1 , 5/2 ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 81 ก.ค. 2558 เวลา : 09:37:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1003ขออนุเคราะห์ดูดโคลนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณพื้นที่ ชุมชนตำหนัก 1,2 หมู่ที่ 11 ก.ค. 2558 เวลา : 09:33:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1002ขออนุเคราะห์ดูดโคลนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณซอย 5 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 51 ก.ค. 2558 เวลา : 09:29:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1001ขออนุเคราะห์ดูดโคลนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณท้ายซอย 19,20 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 61 ก.ค. 2558 เวลา : 09:00:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1000ขออนุเคราะห์ดูดโคลนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณพื้นที่ ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 21 ก.ค. 2558 เวลา : 08:52:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
999ขออนุเคราะห์กำจัดวัชพืช บริเวณรางระบายน้ำ ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 91 ก.ค. 2558 เวลา : 08:47:31ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
998ขออนุเคราะห์ย้ายและติดตั้งโครงเหล็ก บริเวณสนามกีฬา ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1029 มิ.ย. 2558 เวลา : 16:23:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
997ขออนุเคราะห์สนับสนุนจัดสถานที่งานประเพณีเลี้ยงดง บริเวณพื้นที่ลานดง ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 329 มิ.ย. 2558 เวลา : 16:20:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
996ขออนุเคราะห์นำส่งพร้อมติดตั้งแผ่นพื้น (จำนวน 10 แผ่น) บริเวณวัดท่าข้าม ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 429 มิ.ย. 2558 เวลา : 16:17:42ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
995ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง บริเวณศาลปู่แสะ-ย่าแสะ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 318 มิ.ย. 2558 เวลา : 11:48:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
994ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอย 6 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 418 มิ.ย. 2558 เวลา : 11:48:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
993ขออนุเคราะห์ย้ายและติดตั้งป้ายเขตรับผิดชอบ บริเวณพื้นที่เขตติดต่อตำบลสุเทพ ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 218 มิ.ย. 2558 เวลา : 11:42:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
992ขออนุเคราะห์ปรับเกรดและบรรทุกกองดิน บริเวณฌาปนสถานบ้านดอนปิน ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 518 มิ.ย. 2558 เวลา : 11:42:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
991ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อซอยหลุด บริเวณซอย 6/2 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 417 มิ.ย. 2558 เวลา : 15:11:57ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
990ขออนุเคราะห์ปรับปรุงติดตั้งป้ายชื่อซอยล้ม บริเวณซอยศรีศุกรี 3 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 717 มิ.ย. 2558 เวลา : 15:01:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
989ขออนุเคราะห์ตักและบรรทุกเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณใกล้ปากซอย 9 ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 317 มิ.ย. 2558 เวลา : 14:57:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
988ขออนุเคราะห์สนับสนุนตักและบรรทุกเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณพื้นที่ ชุมชนสีวลีราชพฤกษ์ หมู่ที่ 217 มิ.ย. 2558 เวลา : 09:16:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
987ขออนุเคราะห์ตรวจสอบและซ่อมแซมรางระบายน้ำ บริเวณซอยยุพิน 6 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 716 มิ.ย. 2558 เวลา : 08:43:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
986ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ณ ศาลปู่แสะย่าแสะ หมู่ที่ 315 มิ.ย. 2558 เวลา : 14:15:57ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
985ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางชำรุด บริเวณถนนท่าข้าม ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 415 มิ.ย. 2558 เวลา : 09:47:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
984ขออนุเคราะห์จัดทำพร้อมติดตั้งป้ายบอกทาง(ซอยตัน) จำนวน 2 ป้าย บริเวณซอยศรีศุกรี ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 715 มิ.ย. 2558 เวลา : 09:32:52ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
983ขออนุเคราะห์จัดทำพร้อมติดตั้งป้ายบอกทาง (จำนวน 2 ป้าย) บริเวณซอยไชยเรืองศรี 2 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 515 มิ.ย. 2558 เวลา : 09:28:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
982ขออนุเคราะห์จัดเก็บเสาไฟฟ้า(เสาเหล็ก) บริเวณซอยหางยอย ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 515 มิ.ย. 2558 เวลา : 09:24:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
981ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 215 มิ.ย. 2558 เวลา : 09:19:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
980ขออนุเคราะห์นำส่งพร้อมติดตั้งแผ่นพื้นงานบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บริเวณซอย 2 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 515 มิ.ย. 2558 เวลา : 09:04:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
979ขออนุเคราะห์ปรับปรุงป้ายชื่อชุมชน(เอียง) บริเวณปากทางเข้า ชุมชนนิมมารนรดี หมู่ที่ 512 มิ.ย. 2558 เวลา : 08:56:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
978ขออนุเคราะห์จัดเก็บป้ายบอกชื่อหมู่บ้าน บริเวณซอยศรีศุกรี ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 712 มิ.ย. 2558 เวลา : 08:53:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
977ขอความอนุเคราะห์ขอป้ายซอยเพิ่ม บริเวณซอยไชยเรืองศรี จำนวน 7 ป้าย หมู่ที่ 512 มิ.ย. 2558 เวลา : 08:46:09ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
976ขออนุเคราะห์ตักและบรรทุกเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณซอย 5 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 611 มิ.ย. 2558 เวลา : 09:41:29ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
975ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าบริเวณหน้าร้านก๋วยเตี๋ยว เฮือนป้อแม่ หมู่ที่ 111 มิ.ย. 2558 เวลา : 07:58:18ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
974ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรดไหล่ทางบริเวณซอยศรีสุกรี 6,7,11,12,14,16 และซอยศาลพระภูมิ หมู่ที่ 711 มิ.ย. 2558 เวลา : 07:56:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
973ขออนุเคราะห์ปรับปรุงดาดคอนกรีตร่องน้ำ บริเวณซอยร่มเย็น ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 710 มิ.ย. 2558 เวลา : 09:07:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
972ขออนุเคราะห์ปรับปรุงขอบเนินชะลอความเร็วด้วยแอสฟัลต์ บริเวณพื้นที่ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 710 มิ.ย. 2558 เวลา : 09:02:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
971ขออนุเคราะห์ปรับปรุงเทคอนกรีตทางเดินและแก้ไขน้ำท่วมขังโดยการเทคอนกรีตยกพื้น บริเวณห้องน้ำและศาลาฌาปนสถานบ้านป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 310 มิ.ย. 2558 เวลา : 08:45:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
970ขออนุเคราะห์ปรับปรุงเทคอนกรีตทางลงและปรับปรุงจัดทำที่เก็บของ บริเวณหอเจ้าบ้านป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 310 มิ.ย. 2558 เวลา : 08:41:10ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
969ขออนุเคราะห์ปรับปรุงขยายไหล่ทางด้วยคอนกรีต บริเวณถนนเลียบคลอง 2 ซ้าย 19 ซ้าย ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 15 มิ.ย. 2558 เวลา : 09:20:19ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
968ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณฌาปนาสถานบ้านป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 34 มิ.ย. 2558 เวลา : 13:59:47ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
967ขออนุเคราะห์สนับสนุนติดตั้งเสาดึงสายไฟฟ้า บริเวณธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 33 มิ.ย. 2558 เวลา : 10:27:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
966ขออนุเคราะห์สนับสนุนติดตั้งเสาไฟฟ้า บริเวณซอย 2 เชื่อมซอย 3 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 9 (จำนวน 4 ต้น)3 มิ.ย. 2558 เวลา : 10:24:33ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
965ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมราวกันตก(ชำรุด) บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 13 มิ.ย. 2558 เวลา : 08:52:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
964ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณข้างวัดป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 32 มิ.ย. 2558 เวลา : 10:18:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
963ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณปากซอย 2 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 102 มิ.ย. 2558 เวลา : 10:12:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
962ขออนุเคราะห์ตักและบรรทุกเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณโรงเรียนบ้านดอนปิน หมู่ที่ 52 มิ.ย. 2558 เวลา : 10:08:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
961ขออนุเคราะห์รถดูดโคลน บริเวณปากซอย 1 ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 126 พ.ค. 2558 เวลา : 10:50:10ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
960ขออนุเคราะห์รถดูดโคลน บริเวณซอยราชพฤกษ์ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 726 พ.ค. 2558 เวลา : 10:32:33ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
959ขออนุเคราะห์รถดูดโคลน บริเวณพื้นที่ ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 826 พ.ค. 2558 เวลา : 10:29:57ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
958ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณปากซอย 2 ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 826 พ.ค. 2558 เวลา : 10:27:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
957ขออนุเคราะห์สนับสนุนปรับกองปุ๋ย บริเวณธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 326 พ.ค. 2558 เวลา : 10:23:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
956ขออนุเคราะห์ขุดร่องระบายน้ำ บริเวณข้างฌาปนสถานบ้านป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 326 พ.ค. 2558 เวลา : 10:12:00ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
955ขออนุเคราะห์สนับสนุนรถตักหน้าขุดหลังและรถบรรทุกเทท้าย เตรียมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ บริเวณวัดตำหนัก หมู่ที่ 126 พ.ค. 2558 เวลา : 10:07:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
954ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณซอย 5 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 626 พ.ค. 2558 เวลา : 09:30:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
953ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางชำรุด บริเวณซอย 1 , 8/1 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1026 พ.ค. 2558 เวลา : 09:22:40ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
952ขออนุเคราะห์ตักและบรรทุกเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณท้ายซอย 3 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1026 พ.ค. 2558 เวลา : 09:14:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
951ขอความอนุเคราะห์ป้ายชื่อซอย จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 325 พ.ค. 2558 เวลา : 08:19:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
950ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณด้านหลังอาคารสโตร์กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหียะ22 พ.ค. 2558 เวลา : 09:54:31ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
949ขออนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณซอย 3 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 522 พ.ค. 2558 เวลา : 09:51:57ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
948ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนสิริธารา ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 421 พ.ค. 2558 เวลา : 10:17:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
947ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนแม่เหียะใน-บ้านปง ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 321 พ.ค. 2558 เวลา : 10:02:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
946ขออนุเคราะห์ตักและบรรทุกเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณพื้นที่ ชุมชนนิมมารนรดี หมู่ที่ 521 พ.ค. 2558 เวลา : 10:02:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
945ขอความอนุเคราะห์ทำเนินชะลอความเร็ว หมู่ที่ 720 พ.ค. 2558 เวลา : 10:55:52ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
944ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง บริเวณข้างกำแพงวัดตำหนัก ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 118 พ.ค. 2558 เวลา : 16:00:31ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
943ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนหน้าหมู่บ้านพิกุลทอง ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 518 พ.ค. 2558 เวลา : 15:55:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
942ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ลานจอดรถงานขาว-ดำ บริเวณปากซอย 3 ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 318 พ.ค. 2558 เวลา : 15:52:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
941ขออนุเคราะห์ตักและบรรทุกเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 118 พ.ค. 2558 เวลา : 15:48:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
940ขออนุเคราะห์ตักและบรรทุกเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณหมู่บ้านแอร์พอร์ตการ์เด้นโฮม หมู่ที่ 618 พ.ค. 2558 เวลา : 15:46:19ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
939ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบฝาท่อ หมู่ที่ 1015 พ.ค. 2558 เวลา : 15:39:01ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
938ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบท่อนไม้ขวางลำห้วยแม่เหียะใน หมู่ที่ 315 พ.ค. 2558 เวลา : 15:35:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
937ขออนุเคราะห์จัดทำกรงคัดแยกและทิ้งขยะ บริเวณซอย 2 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 514 พ.ค. 2558 เวลา : 10:52:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
936ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่เตรียมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุประจำปี บริเวณวัดป่าจี้ หมู่ที่ 314 พ.ค. 2558 เวลา : 10:49:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
935ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้ายซอยและเสาเหล็กขึ้นป้ายหมู่บ้านลานดาว หมู่ที่ 414 พ.ค. 2558 เวลา : 08:10:09ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
934ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณปากซอยบ้านหย่อน 1 ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 211 พ.ค. 2558 เวลา : 10:35:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
933ขอความอนุเคราะห์เวทีบริเวณวัดป่าจี้ หมู่ที่ 38 พ.ค. 2558 เวลา : 15:58:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
932ขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุอุปกรณ์เวที บริเวณบ้านเลขที่ 439/1 หมู่ที่ 108 พ.ค. 2558 เวลา : 15:54:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
931ขออนุเคราะห์ขุดย้ายต้นไม้ บริเวณวัดท่าข้าม ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 47 พ.ค. 2558 เวลา : 14:21:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
930ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ลานจอดรถงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ บริเวณพื้นที่ ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 47 พ.ค. 2558 เวลา : 08:42:42ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
929ขออนุเคราะห์ปรับปรุงเสาและพื้น บริเวณอาคาร อสม. ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 36 พ.ค. 2558 เวลา : 09:29:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
928ขออนุเคราะห์ขุดวางท่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณซอยสุขสวัสดิ์ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 76 พ.ค. 2558 เวลา : 09:05:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
927ขออนุเคราะห์ขุดย้ายต้นไม้ บริเวณวัดตำหนัก ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 16 พ.ค. 2558 เวลา : 09:01:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
926ขออนุเคราะห์ทำรางระบายน้ำ บริเวณปากทางเข้า (บ.3/5) ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 36 พ.ค. 2558 เวลา : 09:01:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
925ขออนุเคราะห์ปักหมุดลำเหมืองสาธารณะ บริเวณพื้นที่ ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 130 เม.ย. 2558 เวลา : 16:17:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
924ขออนุเคราะห์ตักและบรรทุกเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณท้ายซอย 1 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 430 เม.ย. 2558 เวลา : 09:17:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
923ขออนุเคราะห์ตักและบรรทุกเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณซอย 5 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1030 เม.ย. 2558 เวลา : 09:08:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
922ขออนุเคราะห์สนับสนุนย้ายกองปุ๋ย บริเวณธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 330 เม.ย. 2558 เวลา : 09:02:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
921ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางชำรุด บริเวณปากซอย 1 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 529 เม.ย. 2558 เวลา : 08:51:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
920ขออนุเคราะห์ตักและบรรทุกเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณพื้นที่ ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1027 เม.ย. 2558 เวลา : 14:31:24ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
919ขออนุเคราะห์ตักและบรรทุกเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณพื้นที่ ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 527 เม.ย. 2558 เวลา : 14:24:00ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
918ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงทาสีเนินชะลอความเร็ว หมู่ที่ 727 เม.ย. 2558 เวลา : 11:01:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
917ขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุอุปกรณ์27 เม.ย. 2558 เวลา : 10:54:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
916ขออนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณซอย 1/1 อาคารพาณิชย์ เลขที่ 300/13 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1022 เม.ย. 2558 เวลา : 09:44:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
915ขออนุเคราะห์ตักและบรรทุกเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณพื้นที่หมู่บ้านเพชรบุรินทร์ ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 522 เม.ย. 2558 เวลา : 08:50:46ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
914ขออนุเคราะห์ปรับปรุงทาสีเนินชะลอความเร็ว บริเวณพื้นที่ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 3 (จำนวน 3 จุด)21 เม.ย. 2558 เวลา : 09:50:18ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
913ขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุอุปกรณ์แผ่นฟลอร์ บริเวณ บ้านเลขที่ 237 ซอย 4 หมู่ที่ 620 เม.ย. 2558 เวลา : 19:06:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
912ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณข้างวัดป่าจี้ หมู่ที่ 320 เม.ย. 2558 เวลา : 13:41:47ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
911ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง บริเวณปากซอยรัตนสาขา 4 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 720 เม.ย. 2558 เวลา : 13:30:46ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
910ขออนุเคราะห์สนับสนุนจัดสถานที่(เวที) กิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ข้าราชการตำรวจ ณ สนามฟุตบอลไนท์เพลส20 เม.ย. 2558 เวลา : 09:04:39ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
909ขออนุเคราะห์ปรับเกรดและบรรทุกวัชพืชไหล่ทาง บริเวณซอย 2 ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 116 เม.ย. 2558 เวลา : 15:24:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
908ขออนุเคราะห์แก้ไข,สกัดเจาะช่องระบายน้ำเชื่อมรางระบายน้ำ บริเวณถนนตำหนัก 1 ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 116 เม.ย. 2558 เวลา : 09:36:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
907ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาชำรุด บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 9 16 เม.ย. 2558 เวลา : 09:31:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
906ขออนุเคราะห์จัดสถานที่กิจกรรมแห่ไม้ค้ำ นำทรายเข้าวัด นมัสการสงฆ์ (เทศบาลเมืองแม่เหียะ)16 เม.ย. 2558 เวลา : 09:28:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
905ขอความอนุเคราะห์ทำสโลบด้วยแอสฟัลท์ติก บริเวณทางเข้าหมู่บ้านไทยสมุทร หมู่ที่ 910 เม.ย. 2558 เวลา : 09:56:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
904ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านลานดาว หมู่ที่ 410 เม.ย. 2558 เวลา : 09:48:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
903ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 1010 เม.ย. 2558 เวลา : 09:44:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
902ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซม(เปลี่ยน)ราวบันได บริเวณ หอเจ้าบ้าน 9 เม.ย. 2558 เวลา : 14:51:19ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
901ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 109 เม.ย. 2558 เวลา : 14:50:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
900ขอความอนุเคราะห์ต่อเติมหลังคาศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 99 เม.ย. 2558 เวลา : 14:48:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
899ขอความอนุเคราะห์ดูดโคลนท่อระบายน้ำในหมู่บ้านเอ็มเพอร์เล่อ หมู่ที่ 39 เม.ย. 2558 เวลา : 08:35:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
898ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรดถนนบริเวณ ซอย 19 หมู่ที่ 27 เม.ย. 2558 เวลา : 15:00:01ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
897ขอความอนุเคราะห์เทคอนกรีตบริเวณ ซอย 19 หมู่ที่ 27 เม.ย. 2558 เวลา : 14:57:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
896ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรดไหล่ทางบริเวณถนนสะพานขั้วเด้งจนถึงเขตติดต่อ ต.สันผักหวาน หมู่ที่ 57 เม.ย. 2558 เวลา : 14:53:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
895ขออนุเคราะห์จัดส่งอุปกรณ์งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ (อาสนะ 3 ตัว , แผ่นฟลอร์ 20 แผ่น) บริเวณวัดต้นปิน หมู่ที่ 53 เม.ย. 2558 เวลา : 15:32:30ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
894ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณทางเข้าวัดตำหนัก ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 12 เม.ย. 2558 เวลา : 08:53:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
893ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางถูกน้ำกัดเซาะ บริเวณปากซอยศรีศุกรี ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 72 เม.ย. 2558 เวลา : 08:51:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
892ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณซอย 2,5/1,5/2,8/1 (จำนวน 6 ฝา) ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 10 31 มี.ค. 2558 เวลา : 11:43:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
891ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณปากซอย 6/2 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 431 มี.ค. 2558 เวลา : 10:54:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
890ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง บริเวณปากซอย 2/2 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 531 มี.ค. 2558 เวลา : 10:51:07ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
889ขออนุเคราะห์ทำความสะอาดรางระบายน้ำบนหลังคา บริเวณอาคาร รร.อนุบาลแม่เหียะ หมู่ที่ 531 มี.ค. 2558 เวลา : 10:46:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
888ขออนุเคราะห์ปรับเกรดผิวทาง บริเวณซอย 7 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 531 มี.ค. 2558 เวลา : 10:42:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
887ขออนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณซอย 8 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 531 มี.ค. 2558 เวลา : 10:38:46ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
886ขออนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะและแก้ไขน้ำท่วมขัง บริเวณพื้นที่ ชุมชนนิมมานรดี หมู่ที่ 526 มี.ค. 2558 เวลา : 09:17:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
885ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณซอย 3 ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 126 มี.ค. 2558 เวลา : 09:11:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
884ขออนุเคราะห์แก้ไขท่อระบายน้ำทรุดตัว บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 126 มี.ค. 2558 เวลา : 09:08:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
883ขอความอนุเคราะห์ทำเนินกั้นน้ำบริเวณซุ้มประตูเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 925 มี.ค. 2558 เวลา : 15:29:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
882ขออนุเคราะห์ดูดโคลนเพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณพื้นที่ ชุมชนกุลพันธ์วิวล์ 2,3,4 หมู่ที่ 525 มี.ค. 2558 เวลา : 11:38:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
881ขออนุเคราะห์ปรับเกรด,ตักและบรรทุก บริเวณข้างวัดต้นปิน ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 524 มี.ค. 2558 เวลา : 09:43:07ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
880ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณพื้นที่ ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 824 มี.ค. 2558 เวลา : 09:34:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
879ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ บริเวณวัดตำหนัก ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 124 มี.ค. 2558 เวลา : 09:29:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
878ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอย 19 หมู่ที่ 623 มี.ค. 2558 เวลา : 16:34:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
877ขอความอนุเคราะห์แก้ไขชื่อป้ายซอย บริเวณหมู่บ้านทิพย์ภมรลานดาว หมู่ที่ 423 มี.ค. 2558 เวลา : 09:28:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
876ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบฝารางระบายน้ำชำรุดบริเวณหมู่บ้านทิพย์ภมรลานดาว หมู่ที่ 423 มี.ค. 2558 เวลา : 09:10:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
875ขออนุเคราะห์ตักและบรรทุกเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณท้ายซอย 5 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 520 มี.ค. 2558 เวลา : 08:36:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
874ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณซอยยุพิน หมู่ที่ 7 19 มี.ค. 2558 เวลา : 16:32:47ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
873ขอความอนุเคราะห์ทำแนวกันไฟ ในซอยไชยเรืองศรี 2 หมู่ที่ 519 มี.ค. 2558 เวลา : 09:41:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
872ขออนุเคราะห์ขุดลอกร่องระบายน้ำเนื่องจากไม่มีทางระบายน้ำ บริเวณซอยไชยเรืองศรี 2 (บ.216) ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 518 มี.ค. 2558 เวลา : 13:35:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
871ขออนุเคราะห์แก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอย 1 (บ.300/144) ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1018 มี.ค. 2558 เวลา : 13:31:29ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
870ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณซอย 8 ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 317 มี.ค. 2558 เวลา : 10:33:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
869ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณซอย 7 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 617 มี.ค. 2558 เวลา : 10:23:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
868ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมป้ายเขตชำรุดบริเวณบ้านกรองน้ำตรงข้ามแมคโดนัล หมู่ที่ 612 มี.ค. 2558 เวลา : 16:04:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
867ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกรางระบายน้ำ บริเวณดอนปินซอย 3 ทั้งซอย หมู่ที่ 511 มี.ค. 2558 เวลา : 15:29:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
866ขอความอนุเคราะห์ขุดร่องน้ำสาธารณะ บริเวณข้างบ้านเลขที่ 385/92 หมู่ที่ 711 มี.ค. 2558 เวลา : 15:00:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
865ขอความอนุเคราะห์รถปรับเกรดพื้นที่ บริเวณบ้านแม่เหียะใน หมู่ที่ 39 มี.ค. 2558 เวลา : 10:51:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
864ขออนุเคราะห์ปรับปรุงขอบฟุตบาทมุมเลี้ยวอาคารอเนกประสงค์ บริเวณซอย 20 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 69 มี.ค. 2558 เวลา : 10:07:31ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
863ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณซอย 8/1 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 59 มี.ค. 2558 เวลา : 09:48:07ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
862ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณตรงข้ามแอร์พอร์ตโฮม ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 109 มี.ค. 2558 เวลา : 09:45:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
861ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมขอบบ่าบ่อพัก บริเวณถนนแกรนด์วิวล์ (บ.300/295) ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 109 มี.ค. 2558 เวลา : 09:42:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
860ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชไหล่ทาง บริเวณซอย 1 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 49 มี.ค. 2558 เวลา : 09:29:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
859ขออนุเคราะห์ตรวจสอบท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหลังบ้านเลขที่ 165/150 ชุมชนทิพย์ภมร หมู่ที่ 49 มี.ค. 2558 เวลา : 09:17:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
858ขออนุเคราะห์ตรวจสอบและดำเนินการทุบอาคารอเนกประสงค์ บริเวณหน้าศูนย์บริการสาธารณะสุขชุมชน ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 39 มี.ค. 2558 เวลา : 09:09:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
857ขออนุเคราะห์ปรับปรุงจุดรับน้ำสำหรับรถบรรทุกน้ำและรถดับเพลิง บริเวณข้างสนามกีฬาเทศบาลเมืองแม่เหียะ9 มี.ค. 2558 เวลา : 09:02:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
856ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน บริเวณซอย 8 หมู่ที่ 25 มี.ค. 2558 เวลา : 16:18:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
855ขออนุเคราะห์เทคอนกรีตปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณข้างฌาปนสถานบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 33 มี.ค. 2558 เวลา : 08:46:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
854ขอความอนุเคราะห์ปรับผิวถนน บริเวณซอย 18 ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 12 มี.ค. 2558 เวลา : 16:32:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
853ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการทำรางระบายน้ำ บริเวณซอย 18 ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 12 มี.ค. 2558 เวลา : 16:31:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
852ขออนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไขรางระบายน้ำ บริเวณปากซอย 5 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 62 มี.ค. 2558 เวลา : 13:27:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
851ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณซอย 5 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 62 มี.ค. 2558 เวลา : 13:23:30ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
850ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณซอย 5 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 62 มี.ค. 2558 เวลา : 09:00:12ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
849ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณซอย 5 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 62 มี.ค. 2558 เวลา : 08:57:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
848ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรดที่ดินว่างเปล่า บริเวณหน้าเทศบาลฯ เยื้องไปทางขวามือ ซอยหอพักชมพู หมู่ที่ 726 ก.พ. 2558 เวลา : 14:52:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
847ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนเลียบคลอง ฯ (ข้างโรงเรียนสารสาสน์) ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ 5 24 ก.พ. 2558 เวลา : 11:04:39ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
846ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งราวกันตก บริเวณ ซอย 7 ชุมชนใหม่สามัคคี หมู่ที่ 624 ก.พ. 2558 เวลา : 11:02:52ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
845ขออนุเคราะห์ปรับเกรด,ตัก,บรรทุก เศษวัชพืชและขยะ บริเวณซอยไชยเรืองศรี 2 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 524 ก.พ. 2558 เวลา : 08:48:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
844ขอความอนุเคราะห์เก็บเศษรื้อถอนป้อมยามที่รื้อถอน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านลานดาว หมู่ที่ 420 ก.พ. 2558 เวลา : 16:04:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
843ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซถนนชำรุด บริเวณด่านป่าไม้จนถึงคอกม้า (แม่เหียะใน) หมู่ที่ 320 ก.พ. 2558 เวลา : 15:58:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
842ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณถนนรัตนสาขา ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 719 ก.พ. 2558 เวลา : 10:29:29ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
841ขออนุเคราะห์ปรับปรุงภูมิทัศน์(ขุด,ปรับเกรด,บรรทุก) บริเวณฌาปนสถานบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 1018 ก.พ. 2558 เวลา : 13:20:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
840ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าเคลียพื้นที่ บริเวณสนามโรงเรียนบ้านดอนปิน หมู่ที่ 518 ก.พ. 2558 เวลา : 10:50:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
839ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช(แนวกันไฟ) บริเวณข้างบ้านนางพลอยศรี ไชยวงค์ ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 118 ก.พ. 2558 เวลา : 10:07:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
838ขอความอนุเคราะหฺ์รถตักหน้าขุดหลังพร้อมรถบรรทุกเทท้ายสนับสนุน บริเวณวัดท่าข้าม หมู่ที่ 417 ก.พ. 2558 เวลา : 11:11:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
837ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก บริเวณซอย 5/3 (จำนวน 1 ฝา) ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 816 ก.พ. 2558 เวลา : 15:46:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
836ขออนุเคราะห์ปรับปรุงระบบจ่ายน้ำ บริเวณแท็งค์น้ำสนามกีฬา เทศบาลเมืองแม่เหียะ16 ก.พ. 2558 เวลา : 15:44:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
835ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนเมฆราประชาบำรุง ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 516 ก.พ. 2558 เวลา : 15:41:07ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
834ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณปากซอย 14 ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 116 ก.พ. 2558 เวลา : 15:38:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
833ขออนุเคราะห์เทคอนกรีตปรับปรุงทางเดิน บริเวณห้องเก็บของฌาปนสถานบ้านอุโบสถ หมู่ที่ 216 ก.พ. 2558 เวลา : 08:59:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
832ขออนุเคราะห์ตัด,สกัดเจาะวางท่อ บริเวณถนนตำหนัก (จำนวน 3 จุด) ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 116 ก.พ. 2558 เวลา : 08:54:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
831ขอความอนุเคราะห์กำจัดสิ่งปฏิกูลท่อระบายน้ำบริเวณบ้านเลขที่ 35/11 หมู่ที่ 513 ก.พ. 2558 เวลา : 16:35:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
830ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอย 3 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1012 ก.พ. 2558 เวลา : 09:27:24ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
829ขออนุเคราะห์ตัก,บรรทุกเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณพื้นที่ ชุมชนทิพย์ภมรดอยคำ หมู่ที่ 310 ก.พ. 2558 เวลา : 09:00:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
828ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณถนนท่าข้าม ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 49 ก.พ. 2558 เวลา : 13:09:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
827ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณสะพาน(ใหม่) ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 109 ก.พ. 2558 เวลา : 13:07:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
826ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่เตรียมงานรุกขมูล บริเวณฌาปนสถานบ้านอุโบสถ หมู่ที่ 29 ก.พ. 2558 เวลา : 08:45:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
825ขออนุเคราะห์สนับสนุนเทคอนกรีตซ่อมแซมผิวทาง บริเวณโรงจอดรถ เทศบาลเมืองแม่เหียะ6 ก.พ. 2558 เวลา : 13:52:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
824ขออนุเคราะห์ปรับปรุงทาสีผิวทาง บริเวณสนามกีฬา เทศบาลเมืองแม่เหียะ6 ก.พ. 2558 เวลา : 13:50:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
823ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนบริเวณปากซอย 8 หมู่ที่ 26 ก.พ. 2558 เวลา : 11:05:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
822ขอความอนุเคราะห์ทำแนวกันไฟ หมู่ที่1 จำนวน 2 จุด6 ก.พ. 2558 เวลา : 10:52:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
821ขอความอนุเคราะห์ทำแนวกันไหมู่ที่ 2 จำนวน 3 จุด6 ก.พ. 2558 เวลา : 09:55:31ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
820ขออนุเคราะห์สนับสนุนสกัดเจาะเพื่อวางท่อระบบน้ำ บริเวณวัดต้นปิน หมู่ที่ 54 ก.พ. 2558 เวลา : 10:20:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
819ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ลานจอดรถ บริเวณข้างวัดต้นปิน หมู่ที่ 54 ก.พ. 2558 เวลา : 09:51:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
818ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณซอย 16 , 17 ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 13 ก.พ. 2558 เวลา : 15:03:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
817ขออนุเคราะห์ติดหมายเลขป้ายซอยบริเวณชุมชนทิพย์ภมร หมู่ที่ 43 ก.พ. 2558 เวลา : 09:46:07ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
816ขอความอนุเคราะห์รื้อถอนป้อมหมู่บ้านลานดาวบริเวณหมู่บ้านลานดาว หมู่ที่ 43 ก.พ. 2558 เวลา : 09:41:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
815ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บริเวณซอย 2 ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 1 2 ก.พ. 2558 เวลา : 19:23:09ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
814ขออนุเคราะห์ดูดโคลน บริเวณท่อ,บ่อพัก,รางระบายน้ำ ชุมชนลานดาว หมู่ที่ 42 ก.พ. 2558 เวลา : 19:20:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
813ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 22 ก.พ. 2558 เวลา : 19:12:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
812ขออนุเคราะห์ดูดโคลน บริเวณท่อ,บ่อพัก,รางระบายน้ำ ชุมชนทิพย์ภมร หมู่ที่ 42 ก.พ. 2558 เวลา : 19:10:39ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
811ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ชรบ. หมู่ที่ 32 ก.พ. 2558 เวลา : 19:08:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
810ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมเมรุในป่าช้า หมู่ที่ 102 ก.พ. 2558 เวลา : 19:07:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
809ขออนุเคราะห์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ บริเวณซอย 2/2 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 102 ก.พ. 2558 เวลา : 19:05:12ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
808ขออนุเคราะห์จัดทำฝารางระบายน้ำเพื่อติดตั้ง บริเวณท้ายซอยยุพิน ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 72 ก.พ. 2558 เวลา : 19:03:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
807ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนน บริเวณโดยรอบอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7 2 ก.พ. 2558 เวลา : 19:01:07ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
806ขออนุเคราะห์ปรับปรุงติดตั้งป้ายชื่อซอย บริเวณซอยศาลพระภูมิ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 72 ก.พ. 2558 เวลา : 09:06:19ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
805ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพักชำรุด บริเวณซอย 5 และซอย 5/1 ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 829 ม.ค. 2558 เวลา : 16:33:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
804ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนราชพฤกษ์(ตลอดสาย) ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 728 ม.ค. 2558 เวลา : 15:10:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
803ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ที่รกร้างหลังบ้าน หมู่ที่ 728 ม.ค. 2558 เวลา : 13:49:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
802ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพักชำรุด บริเวณซอยยุพิน(ข้างสนามฟุตบอล) ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 728 ม.ค. 2558 เวลา : 13:30:07ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
801ขอความอนุเคราะห์ซ้อมแซมฝาท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 628 ม.ค. 2558 เวลา : 11:33:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
800ขอความอนุเคราะห์เทยางแอสฟัลท์ หมู่ที่ 228 ม.ค. 2558 เวลา : 11:31:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
799ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอย 17 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 627 ม.ค. 2558 เวลา : 13:37:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
798ขออนุเคราะห์ขุดลอกท่อระบายน้ำและจัดทำตะแกรง บริเวณซอย 5 ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 126 ม.ค. 2558 เวลา : 09:48:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
797ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ บริเวณลานจอดรถงานขาว-ดำ ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 123 ม.ค. 2558 เวลา : 09:47:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
796ขอความอนุเคราะห์ช่างเทศบาลฯ ซ่อมประตูอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 223 ม.ค. 2558 เวลา : 09:20:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
795ขออนุเคราะห์ปรับปรุงผิวทางด้วยหิน เบอร์ 3/4 บริเวณซอย 1 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 922 ม.ค. 2558 เวลา : 10:56:02ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
794ขออนุเคราะห์ปิดกั้นท่อระบายน้ำ บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 422 ม.ค. 2558 เวลา : 09:08:18ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
793ขอความอนุเคราะห์ขยายไหล่ทางถนนสายหลัก หมู่ที่ 921 ม.ค. 2558 เวลา : 10:55:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
792ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรดไหล่ทาง หมู่ที่ 6 21 ม.ค. 2558 เวลา : 10:30:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
791ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างถนนคสล.บริเวณในซอยดอนปินไชยเรืองศรี 1 หมู่ที่ 5 21 ม.ค. 2558 เวลา : 10:22:46ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
790ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอย 5 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 520 ม.ค. 2558 เวลา : 14:27:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
789ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมด้วยแอสฟัลต์ บริเวณคอสะพาน(ฝายเสือแผ้ว) ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 320 ม.ค. 2558 เวลา : 09:48:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
788ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ บริเวณวัดป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 320 ม.ค. 2558 เวลา : 09:45:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
787ขออนุเคราะห์ปรับปรุงทาสีเนินชะลอความเร็ว บริเวณแยกฌาปนสถานบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 3 20 ม.ค. 2558 เวลา : 09:40:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
786ขอความอนุเคราะห์ประสานรถดูดโคลน19 ม.ค. 2558 เวลา : 09:15:46ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
785ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บริเวณปากซอย 3/3 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 516 ม.ค. 2558 เวลา : 14:12:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
784ขออนุเคราะห์ขุดลอกร่องระบายน้ำ บริเวณซอย 3 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 516 ม.ค. 2558 เวลา : 11:02:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
783ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณซอยศาลพระภูมิ และซอยยุพิน 4 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 715 ม.ค. 2558 เวลา : 10:23:33ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
782ขออนุเคราะห์ปรับปรุงไหล่ทางด้วยหินคลุก บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 115 ม.ค. 2558 เวลา : 10:20:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
781ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณข้างสนามกีฬา เทศบาลเมืองแม่เหียะ15 ม.ค. 2558 เวลา : 09:19:40ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
780ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณถนนตำหนัก (หน้าอาคารชมรมจักรยาน) ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 115 ม.ค. 2558 เวลา : 09:15:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
779ขออนุเคราะห์ปรับปรุงทำที่บังแสงแดด บริเวณศาลาฌาปนสถานบ้านอุโบสถ หมู่ที่ 215 ม.ค. 2558 เวลา : 09:12:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
778ขออนุเคราะห์เทคอนกรีตปรับปรุงพื้นศาลา บริเวณฌาปนสถานบ้านอุโบสถ หมู่ที่ 215 ม.ค. 2558 เวลา : 09:10:07ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
777ขอความอนุเคราะห์ทำเนินชะลอความเร็ว หมู่ที่ 115 ม.ค. 2558 เวลา : 08:45:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
776ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ หมู่ที่ 613 ม.ค. 2558 เวลา : 17:06:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
775ขอความอนุเคราะห์ยืมเต้นท์,เวทีและฉากหลังพร้อมติดตั้งโต๊ะ,เก้าอี้13 ม.ค. 2558 เวลา : 14:40:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
774ขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุครุภัณฑ์13 ม.ค. 2558 เวลา : 14:35:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
773ขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุครุภัณฑ์13 ม.ค. 2558 เวลา : 14:35:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
772ขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุครุภัณฑ์13 ม.ค. 2558 เวลา : 14:27:01ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
771ขออนุเคราะห์สนับสนุนจัดสถานที่(เวที) กิจกรรมแข่งขันปั่นจักรยาน บริเวณลานจอดรถ P3 พืชสวนโลก ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 313 ม.ค. 2558 เวลา : 10:37:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
770ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่เตียมงานไหว้ครู บริเวณซอย 15 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 613 ม.ค. 2558 เวลา : 10:35:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
769ขออนุเคราะห์จัดทำฝาบ่อพัก บริเวณด้ายหลังสนามกีฬา เทศบาลเมืองแม่เหียะ13 ม.ค. 2558 เวลา : 10:24:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
768ขออนุเคราะห์ปรับเกรดไหล่ทาง บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 813 ม.ค. 2558 เวลา : 10:21:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
767ขอความอนุเคราะห์เทคอนกรีตไหล่ทาง หมู่ที่ 39 ม.ค. 2558 เวลา : 15:59:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
766ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ลานจอดรถ บริเวณข้างวัดต้นปิน ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 58 ม.ค. 2558 เวลา : 09:57:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
765ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่เตรียมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ บริเวณด้านข้าง เทศบาลเมืองแม่เหียะ8 ม.ค. 2558 เวลา : 09:53:10ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
764ขออนุเคราะห์สนับสนุนจัดสถานที่(เวที) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ บริเวณสำนักงาน เทศบาลเมืองแม่เหียะ8 ม.ค. 2558 เวลา : 09:49:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
763ขอความอนุเคราะห์ขอหินคลุก หมู่ที่ 27 ม.ค. 2558 เวลา : 15:28:40ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
762ขอความอนุเคราะห์ทำแนวกันไฟ บริเวณข้างสนามเปตอง ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 77 ม.ค. 2558 เวลา : 11:12:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
761ขอความอนุเคราะห์ทำแนวกันไฟ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 76 ม.ค. 2558 เวลา : 11:21:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
760ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณฌาปนสถานบ้านป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 35 ม.ค. 2558 เวลา : 09:49:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
759ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชไหล่ทาง บริเวณถนนราชพฤกษ์(ตรงข้ามร้านขายลูกชิ้น) ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 75 ม.ค. 2558 เวลา : 09:44:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
758ขออนุเคราะห์ปรับปรุงทำที่กั้นน้ำล้น บริเวณลำห้วยแม่เหียะ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 35 ม.ค. 2558 เวลา : 09:39:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
757ขออนุเคราะห์ขุดลอกรางระบายน้ำ บริเวณซอยสุขสมใจ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 75 ม.ค. 2558 เวลา : 09:36:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
756ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1029 ธ.ค. 2557 เวลา : 15:36:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
755ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชไหล่ทาง บริเวณซอยไชยเรืองศรี 2 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 529 ธ.ค. 2557 เวลา : 08:59:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
754ขออนุเคราะห์สนับสนุนจัดสถานที่งานมงคลสมรส บริเวณซอย 2/1 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 429 ธ.ค. 2557 เวลา : 08:56:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
753ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 126 ธ.ค. 2557 เวลา : 15:38:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
752ขอความอนุเคราะห์รถแมคโครพร้อมเจ้าหน้าที่ หมู่ที่ 126 ธ.ค. 2557 เวลา : 15:36:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
751ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชไหล่ทาง บริเวณซอยยุพิน(สนามฟุตบอล) ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 725 ธ.ค. 2557 เวลา : 09:39:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
750ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรด บรรทุกดิน หมู่ที่ 624 ธ.ค. 2557 เวลา : 14:14:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
749ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์เวที(อาสนะ) หมู่ 124 ธ.ค. 2557 เวลา : 14:13:07ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
748ขอความอนุเคราะห์ทำแนวกันไฟ หมู่ที่ 724 ธ.ค. 2557 เวลา : 11:57:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
747ขออนุเคราะห์อุปกรณ์เวที(อาสนะ) จำนวน 4 ตัว นำส่งชมรมปั่นจักรยาน ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 124 ธ.ค. 2557 เวลา : 11:15:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
746ขออนุเคราะห์ติดตั้งเสาธง กิจกรรมกีฬาสีภายใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี24 ธ.ค. 2557 เวลา : 09:54:57ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
745ขออนุเคราะห์สกัดเจาะร่องระบายน้ำ บริเวณไหล่ทางถนนรัตนสาขา ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 724 ธ.ค. 2557 เวลา : 09:09:12ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
744ขอความอนุุเคราะห์รื้อเนินชะลอความเร็ว หมู่ที่ 323 ธ.ค. 2557 เวลา : 16:16:47ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
743ขอความอนุเคราะห์เสริมพนังกันน้ำฝายน้ำล้น23 ธ.ค. 2557 เวลา : 15:54:10ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
742ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณซอยศรีศุกรี 14 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 723 ธ.ค. 2557 เวลา : 13:45:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
741ขออนุเคราะห์ปรับเกรดผิวทาง บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 523 ธ.ค. 2557 เวลา : 10:52:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
740ขออนุเคราะห์สนับสนุนปรับเกรดเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 323 ธ.ค. 2557 เวลา : 10:49:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
739ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณไหล่ทางถนนไทยสมุทร ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 923 ธ.ค. 2557 เวลา : 10:42:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
738ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์ หมู่ที่ 622 ธ.ค. 2557 เวลา : 16:47:46ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
737ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณซอย 2 ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 822 ธ.ค. 2557 เวลา : 11:01:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
736ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง บริเวณปากซอย 6 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 922 ธ.ค. 2557 เวลา : 10:57:42ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
735ขอความอนุเคราะห์รถ 4 ล้อกลาง หมู่ที่ 119 ธ.ค. 2557 เวลา : 10:16:42ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
734ขอความอนุเคราะห์ขอหินคลุก หมู่ที่ 619 ธ.ค. 2557 เวลา : 08:15:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
733ขอความอนุเคราะห์เร่งดำเนินการโครงการวางท่อ บริเวณหน้าบ้านนายดวงเนตร กันทะราช หมู่ที่ 117 ธ.ค. 2557 เวลา : 16:15:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
732ขอความอนุเคราะห์จัดทำแนวกันไฟ หมู่ที่ 917 ธ.ค. 2557 เวลา : 11:49:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
731ขอความอนุเคราะห์ยืมเวทีอาสนะ หมู่ที่ 216 ธ.ค. 2557 เวลา : 16:13:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
730ขอความอนุเคราะห์รถเพื่อปรับเกรดพื้นที่ หมู่ที่ 216 ธ.ค. 2557 เวลา : 16:11:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
729ขอความอนุเคราะห์เครื่องบดอัดพื้นสนามเปตอง ศาลา SML หมู่ที่ 216 ธ.ค. 2557 เวลา : 16:06:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
728ขออนุเคราะห์สนับสนุนจัดสถานที่(เวที)งานเทศกาลคริสมาสต์ บริเวณโรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา หมู่ที่ 516 ธ.ค. 2557 เวลา : 09:18:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
727ขอความอนุเคราะห์จัดทำลูกระนาดชะลอความเร็ว หมู่ที่ 415 ธ.ค. 2557 เวลา : 11:06:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
726ขอรับการสนับสนุนรถตัก15 ธ.ค. 2557 เวลา : 11:04:33ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
725ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรดฟาร์15 ธ.ค. 2557 เวลา : 11:01:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
724ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุก หมู่ที่ 49 ธ.ค. 2557 เวลา : 13:24:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
723ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำตัน น้ำขัง ส่งกลิ่นเหม็น หมู่ที่ 18 ธ.ค. 2557 เวลา : 11:12:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
722ขออนุเคราะห์ปรับปรุงขยายขอบฟุตบาท บริเวณปากทางเข้า(ถนนหน้อย) ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 18 ธ.ค. 2557 เวลา : 11:04:24ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
721ขออนุเคราะห์สนับสนุนจัดสถานที่(เวที) งานกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ3 ธ.ค. 2557 เวลา : 14:40:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
720ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ลานจอดรถงานขาว-ดำ ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 53 ธ.ค. 2557 เวลา : 14:07:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
719ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมฝาบ่อพัก หมู่ที่ 22 ธ.ค. 2557 เวลา : 16:20:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
718ขอความอนุเคราะห์รถปรับเกรด หมู่ที่227 พ.ย. 2557 เวลา : 14:49:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
717ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณซอย 3 (ตลอดสาย) ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 526 พ.ย. 2557 เวลา : 15:36:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
716ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วด้านหน้า บริเวณสำนักงาน ทม.แม่เหียะ 26 พ.ย. 2557 เวลา : 13:49:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
715ขออนุเคราะห์ปรับปรุงขยายไหล่ทาง บริเวณถนนป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 326 พ.ย. 2557 เวลา : 13:46:39ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
714ขออนุเคราะห์สกัดเจาะช่องระบายน้ำ บริเวณปากซอย 6/2 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 926 พ.ย. 2557 เวลา : 13:42:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
713ขอความอนุเคราะห์สำรวจและลงหินคลุกในพื้นที่ หมู่ที่ 225 พ.ย. 2557 เวลา : 16:40:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
712ขอความอนุเคราะห์หินคลุก หมู่ที่ 325 พ.ย. 2557 เวลา : 16:38:09ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
711ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 125 พ.ย. 2557 เวลา : 16:36:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
710ขอความอนุเคราะห์ทำลูกระนาด หมู่ที่ 425 พ.ย. 2557 เวลา : 11:43:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
709ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 524 พ.ย. 2557 เวลา : 09:31:02ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
708ขอความอนุเคราะห์ขยายถนน หมู่ที่ 521 พ.ย. 2557 เวลา : 09:04:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
707ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมฝาท่อน้ำหลังตลาดสดแม่เหียะ21 พ.ย. 2557 เวลา : 08:50:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
706ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณซอยศรีศุกรี 3 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 719 พ.ย. 2557 เวลา : 15:22:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
705ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณซอย 5 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 919 พ.ย. 2557 เวลา : 15:18:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
704ขออนุเคราะห์ย้ายป้ายพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณซอย 2 ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 819 พ.ย. 2557 เวลา : 15:15:57ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
703ขอความอนุะเคราะห์ยืมฟอร์ จำนวน 4 แผ่น หมู่ที่ 719 พ.ย. 2557 เวลา : 14:17:29ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
702ขอความอนุเคราะห์รถปรับเกรดพื้นที่จอดรถ งานขาว-ดำ หมู่ที่ 219 พ.ย. 2557 เวลา : 11:36:46ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
701ขอความอนุเคราะห์ทำฝาบ่อพักถนนหน้อย หมู่ที่ 119 พ.ย. 2557 เวลา : 11:31:00ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
700ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชไหล่ทาง บริเวณซอย 3/6 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 518 พ.ย. 2557 เวลา : 09:07:01ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
699ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณซอย 2/1 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 418 พ.ย. 2557 เวลา : 09:02:46ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
698ขออนุเคราะห์ปรับปรุงป้ายชื่อซอย(เอียง) บริเวณซอย 3 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ 618 พ.ย. 2557 เวลา : 09:00:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
697ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บริเวณถนนท่าข้าม(โค้งหมาไอ) ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 418 พ.ย. 2557 เวลา : 08:50:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
696ขอความอนุเคราะห์ขุดวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 617 พ.ย. 2557 เวลา : 15:05:24ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
695ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและเสริมราวกันตกชำรุด หมู่ที่ 417 พ.ย. 2557 เวลา : 09:14:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
694ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน บริเวณพื้นที่ ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 314 พ.ย. 2557 เวลา : 16:42:52ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
693ขอความอนุเคราะห์ปูกระเบื้อง ลาวบันได ผนังหิ้ง บริเวณหอเจ้าบ้าน ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 314 พ.ย. 2557 เวลา : 16:39:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
692ขอความอนุเคราะห์รถตักหน้าขุดลอก บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 214 พ.ย. 2557 เวลา : 16:33:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
691ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณท้ายซอย 2 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 414 พ.ย. 2557 เวลา : 09:12:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
690ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมราวกันตก(เอียง) บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 114 พ.ย. 2557 เวลา : 09:10:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
689ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ บริเวณปากซอย 7 ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 314 พ.ย. 2557 เวลา : 09:08:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
688ขออนุเคราะห์ปรับปรุงป้ายชื่อซอย บริเวณซอย 5 , 6/1 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 413 พ.ย. 2557 เวลา : 15:36:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
687ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณซอยข้างดอยคำรีสอร์ท ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 313 พ.ย. 2557 เวลา : 15:32:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
686ขอความอนุเคราะห์รถปรับเกรดหญ้าและดิน หมู่ที่ 1013 พ.ย. 2557 เวลา : 15:01:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
685ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุดตลอดแนว) บริเวณซอย 3 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 512 พ.ย. 2557 เวลา : 14:53:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
684ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณณาปนสถานบ้านอุโบสถ หมู่ที่ 212 พ.ย. 2557 เวลา : 14:43:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
683ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนเลียบคลองฯ (ทั้ง 2 ฝั่ง) ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 412 พ.ย. 2557 เวลา : 14:40:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
682ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนท่าข้าม ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 412 พ.ย. 2557 เวลา : 14:38:46ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
681ขออนุเคราะห์ปรับปรุงป้ายชื่อซอย บริเวณปากซอยยุพิน 6 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 712 พ.ย. 2557 เวลา : 14:36:42ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
680ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บริเวณซอย 5 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 612 พ.ย. 2557 เวลา : 14:33:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
679ขออนุเคราะห์วัสดุปรับปรุงสนามเปตอง บริเวณพื้นที่ ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 112 พ.ย. 2557 เวลา : 14:29:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
678ขอความอนุเคราะห์หินคลุก หมู่ที่ 57 พ.ย. 2557 เวลา : 10:25:19ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
677ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเงินซ่อมแซมถนนและรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 6 พ.ย. 2557 เวลา : 13:37:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
676ขออนุเคราะห์สนับสนุนรถบรรทุกเทท้าย(ยกซุ้มประตูป่า) บริเวณซอย 5 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 56 พ.ย. 2557 เวลา : 10:38:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
675ขออนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมถนนและรางระบายน้ำ บริเวณถนนสายทางเข้าฝายน้ำล้น ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 36 พ.ย. 2557 เวลา : 10:35:07ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
674ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุกเคลื่อนย้ายซุ้มประตู หมู่ที่ 65 พ.ย. 2557 เวลา : 15:46:01ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
673ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมสะพาน หมู่ที่ 34 พ.ย. 2557 เวลา : 14:54:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
672ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางทรุดตัว บริเวณปากซอย 8 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 53 พ.ย. 2557 เวลา : 13:31:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
671ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางชำรุด บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 830 ต.ค. 2557 เวลา : 09:38:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
670ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทางชำรุด บริเวณจุดกลับรถหน้าหมู่บ้านพิกุลทอง ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 530 ต.ค. 2557 เวลา : 08:42:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
669ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความเสียหายของอาคาร SML หมู่ที่ 230 ต.ค. 2557 เวลา : 08:02:10ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
668ขอความอนุเคราะห์พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม29 ต.ค. 2557 เวลา : 10:17:29ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
667ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก บริเวณถนนราชพฤกษ์(ทางเข้าเทศบาล) ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 729 ต.ค. 2557 เวลา : 08:47:57ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
666ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรดผิวทางและวัชพืช หมู่ที่ 10 29 ต.ค. 2557 เวลา : 08:15:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
665ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ หมุู่ที่ 329 ต.ค. 2557 เวลา : 08:12:24ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
664ขออนุเคราะห์เครื่องจักรตัดหญ้าไหล่ทาง บริเวณซอย 3/7 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 528 ต.ค. 2557 เวลา : 10:52:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
663ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบ่ายน้ำ (ชำรุด) บริเวณซอย 7 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 627 ต.ค. 2557 เวลา : 08:49:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
662ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 227 ต.ค. 2557 เวลา : 08:48:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
661ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 124 ต.ค. 2557 เวลา : 15:46:31ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
660ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุด บริเวณถนนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1022 ต.ค. 2557 เวลา : 08:54:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
659ขอความอนุเคราะห์รถตักหน้าขุดหลัง หมู่ที่ 621 ต.ค. 2557 เวลา : 15:58:09ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
658ขอความอนุเคราะห์ทำลูกระนาด หมู่ที่ 5 21 ต.ค. 2557 เวลา : 09:22:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
657ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ หมู่ที่ 220 ต.ค. 2557 เวลา : 15:57:02ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
656ขอความอนุเคราะห์แก้ไขบัญหาเรื่องฟุตบาทริมถนน ยื่นล้ำทางออก หมู่ที่ 117 ต.ค. 2557 เวลา : 11:26:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
655ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 117 ต.ค. 2557 เวลา : 11:14:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
654ขออนุเคราะห์จัดสถานที่พิธีปิดธรรมสัญจรและโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดท่าข้าม หมู่ที่ 416 ต.ค. 2557 เวลา : 09:18:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
653ขออนุเคราะห์กำจัดวัชพืชแนวรังวัด บริเวณลำเหมืองสาธารณะ ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 1016 ต.ค. 2557 เวลา : 09:15:30ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
652ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 10 15 ต.ค. 2557 เวลา : 10:55:31ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
651ขออนุเคราะห์จัดสถานที่(เวที) งานแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ข้าราชการตำรวจ ณ สนามไนท์เพลส ตำบลแม่เหียะ 14 ต.ค. 2557 เวลา : 10:07:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
650ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 514 ต.ค. 2557 เวลา : 09:28:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
649ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมเวทีเต้นแอโรบิค บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ10 ต.ค. 2557 เวลา : 14:34:09ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
648ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก บริเวณซอย 4 ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 1010 ต.ค. 2557 เวลา : 14:24:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
647ขออนุเคราะห์ดูดโคลน บริเวณซอย 2/1,2/2,2/3,2/4 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1010 ต.ค. 2557 เวลา : 14:23:01ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
646ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทาง บริเวณแยกณาปนสถานบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 310 ต.ค. 2557 เวลา : 14:17:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
645ขออนุเคราะห์ปรับปรุงทาสีราวกันอันตราย บริเวณแยกกาดลุงพรม ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 58 ต.ค. 2557 เวลา : 11:08:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
644ขออนุเคราะห์ดูดโคลน บริเวณซอยยุพิน 1-6 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 78 ต.ค. 2557 เวลา : 11:06:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
643ขออนุเคราะห์ดูดโคลน บริเวณซอย 4 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 67 ต.ค. 2557 เวลา : 14:05:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
642ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง บริเวณถนนราชพฤกษ์(หน้าหอพักสีเขียว) ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 37 ต.ค. 2557 เวลา : 13:49:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
641ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำและไหล่ทาง บริเวณซอย 5 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 67 ต.ค. 2557 เวลา : 13:43:47ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
640ขออนุเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขจุดท่อชำรุด บริเวณไหล่ทางซอยวิมลรัตน์ 2 - ซอยวิมลรัตน์ 3 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 47 ต.ค. 2557 เวลา : 13:41:00ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
639ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณสามแยก(แดงบล็อค) ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 26 ต.ค. 2557 เวลา : 15:41:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
638ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนเลียบคลอง 19 ซ้าย(ฝั่งซ้าย) ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 26 ต.ค. 2557 เวลา : 15:37:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
637ขออนุเคราะห์จัดทำพร้อมติดตั้งป้ายชื่อซอย(ของเดิมชำรุด) บริเวณซอย 7 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 66 ต.ค. 2557 เวลา : 14:06:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
636ขออนุเคราะห์ประเกรดผิวทาง บริเวณท้ายซอย 7/1 ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 36 ต.ค. 2557 เวลา : 14:02:52ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
635ขออนุเคราะห์ดูดโคลน บริเวณซอย 1, 2 , 4 ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 106 ต.ค. 2557 เวลา : 13:59:02ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
634ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน(เพิ่มเติม) ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 96 ต.ค. 2557 เวลา : 13:53:19ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
633ขออนุเคราะห์ย้ายอุปกรณ์เครื่องเล่น(สนามเด็กเล่น) บริเวณพื้นที่ ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 96 ต.ค. 2557 เวลา : 13:51:30ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
632ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บริเวณปากซอย 6/2 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 96 ต.ค. 2557 เวลา : 13:45:31ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
631ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 96 ต.ค. 2557 เวลา : 13:42:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
630ขอความอนุเคราะห์วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 56 ต.ค. 2557 เวลา : 13:24:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
629ขออนุเคราะห์ขุดตอไม้ไหล่ทาง บริเวณซอย 5 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 63 ต.ค. 2557 เวลา : 11:09:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
628ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมสถานที่จัดเลี้ยง (เวที)2 ต.ค. 2557 เวลา : 13:18:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
627ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งฝารางระบายน้ำ หมู่ที่ 22 ต.ค. 2557 เวลา : 13:15:30ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
626ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อซอยเอียง หมู่ที่ 72 ต.ค. 2557 เวลา : 11:22:24ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
625ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเวลาฝนตกหนัก บริเวณถนนเลียบคลองฯ 2 ซ้าย ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 230 ก.ย. 2557 เวลา : 10:45:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
624ขออนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ดำเนินการสนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา บริเวณบ้านเลขที่ 360/49 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 730 ก.ย. 2557 เวลา : 10:16:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
623ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงพื้นผิวห้องน้ำสาธารณะในหมู่บ้านเพชรบุรินทร์ หมู่ที่ 529 ก.ย. 2557 เวลา : 15:48:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
622ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 628 ก.ย. 2557 เวลา : 17:33:10ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
621ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช หมู่ที่ 526 ก.ย. 2557 เวลา : 10:39:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
620ขอความอนุเคราะห์ขยายไหล่ทางื ทั้งหมดในหมู่ที่ 226 ก.ย. 2557 เวลา : 10:37:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
619ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมหน้าโรงเรียนแม่เหียะสามัคคี26 ก.ย. 2557 เวลา : 10:34:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
618ขอความอนุเคราะห์ขยายไหล่ทาง(เทคอนกรีต) หมู่ที่ 226 ก.ย. 2557 เวลา : 10:27:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
617ขอความอนุเคราะห์ช่อมแซมถนน หมู่ที่ 625 ก.ย. 2557 เวลา : 16:07:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
616ขออนุเคราะห์เวทีการแสดงพร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่25 ก.ย. 2557 เวลา : 09:04:33ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
615ขออนุเคราะห์ปรับปรุงขยายไหล่ทาง บริเวณปากซอย 5 ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 324 ก.ย. 2557 เวลา : 09:09:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
614ขออนุเคราะห์จัดทำฝาตะแกรงเหล็กเพื่อติดตั้ง บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 224 ก.ย. 2557 เวลา : 09:03:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
613ขออนุเคราะห์ย้ายจุดสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณสามแยก(บ้าน สท.มะลิวรรณ) ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 124 ก.ย. 2557 เวลา : 08:58:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
612ขออนุเคราะห์ปรับเกรดผิวทางและวัชพืช บริเวณซอย 7 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 624 ก.ย. 2557 เวลา : 08:54:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
611ขออนุเคราะห์ปรับเกรดไหล่ทาง บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 824 ก.ย. 2557 เวลา : 08:51:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
610ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 624 ก.ย. 2557 เวลา : 08:17:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
609ขออนุเคราะห์ปรับปรุงรั้วสนามเด็กเล่น บริเวณซอย 6 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 923 ก.ย. 2557 เวลา : 13:27:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
608ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเวลาฝนตกหนัก บริเวณซอย 5 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 622 ก.ย. 2557 เวลา : 13:57:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
607ขออนุเคราะห์สนับสนุนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ บริเวณพื้ชสวนโลก หมู่ที่ 322 ก.ย. 2557 เวลา : 13:31:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
606ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมราวกันอันตราย บริเวณสะพาน(คอกม้า) ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 322 ก.ย. 2557 เวลา : 13:24:00ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
605ขออนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องจักร พัฒนาพื้นที่โดยรอบอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติงานสาขาวิศวกรรมโยธา22 ก.ย. 2557 เวลา : 11:58:31ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
604ขออนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไขรางระบายน้ำอุดตัน บริเวณท้ายซอย 4 ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 122 ก.ย. 2557 เวลา : 11:46:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
603ขออนุเคราะห์สนับสนุนปรับเกรดผิวทาง บริเวณอาคารศูนย์ภาษาศิลปวัฒนธรรม สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3422 ก.ย. 2557 เวลา : 11:42:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
602ขอความอนุุเคราะห์ขอหินคลุก หินฝุ่น หมู่ที่ 222 ก.ย. 2557 เวลา : 10:04:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
601ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่,ขุดหลุมปลูกต้นไม้ บริเวณณาปนสถานบ้านอุโบสถ หมู่ที่ 219 ก.ย. 2557 เวลา : 15:03:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
600ขอความอนุเคราะห์เจาะถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 518 ก.ย. 2557 เวลา : 08:32:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
599ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งกระจกนูนทางร่วม หมู่ที่ 518 ก.ย. 2557 เวลา : 08:29:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
598ขออนุเคราะห์ขุดร่องระบายน้ำ บริเวณท้ายซอยรัตนสาขา 4 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 717 ก.ย. 2557 เวลา : 09:13:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
597ขออนุเคราะห์ย้ายจุดติดตั้งป้ายชื่อซอย บริเวณปากซอย 5/1 ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 117 ก.ย. 2557 เวลา : 09:08:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
596ขอความอนุเคราะห์ปรับไหล่ทางและเทคอนกรีตไหล่ทาง หมู่ที่ 715 ก.ย. 2557 เวลา : 11:42:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
595ขออนุเคราะห์รถตักหน้าขุดหลังขุดปรับพื้นที่ บริเวณธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ หมู่ที่ 312 ก.ย. 2557 เวลา : 09:00:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
594ขออนุเคราะห์ปรับเกรดผิวทางและวัชพืช บริเวณถนนเลียบคลองฯ (กาดลุงพรม-หน้าหมู่บ้านพิกุลทอง) ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 512 ก.ย. 2557 เวลา : 08:52:46ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
593ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะบริเวณหมู่ที่ 311 ก.ย. 2557 เวลา : 15:10:39ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
592ขอความอนุเคราะห์ทำรั้วประตูรั้วบริวณป่าช้าบ้านดอนปิน หมู่ที่ 510 ก.ย. 2557 เวลา : 16:36:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
591ขอความอนุเคราะห์ขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 4 ข้างถนนโรงเรียนบ้านดอนปินและข้างป่าช้าบ้านดอนปิน10 ก.ย. 2557 เวลา : 16:15:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
590งานสนับสนุนจัดสถานที่(คสช.คืนความสุขให้ประชาชน) บริเวณพืชสวนโลก หมู่ที่ 310 ก.ย. 2557 เวลา : 09:41:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
589ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณณาปนสถานบ้านอุโบสถ หมู่ที่ 210 ก.ย. 2557 เวลา : 09:37:07ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
588ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชไหล่ทาง บริเวณถนนหน้อย ม.1 เชื่อม ม.4 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 410 ก.ย. 2557 เวลา : 09:35:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
587ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 69 ก.ย. 2557 เวลา : 13:56:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
586ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมฝาท่อรางน้ำ หมู่ที่ 79 ก.ย. 2557 เวลา : 13:49:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
585ขออนุเคราะห์ปรับเกรดผิวทางและวัชพืช บริเวณท้ายซอยไชยเรืองศรี 3 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 59 ก.ย. 2557 เวลา : 09:11:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
584ขออนุเคราะห์ปรับปรุงผิวทางด้วยหินคลุก บริเวณซอย 4/2 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 29 ก.ย. 2557 เวลา : 09:06:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
583ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบทางระบายน้ำ หมู่ที่ 18 ก.ย. 2557 เวลา : 15:20:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
582ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าวัดท่าข้าม หมู่ที่ 48 ก.ย. 2557 เวลา : 15:16:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
581ขอความอนุเคราะห์ปรับถนนด้วยหินคลุก หมู่ที่ 18 ก.ย. 2557 เวลา : 10:00:39ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
580ขอความอนุเคราะห์จัดทำช่องระบายน้ำ หมู่ที่ 98 ก.ย. 2557 เวลา : 09:21:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
579ขอความอนุเคราะุห์ขยายไหล่ทางด้วยคอนกรีต5 ก.ย. 2557 เวลา : 15:08:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
578ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยหินคลุก หมู่ที่ 64 ก.ย. 2557 เวลา : 14:44:42ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
577ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยหินคลุก บริเวณซอย 7 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 44 ก.ย. 2557 เวลา : 10:49:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
576ขออนุเคราะห์ปิดฝารางระบายน้ำ บริเวณบ้านแคบหมูน้อย ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 14 ก.ย. 2557 เวลา : 10:38:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
575ขออนุเคราะห์ขุดร่องปากท่อ บริเวณถนนหน้อย ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 14 ก.ย. 2557 เวลา : 10:28:46ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
574ขออนุเคราะห์ปรับปรุงป้ายชื่อซอย(เอียง) บริเวณปากซอยศรีศุกรี 12 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 74 ก.ย. 2557 เวลา : 10:15:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
573ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงห้องน้ำ ชรบ.หมู่ที่ 34 ก.ย. 2557 เวลา : 10:00:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
572ขอความอนุเคราะห์แก้ไขน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 43 ก.ย. 2557 เวลา : 15:40:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
571ขออนุเคราะห์เปลี่ยนฝาบ่อพักคอนกรีต(เป็นฝาตะแกรงเหล็ก) บริเวณหน้าวัดป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 33 ก.ย. 2557 เวลา : 15:38:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
570ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณถนนอุโบสถ ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 2 (จำนวน 1 ฝา)3 ก.ย. 2557 เวลา : 09:58:46ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
569ขออนุเคราะห์ขุดร่องระบายน้ำ บริเวณท้ายซอย 8 ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 33 ก.ย. 2557 เวลา : 09:35:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
568ขออนุเคราะห์รถตักหน้าขุดหลังดำเนินการขุดปรับภูมิทัศน์ บริเวณธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 33 ก.ย. 2557 เวลา : 09:32:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
567ขออนุเคราะห์เทคอนกรีตซ่อมแซมไหล่ทาง บริเวณตรงข้ามปากซอย 8/2 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 23 ก.ย. 2557 เวลา : 09:29:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
566ขออนุเคราะห์ปรับเกรดถนน บริเวณซอย 7 หน้าสนามกีฬา ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 23 ก.ย. 2557 เวลา : 09:26:07ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
565ขอความอนุเคราะห์รถปรับเกรดหน้าดิน ในงานศพ หมู่ 52 ก.ย. 2557 เวลา : 15:44:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
564ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงถนน หมู่ 91 ก.ย. 2557 เวลา : 16:28:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
563ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ1 ก.ย. 2557 เวลา : 14:40:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
562ขอความอนุเคราะห์แก้ไขเนินชะลอความเร็ว หมู่ 101 ก.ย. 2557 เวลา : 11:58:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
561ขอความอนุเคราะห์จัดเครื่องจักรเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหา1 ก.ย. 2557 เวลา : 10:58:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
560ขออนุเคราะห์ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บริเวณพื้นที่ ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 129 ส.ค. 2557 เวลา : 14:52:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
559ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก บริเวณณาปนสถานบ้านอุโบสถ ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 229 ส.ค. 2557 เวลา : 09:02:29ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
558ขออนุเคราะห์จัดทำปรับปรุงฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณท้ายซอย 3 , 4 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1028 ส.ค. 2557 เวลา : 10:43:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
557ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซุ้มประตู บริเวณซอย 4 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 628 ส.ค. 2557 เวลา : 10:22:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
556ขอความอนุเคราะห์ดินลูกรังและหินคลุก หมู่ที่ 328 ส.ค. 2557 เวลา : 09:58:33ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
555ขออนุเคราะห์จัดทำและติดตั้งราวกันอันตราย บริเวณซอย 7 (เลียบคลอง 2 ซ้าย 19 ซ้าย) ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 628 ส.ค. 2557 เวลา : 09:57:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
554ขออนุเคราะห์ติดตั้งราวกันตก บริเวณสะพานข้าม คลอง 2 ซ้าย 19 ซ้าย ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 628 ส.ค. 2557 เวลา : 09:51:33ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
553ขออนุเคราะห์ปรับปรุงปูกระเบื้องพื้น บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 628 ส.ค. 2557 เวลา : 09:47:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
552ขออนุเคราะห์ตัดถนน(แนวเนินชะลอความเร็ว) บริเวณถนนไทยสมุทร ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 928 ส.ค. 2557 เวลา : 09:43:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
551ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซุ้มประตูทางเข้า ชุมชนไทนสมุทร หมู่ 927 ส.ค. 2557 เวลา : 11:01:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
550ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณถนนท่าข้าม(เยื้องปากซอย 1) ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 427 ส.ค. 2557 เวลา : 10:04:42ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
549ขอความอนุเคราะห์วางท่อระบายน้ำ หมู่ 526 ส.ค. 2557 เวลา : 15:07:29ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
548ขออนุเคราะห์ดูดโคลนบ่อพักและรางระบายน้ำ บริเวณปากซอย 7 ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 126 ส.ค. 2557 เวลา : 09:53:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
547ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ชรบ.หมู่ที่ 326 ส.ค. 2557 เวลา : 09:12:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
546ขออนุเคราะห์เครื่องจักรตัดหญ้าไหล่ทาง บริเวณซอย 3/8 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 526 ส.ค. 2557 เวลา : 08:51:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
545ขออนุเคราะห์เครื่องจักรตัดหญ้าไหล่ทาง บริเวณซอยศรีศุกรี 1 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 726 ส.ค. 2557 เวลา : 08:48:57ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
544ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณซอย 2 ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 825 ส.ค. 2557 เวลา : 16:15:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
543ขออนุเคราะห์ดูดโคลน(เศษดิน)ท่อระบายน้ำ บริเวณซอย 1 ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 125 ส.ค. 2557 เวลา : 09:13:40ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
542ขอความอนุเคราะห์ลงหินคลุกถมในซอย หมู่ 422 ส.ค. 2557 เวลา : 10:11:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
541ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนเอื้องหลวงเชื่อมวรุณนิเวศน์ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 722 ส.ค. 2557 เวลา : 10:05:47ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
540ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณปากซอยและท้ายซอยบ้านหย่อน 1 ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 222 ส.ค. 2557 เวลา : 10:03:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
539ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลด์ ชุมชนวุณนิเวศน์ หมู่ 821 ส.ค. 2557 เวลา : 10:59:18ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
538ขออนุเคราะห์ปรับปรุงขอบบ่าบ่อพัก บริเวณหลังตลาดสดแม่เหียะ ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 221 ส.ค. 2557 เวลา : 10:24:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
537ขออนุเคราะห์เครื่องจักรตัดหญ้าไหล่ทาง บริเวณถนน มช. เชื่อมถนนบ้านแม่เหียะใน ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 221 ส.ค. 2557 เวลา : 09:32:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
536ขออนุเคราะห์ปรับปรุงติดตั้งเสาธง บริเวณอาคารศูนย์สามวัย ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 421 ส.ค. 2557 เวลา : 09:17:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
535ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชไหล่ทาง บริเวณซอยรัตนสาขา 4 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 721 ส.ค. 2557 เวลา : 09:10:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
534ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง(ชำรุด) บริเวณซอย 3/6 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 521 ส.ค. 2557 เวลา : 09:06:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
533ขออนุเคราะห์สกัดเจาะช่องระบายน้ำ บริเวณบ่อพักข้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 220 ส.ค. 2557 เวลา : 10:05:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
532ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณปากซอย 1 ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 1020 ส.ค. 2557 เวลา : 09:59:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
531ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลชุมชนบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 420 ส.ค. 2557 เวลา : 09:54:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
530ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนราชพฤกษ์ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 720 ส.ค. 2557 เวลา : 09:50:18ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
529ขออนุเคราะห์ปรับเกรดไหล่ทาง บริเวณถนนราชพฤกษ์ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 720 ส.ค. 2557 เวลา : 09:44:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
528ขออนุเคราะห์ขุดสกัดเจาะเชื่อมท่อระบายน้ำ บริเวณณาปนสถานบ้านป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 320 ส.ค. 2557 เวลา : 09:42:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
527ขอความอนุเคราะห์เพิ่มเติมสะพานเหล็ก19 ส.ค. 2557 เวลา : 10:40:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
526ขอความอนุเคราะห์แก้ไขน้ำท่วม หมู่ 419 ส.ค. 2557 เวลา : 10:36:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
525ขออนุเคราะห์กำจัดวัชพืชลำเหมืองสาธารณะ บริเวณข้าง ทล.121 และเชื่อมซอย 4 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 219 ส.ค. 2557 เวลา : 09:38:31ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
524ขออนุเคราะห์ปรับปรุงติดตั้งป้ายชื้อซอย(ล้ม) บริเวณซอยยุพิน 4 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 719 ส.ค. 2557 เวลา : 09:34:39ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
523ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณซอย 2 ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 319 ส.ค. 2557 เวลา : 09:23:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
522ขออนุเคราะห์(ก่ออิฐ)แก้ไขปัญหาน้ำล้น บริเวณข้างวัดป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 319 ส.ค. 2557 เวลา : 09:19:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
521ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง(ชำรุด) บริเวณถนนบ้านแม่เหียะใน ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 319 ส.ค. 2557 เวลา : 09:13:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
520ขอความอนุเคราะห์เจาะถนนบริเวณ ซอย 16 บ้านใหม่สามัคคี18 ส.ค. 2557 เวลา : 13:57:07ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
519ขออนุเคราะห์ทำสะพานข้ามลำน้ำแม่เหียะ หมู่ 3 ซอยนิยมพานิช18 ส.ค. 2557 เวลา : 11:40:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
518ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรดไหล่ทาง ซอยศรีสุกรี 16 หมู่ที่ 714 ส.ค. 2557 เวลา : 12:10:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
517ขอความอนุเคราะห์ขยายไหล่ทาง ซอย 5 หมู่ที่ 313 ส.ค. 2557 เวลา : 14:07:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
516ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกรางระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอย 4 หมู่ที่ 113 ส.ค. 2557 เวลา : 13:57:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
515ขอความอนุเคราะห์ขอติดป้ายถนน และป้ายชื่อซอย หมู่ที่ 3 บ้านป่าจี้13 ส.ค. 2557 เวลา : 13:50:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
514ขออนุเคราะห์เจ้าหน้าที่(กองช่าง) เข้าดำเนินการตรวจสอบกำแพงทรุดตัว(ล้ม)ตลอดแนว บริเวณซอยยุพิน 1 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 713 ส.ค. 2557 เวลา : 09:25:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
513ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บริเวณซอย 4 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 413 ส.ค. 2557 เวลา : 09:17:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
512ขออนุเคราะห์ปรับปรุงขาตั้งแทงค์น้ำ บริเวณซอย 1 (จุดปั๊มสูบน้ำ) ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 913 ส.ค. 2557 เวลา : 09:14:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
511ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณซอย 8 (หอเจ้าบ้าน) ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 513 ส.ค. 2557 เวลา : 09:09:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
510ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บป้ายชื่อซอย(เดิม) บริเวณพื้นที่ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 78 ส.ค. 2557 เวลา : 11:47:33ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
509ขออนุเคราะห์สนับสนุนขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณซอยยุพิน ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 78 ส.ค. 2557 เวลา : 10:17:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
508ขออนุเคราะห์ปรับเกรดเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ ชุมชนป่าจี้ ม.38 ส.ค. 2557 เวลา : 10:07:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
507ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชไหล่ทาง บริเวณซอยศรีศุกรี 16 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 78 ส.ค. 2557 เวลา : 09:46:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
506ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนอุโบสถ 2 (สามแยก) ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 27 ส.ค. 2557 เวลา : 15:32:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
505ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรดกองดิน บริเวณพื้นที่วัดตำหนัก หมู่ 17 ส.ค. 2557 เวลา : 10:24:40ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
504ขออนุเคราะห์ปรับเกรดกองดิน บริเวณซอย 7 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 67 ส.ค. 2557 เวลา : 10:03:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
503ขออนุเคราะห์ปรับปรุงจัดทำหลังคาครอบสะพาน บริเวณหน้าวัดท่าข้าม หมู่ที่ 47 ส.ค. 2557 เวลา : 10:01:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
502ขออนุเคราะห์สนับสนุนวัสดุเพื่อใช้ในงานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บริเวณซอย 5/2 ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 87 ส.ค. 2557 เวลา : 09:58:12ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
501ขอความอนุเคราะห์ซ่่อมแซมถนนทางเข้าดอนปินซอย 9 7 ส.ค. 2557 เวลา : 08:33:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
500ขออนุเคราะห์เครื่องจักรตัดหญ้าไหล่ทาง บริเวณหลังตลาดสดแม่เหียะ ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 26 ส.ค. 2557 เวลา : 09:48:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
499ขออนุเคราะห์ขุดร่องระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ณาปนสถานบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 36 ส.ค. 2557 เวลา : 09:41:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
498ขอความอนุเคราะห์จัดทำบันไดทางขึ้นพนัง บริเวณซอย 3/1 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 54 ส.ค. 2557 เวลา : 10:47:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
497ขออนุเคราะห์ปรับปรุงป้ายชื่อซอย บริเวณซอย 6/2 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 44 ส.ค. 2557 เวลา : 09:41:31ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
496ขออนุเคราะห์ปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณท้ายซอย 2 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 44 ส.ค. 2557 เวลา : 09:37:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
495ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณหมู่บ้านล้านนาธารา ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 44 ส.ค. 2557 เวลา : 09:29:57ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
494ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ บริเวณณาปนสถานบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 34 ส.ค. 2557 เวลา : 09:25:30ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
493ขอความอนุเคราะห์เครื่องตัดหรือเจาะ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 6 ซอย 51 ส.ค. 2557 เวลา : 16:19:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
492ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนชำรุดสายหลัก ถ.รัตนสาขา หมู่71 ส.ค. 2557 เวลา : 15:58:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
491ขอความอนุเคราะห์รถตัดหญ้าเกรดฟาร์ม (แนวกันไฟ) หมู่ 331 ก.ค. 2557 เวลา : 09:07:39ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
490ขอความอนุเคราะห์ทำแนวกันไฟ หมู่ที่ 7 ซอยศรีสุกรี 1430 ก.ค. 2557 เวลา : 13:12:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
489ขอความอนุเคราะห์รถดูดโคลน หมู่บ้านเอื้องหลวง หมู่ 730 ก.ค. 2557 เวลา : 11:24:42ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
488ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณซอย 5/4 ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 830 ก.ค. 2557 เวลา : 09:06:40ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
487ขออนุเคราะห์ปรับเกรดเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ ชุมชนป่าจี้ ม.330 ก.ค. 2557 เวลา : 08:53:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
486ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชไหล่ทาง บริเวณซอยไชยเรืองศรี 3 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 529 ก.ค. 2557 เวลา : 14:02:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
485ขออนุเคราะห์ปรับปรุงติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ(ล้ม) บริเวณซอย 20 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 629 ก.ค. 2557 เวลา : 13:47:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
484ขออนุเคราะห์รื้อถอนเนินชะลอความเร็ว บริเวณถนนอุโบสถ 2 ถึงถนนท่าข้าม หมู่ที่ 429 ก.ค. 2557 เวลา : 13:44:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
483ขออนุเคราะห์ติดตั้งฝารางระบายน้ำ บริเวณลำเหมืองสาธารณะ บริเวณบ้านแคบหมูน้อย ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 129 ก.ค. 2557 เวลา : 10:19:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
482ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมประตูปิด-เปิดทางเข้า บริเวณณาปนสถานบ้านดอนปิน หมู่ที่ 529 ก.ค. 2557 เวลา : 09:56:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
481ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางทรุดตัว บริเวณปากซอยศรีศุกรี ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 729 ก.ค. 2557 เวลา : 09:45:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
480ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณซอย 9 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 529 ก.ค. 2557 เวลา : 09:12:10ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
479ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกรางระบายน้ำ ซอย 2/3 หมู่ 528 ก.ค. 2557 เวลา : 16:18:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
478ขออนุเคราะห์รื้อถอนเปิดทางฟุตบาท บริเวณหมู่บ้านวรุณนิเวศน์ หมู่ 828 ก.ค. 2557 เวลา : 11:57:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
477ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณซอยศรีศุกรี 3 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 728 ก.ค. 2557 เวลา : 09:51:07ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
476ขอความอนุเคราะห์ขอทำป้ายชื่อ ชุมชน ติดตั้งที่ถนนใหญ่28 ก.ค. 2557 เวลา : 09:45:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
475ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชบริเวณท้ายซอยรัตนสาขา 1 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ 725 ก.ค. 2557 เวลา : 15:37:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
474แจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ เทศบาลเมืองแม่เหียะ25 ก.ค. 2557 เวลา : 14:35:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
473ขออนุเคราะห์ถมดินที่มีการขุดเจาะเพื่อวางท่อ เนื่องจากมีดินร่วงหล่นทำให้เกิดอุบัติเหตุ หมู่ 525 ก.ค. 2557 เวลา : 13:47:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
472ขอความอนุเคาระห์ขยายไหล่ทางถนนร่วมคันคลอง หมู่ที่ 325 ก.ค. 2557 เวลา : 11:14:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
471ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่เตรียมงาน บริเวณคอกม้า ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 325 ก.ค. 2557 เวลา : 09:36:33ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
470ขอความอนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์การจัดงานวันรพี ประจำปี 255725 ก.ค. 2557 เวลา : 09:18:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
469ขอความอนุเคราะห์ขยายไหล่ทางซอยข้างบ้านตู่ หมู่ที่ 225 ก.ค. 2557 เวลา : 09:13:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
468ขออนุเคราะห์ปรับปรุงบ่อพักพร้อมติดตั้งฝาบ่อพัก บริเวณข้างวัดป่าจี้ หมู่ที่ 324 ก.ค. 2557 เวลา : 13:51:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
467ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 824 ก.ค. 2557 เวลา : 13:49:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
466ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณปากทางเข้า ชุมชนทิพย์ภมร หมู่ที่ 424 ก.ค. 2557 เวลา : 13:44:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
465ขออนุเคราะห์ปรับปรุงติดตั้งป้ายชื้อซอย(ล้ม) บริเวณซอย 6/5 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 424 ก.ค. 2557 เวลา : 13:40:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
464ขออนุเคราะห์ขุดลอกรางระบายน้ำ หมู่บ้านลานดาว หมู่ที่ 423 ก.ค. 2557 เวลา : 15:24:10ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
463ขอความอนุเคราะห์ซ่อมรางน้ำ หมู่ 623 ก.ค. 2557 เวลา : 13:06:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
462ขอความอนุเคราะห์เสริมฝาท่อรางน้ำ ในหมู่บ้านเอื้องหลวง หมู่ที่ 722 ก.ค. 2557 เวลา : 13:54:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
461ขอความอนุเคราะห์รถปรับเกรดวัชพืช หมู่ 521 ก.ค. 2557 เวลา : 14:41:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
460ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนหน้อย ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 121 ก.ค. 2557 เวลา : 14:13:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
459ขออนุเคราะห์เทคอนกรีตปรับปรุงไหล่ทาง บริเวณถนนตำหนัก หมู่ที่ 121 ก.ค. 2557 เวลา : 14:10:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
458ขออนุเคราะห์นำเนินชะลอ ที่ทางเทศบาลได้ติดตั้งไว้ออก (จุดต้นโพธ์) หมู่ที่ 518 ก.ค. 2557 เวลา : 15:44:18ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
457ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 517 ก.ค. 2557 เวลา : 16:42:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
456ขออนุเคราะห์จัดสถานที่(เวที)งานเปิดโครงการอบรมจริยธรรมประชาชน(ธรรมสัญจร) วัดป่าจี้ หมู่ที่ 317 ก.ค. 2557 เวลา : 16:25:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
455ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบราวกั้นโค้งถนนชำรุด หมู่ 417 ก.ค. 2557 เวลา : 10:31:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
454ขออนุเคราะห์ทางเทศบาล ลงหินคลุก หมู่ 2 หน้าโรงเรียนแม่เหียะสามัคคี 16 ก.ค. 2557 เวลา : 16:02:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
453ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนเลียบคลองฯ-สะพาน(แดงบล๊อค) ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 216 ก.ค. 2557 เวลา : 10:53:10ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
452ขออนุเคราะห์สนับสนุนวัสดุ(ทรายถม) นำลงบริเวณโรงเรียนบ้านแม่เหียะสามัคคี ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 216 ก.ค. 2557 เวลา : 10:44:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
451ขออนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงและติดตั้งเสาไฟฟ้า(เอียง) บริเวณปากซอย 13 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 416 ก.ค. 2557 เวลา : 09:27:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
450ขออนุเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขน้ำท่วมขัง บริเวณสะพานแกรนด์วิวล์ ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1016 ก.ค. 2557 เวลา : 09:06:29ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
449ขออนุเคราะห์ตัก,บรรทุกเศษดินทราย บริเวณวัดตำหนัก หมู่ที่ 115 ก.ค. 2557 เวลา : 14:17:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
448ขออนุเคราะห์ปรับปรุงขอบฟุตบาท บริเวณปากซอยไชยเรืองศรี 2 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 515 ก.ค. 2557 เวลา : 14:15:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
447ขออนุเคราะห์ปรับปรุงขอบฟุตบาท บริเวณทางเข้า-ออก ถนนเลียบคลองฯ ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 115 ก.ค. 2557 เวลา : 14:12:57ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
446ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 315 ก.ค. 2557 เวลา : 14:08:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
445ขออนุเคราะห์จัดเก็บป้ายโครงการ บริเวณหน้าวัดป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 315 ก.ค. 2557 เวลา : 13:53:57ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
444ขออนุเคราะห์แก้ไขน้ำท่วมขัง บริเวณเยื้องปากซอย 5 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 415 ก.ค. 2557 เวลา : 13:48:52ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
443ขอความอนุเคราะห์ตัก,บรรทุกเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณซอย 5 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ 69 ก.ค. 2557 เวลา : 08:59:01ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
442ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บริเวณซอย 6 ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 39 ก.ค. 2557 เวลา : 08:52:39ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
441ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรางระบายน้ำ ส่งกลิ่นเหม็น หมู่ที่ 79 ก.ค. 2557 เวลา : 08:49:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
440ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ หมู่ที่ 4 หอพักนางบัวรจน์ แสงแก้ว8 ก.ค. 2557 เวลา : 12:16:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
439ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บริเวณพื้นที่หมู่บ้านเอื้องหลวง หมู่ที่ 77 ก.ค. 2557 เวลา : 11:53:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
438ขอความอนุเคราะห์ซ่อม-เปลี่ยน ฝารางระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ 10 7 ก.ค. 2557 เวลา : 11:52:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
437ขอความอนุเคราะห์ขอหินคลุก7 ก.ค. 2557 เวลา : 11:42:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
436ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บริเวณซอย 6 ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 37 ก.ค. 2557 เวลา : 11:41:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
435ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกรางน้ำสาธารณะ ซอยยุพิน1-6 หมู่ 77 ก.ค. 2557 เวลา : 09:52:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
434ขออนุเคราะห์ปรับปรุงรางระบายน้ำ บริเวณถนนซอย 3 (ฝั่งขวาทาง) ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 54 ก.ค. 2557 เวลา : 13:10:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
433ขออนุเคราะห์ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บริเวณหมู่บ้านพิกุลทอง ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 54 ก.ค. 2557 เวลา : 13:06:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
432ช่วยต้นสักที่ถูกปูนเททับ4 ก.ค. 2557 เวลา : 09:14:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
431ขอความอนุเคราะห์จัดทำ ติดตั้ง ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 บริเวณปากทางเข้าชุมชนทิพย์ภมรดอยคำ3 ก.ค. 2557 เวลา : 14:08:19ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
430ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกลำห้วยแม่เหียะ บริเวณหน้าวัดท่าข้าม(เขตอภัยทาน) หมู่ 43 ก.ค. 2557 เวลา : 10:37:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
429ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณปากซอย 3 ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 12 ก.ค. 2557 เวลา : 15:26:29ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
428ขออนุเคราะห์ปรับปรุงผิวทางเนื่องจากน้ำท่วมขัง บริเวณปากซอย 2 ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 12 ก.ค. 2557 เวลา : 15:24:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
427ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(เหล็ก)ชำรุด บริเวณซอย 3 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 92 ก.ค. 2557 เวลา : 14:59:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
426ขออนุเคราะห์ขุดวางท่อเพื่อระบายน้ำ บริเวณท้ายซอย 4 (จุดปรับปรุงถนน) จำนวน 6 จุด ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 22 ก.ค. 2557 เวลา : 10:11:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
425ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 82 ก.ค. 2557 เวลา : 09:46:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
424ขออนุเคราะห์ปรับเกรดไหล่ทาง บริเวณหน้าดอยคำรีสอร์ท ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 32 ก.ค. 2557 เวลา : 09:42:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
423ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ลานจอดรถงานขาว-ดำ บริเวณข้างวัดป่าจี้ หมู่ 31 ก.ค. 2557 เวลา : 15:59:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
422ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเหล็ก บริเวณหน้าวัดท่าข้าม หมู่ 41 ก.ค. 2557 เวลา : 10:00:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
421ขออนุเคราะห์ตรวจสอบปรับปรุงท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าโครงการดิเออร์บาน่า (บ.170/1) ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 730 มิ.ย. 2557 เวลา : 15:47:47ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
420ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมขอบบ่อพัก บริเวณปากซอย 3 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1030 มิ.ย. 2557 เวลา : 08:59:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
419ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทาง(ชำรุด) บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 130 มิ.ย. 2557 เวลา : 08:55:47ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
418ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณท้ายซอย 4 และซอย 4/2 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ 227 มิ.ย. 2557 เวลา : 09:12:10ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
417ขออนุเคราะห์เครื่องจักรตัดหญ้า บริเวณพื้นที่ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 726 มิ.ย. 2557 เวลา : 16:12:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
416ขออนุเคราะห์ปรับเกรดไหล่ทาง บริเวณซอย 4 ตลอดแนว ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 226 มิ.ย. 2557 เวลา : 16:09:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
415ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกทางน้ำไหล หมู่ 326 มิ.ย. 2557 เวลา : 15:18:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
414ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมทางเท้า บริเวณทางเข้า บริษัทรอยัลอินเตอร์ หมู่ที่ 726 มิ.ย. 2557 เวลา : 10:47:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
413ขอความอนุเคราะห์รถเกรดฟามล้อยาง ซอย 7 หมู่ 624 มิ.ย. 2557 เวลา : 11:48:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
412ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชไหล่ทาง บริเวณบ้านขัวเด้ง ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 524 มิ.ย. 2557 เวลา : 09:09:46ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
411ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณซอยไชยเรืองศรี 3 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 524 มิ.ย. 2557 เวลา : 09:07:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
410ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรตัดหญ้าไหล่ทาง บริเวณซอย 9 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 524 มิ.ย. 2557 เวลา : 08:57:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
409ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักรตัดหญ้าไหล่ทาง บริเวณซอย 8 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 523 มิ.ย. 2557 เวลา : 15:12:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
408ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอยศรีศุกรี 3 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 723 มิ.ย. 2557 เวลา : 14:59:09ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
407ขออนุเคราะห์เครื่องจักรตัดหญ้าไหล่ทาง บริเวณถนนแม่เหียะใน-บ้านปง ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 323 มิ.ย. 2557 เวลา : 14:34:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
406ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนแม่เหียะใน-บ้านปง ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 323 มิ.ย. 2557 เวลา : 14:29:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
405ขออนุเคราะห์เครื่องจักรตัดหญ้าไหล่ทาง บริเวณถนนซอย 1 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 523 มิ.ย. 2557 เวลา : 14:26:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
404ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมท่อประปาแตกซึม หมู่ 1 บ้านตำหนัก23 มิ.ย. 2557 เวลา : 09:44:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
403ขออนุเคราะห์ขุดลอกรางระบายน้ำ หมู่ 10 หมู่บ้านเชียงใหม่แกนด์วิวล์21 มิ.ย. 2557 เวลา : 09:34:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
402ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบการถมลำเหมือง19 มิ.ย. 2557 เวลา : 15:02:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
401ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกรางระบายน้ำ ซอย 5 หมู่ 119 มิ.ย. 2557 เวลา : 12:49:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
400 ขอรื้อถอนเนินชะลอความเร็ว19 มิ.ย. 2557 เวลา : 11:07:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
399ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ บริเวณณาปนสถานบ้านดอนปิน หมู่ที่ 519 มิ.ย. 2557 เวลา : 10:05:30ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
398ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำชำรุด บริเวณซอย 5/2 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 619 มิ.ย. 2557 เวลา : 10:02:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
397ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ ซอย5/1 หมู่ 618 มิ.ย. 2557 เวลา : 14:39:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
396ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมรั้วให้ราษฎร กรณีได้รับผลกระทบจากการทำโครงการขุดร่องน้ำของทางเทศบาลฯ18 มิ.ย. 2557 เวลา : 14:35:24ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
395ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกและกำจัดวัชพืช หมู่218 มิ.ย. 2557 เวลา : 14:34:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
394ขอความอนุเคราะห์ซ่อมหลังคาหน้าบ้านนายดวงคำ ไชยวงศ์ หมู่ 118 มิ.ย. 2557 เวลา : 14:31:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
393ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บริเวณซอย 3 (โค้งหมาไอ) ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 418 มิ.ย. 2557 เวลา : 14:04:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
392ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมขอบสะพานด้วยแอสฟัลต์ บริเวณปากซอยวิมลรัตน์ 1 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 418 มิ.ย. 2557 เวลา : 14:01:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
391ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมฝาท่อบ่อพักชำรุด หมู่บ้านแกรนด์วิวล์ หมู่ 1018 มิ.ย. 2557 เวลา : 11:12:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
390ขอความอนุเคราะห์ทำการระบายน้ำที่ท่วมขัง ถนนป่าเป้า - ช่างทอง หมู่ 1018 มิ.ย. 2557 เวลา : 11:09:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
389ขอความอนุเคราะห์รถตักหน้าขุดหลัง ขุดและเก็บหินดินทรายที่กองให้18 มิ.ย. 2557 เวลา : 10:52:24ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
388ขออนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบซ่อมแซมบ้าน18 มิ.ย. 2557 เวลา : 08:56:47ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
387แจ้งการวางท่อในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ 17 มิ.ย. 2557 เวลา : 13:27:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
385ขออนุเคราะห์ปรับเกรดไหล่ทาง บริเวณซอยศรีศุกรี 3 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 717 มิ.ย. 2557 เวลา : 10:09:30ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
384ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชไหล่ทาง บริเวณซอย 3/6 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 517 มิ.ย. 2557 เวลา : 10:07:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
383ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อซอย บริเวณซอย 7 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 517 มิ.ย. 2557 เวลา : 09:50:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
382ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อซอย บริเวณซอย 5 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 417 มิ.ย. 2557 เวลา : 09:46:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
381ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก บริเวณปากซอยวิมลรัตน์ 2 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 417 มิ.ย. 2557 เวลา : 09:30:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
380ขออนุเคราะห์ขุดลอกรางระบายน้ำ บริเวณซอย 1 ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 316 มิ.ย. 2557 เวลา : 16:32:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
378ขอความอนุเคราะห์ซ่อมผิวทางจราจร ด้วยแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 716 มิ.ย. 2557 เวลา : 10:48:09ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
377ขออนุเคราะห์เครื่องจักรตัดหญ้าไหล่ทาง บริเวณถนนอุโบสถ 1 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 213 มิ.ย. 2557 เวลา : 14:32:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
376ขออนุเคราะห์ปรับเกรดผิวทาง บริเวณซอย 6 ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 113 มิ.ย. 2557 เวลา : 13:44:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
375ขอความอนุเคราะห์ปรับพื้นที่ ซอย 1 หมู่ที่ 3 บ้านป่าจี้13 มิ.ย. 2557 เวลา : 13:10:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
374ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชไหล่ทาง บริเวณพื้นที่ ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 512 มิ.ย. 2557 เวลา : 09:21:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
373ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศาลปู่แสะ-ย่าแสะ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 312 มิ.ย. 2557 เวลา : 09:14:12ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
372ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ บริเวณณาปนสถานบ้านอุโบสถ หมู่ที่ 212 มิ.ย. 2557 เวลา : 09:10:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
370ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทางชำรุด บริเวณถนนราชพฤกษ์ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 711 มิ.ย. 2557 เวลา : 11:32:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
369ขอความอนุเคราะห์ปรับถนนให้ตรงสภาพเดิม หมู่410 มิ.ย. 2557 เวลา : 14:28:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
368ขออนุเคราะห์ทำเนินชะลอความ บริเวณซอยไชยเรืองศรี 2 (ปากซอยมิตรไมตรี) ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 55 มิ.ย. 2557 เวลา : 14:38:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
367ขออนุเคราะห์ปรับเกรดไหล่ทาง บริเวณซอยรัตนสาขา 4 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 75 มิ.ย. 2557 เวลา : 14:18:29ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
366ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนนที่ชำรุด หมู่45 มิ.ย. 2557 เวลา : 10:11:02ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
365ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกรางระบายน้ำพร้อมกำจัดวัชพืช ซอยยุพิน 25 มิ.ย. 2557 เวลา : 10:08:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
364ขออนุเคราะห์สนับสนุนเครื่องจักรปรับเกรดพื้นที่ บริเวณข้างเทศบาลตำบลสุเทพ ตำบลสุเทพ5 มิ.ย. 2557 เวลา : 09:25:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
363ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ลานจอดรถ บริเวณซอยยุพิน ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 74 มิ.ย. 2557 เวลา : 16:17:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
362ขอความอนุเคราะห์วางท่อระบายน้ำ หมู่ 7 ซอยศรีสุกรี 134 มิ.ย. 2557 เวลา : 10:41:01ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
361ขออนุเคราะห์จัดสถานที่ประเพณีเลี้ยงดง บริเวณสำนักอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยที่ 4 ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 34 มิ.ย. 2557 เวลา : 08:52:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
360ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ บริเวณงานขาว-ดำ ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 54 มิ.ย. 2557 เวลา : 08:38:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
359ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกระบายน้ำ ซอย ยุพิน6/1 หมู่ 73 มิ.ย. 2557 เวลา : 14:12:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
358ขออนุเคราะห์ตัดขอบปูนซีเมนต์ บริเวณสนามเปตอง ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 92 มิ.ย. 2557 เวลา : 13:27:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
357ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ บริเวณหน้าบ้าน นายเศวต เวียนทอง ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 52 มิ.ย. 2557 เวลา : 13:12:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
356ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณท้ายซอย 5 ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ 130 พ.ค. 2557 เวลา : 15:42:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
355ขออนุเคราะห์ปรับเกรดเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ ชุมชนป่าจี้ ม.330 พ.ค. 2557 เวลา : 09:26:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
354ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนราชพฤกษ์ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 729 พ.ค. 2557 เวลา : 15:30:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
353ขอความอนุเคราะห์ย้ายสะพานเหล็กเคลื่อนที่ บริเวรหมู่บ้านเอื้องหลวง ม.728 พ.ค. 2557 เวลา : 14:34:10ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
352ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและซ่อมแซมถนน หมู่ 3 แม่เหียะใน28 พ.ค. 2557 เวลา : 10:09:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
351ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์บริเวณถนนแม่เหียะใน ม.328 พ.ค. 2557 เวลา : 09:33:00ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
350ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทางด้วยคอนกรีต บริเวณปากซอย 3 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1028 พ.ค. 2557 เวลา : 09:27:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
349ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณสามแยก(ปู่แสะ-ย่าแสะ) ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 328 พ.ค. 2557 เวลา : 09:21:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
348ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทางชำรุด บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 826 พ.ค. 2557 เวลา : 14:45:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
347ขออนุญาตขุดลอกเปิดทางระบายน้ำ ณ บริเวณหน้าป้อมหมู่บ้านลานดาว26 พ.ค. 2557 เวลา : 10:48:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
346ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกระบายน้ำ หมู่ที่ 323 พ.ค. 2557 เวลา : 15:27:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
345ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบท่อระบายน้ำบริเวณปากซอยดอนปิน 9 หมู่ 523 พ.ค. 2557 เวลา : 13:49:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
344ขออนุเคราะห์จัดสถานที่(เวที) งานสรงน้ำพระธาตุวัดตำหนักสวนขวัญ หมู่ที่ 123 พ.ค. 2557 เวลา : 08:57:52ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
343ขอความอนุเคราะห์ซ่อมถนน (ปะยางดำ) บริเวณใกล้เสาไฟฟ้า หน้าบ้านเลขที่ 165/171 จุดซ่อมพื้นที่21 พ.ค. 2557 เวลา : 15:22:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
342ขออนุเคราะห์ปรับเกรดไหล่ทาง บริเวณถนนสายหลังโครงการหลวง ชุมชนป่าจี้ หมู่ 3 20 พ.ค. 2557 เวลา : 13:13:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
341ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนสายสิริธารา ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 419 พ.ค. 2557 เวลา : 15:01:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
340ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่งานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ บริเวณซอยศรีศุกรี 8 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 719 พ.ค. 2557 เวลา : 11:27:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
339ขออนุเคราะห์ขุดลอกร่องระบายน้ำ บริเวณถนนซอย 3 ถึงสามแยกทางไปวังตาล ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 519 พ.ค. 2557 เวลา : 08:45:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
338ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดกิจกรรม พิธีสรงน้ำพระธาตุวัดดอยคำ16 พ.ค. 2557 เวลา : 08:30:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
337ขออนุเคราะห์วางท่อระบายน้ำ บริเวณซอย 3/6 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 5 15 พ.ค. 2557 เวลา : 20:29:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
336ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ บริเวณณาปนสถานบ้านอุโบสถ หมู่ที่ 215 พ.ค. 2557 เวลา : 16:09:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
335ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่เตรียมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ บริเวณวัดป่าจี้ หมู่ที่ 314 พ.ค. 2557 เวลา : 16:22:01ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
334ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงไหล่ถนนและรื้อสะพาน หมู่ 3 14 พ.ค. 2557 เวลา : 14:23:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
333ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแก้ไขขนย้ายวัสดุ หิน ปูนซีเมนต์บริเวณรั้วหลังบ้านเลขที่133/5 ม.414 พ.ค. 2557 เวลา : 13:50:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
332ขอความอนุเคราะห์ เปลี่ยนฝาท่อบ่อพักน้ำ บริเวณซอย 1 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1012 พ.ค. 2557 เวลา : 15:11:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
331ขอความอนุเคราะห์ซ่อมท่อประปา หมู่ที่ 4 ซอย 6/112 พ.ค. 2557 เวลา : 11:29:52ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
330ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมถนน หมู่ 4 ซอย 6/1 หลังศาลพ่อบ้านหมู่ที่ 412 พ.ค. 2557 เวลา : 11:16:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
329ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมพื้นผิวถนน ปากซอยทางเข้าซอยศรีสุกรี หมู่ 712 พ.ค. 2557 เวลา : 11:12:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
328ขอติดตั้งเหล็กดัด ตรงหน้าต่างของ ศาลาเอนกประสงค์ SML8 พ.ค. 2557 เวลา : 13:44:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
327แจ้งตรวจสอบกระเบื้องมุมหลังคาบ้าน8 พ.ค. 2557 เวลา : 08:51:12ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
326ขออนุญาตทางเทศบาลจัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่4 ท่าข้ามให้สมบูรณ์7 พ.ค. 2557 เวลา : 15:40:09ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
325ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมสถานที่ งานประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ จุดที่ 87 พ.ค. 2557 เวลา : 11:11:29ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
324ขอความอนุเคราะห์เก็บเศษกิ่งไม้ใบไม้ โดยใช้รถตักใส่รถบรรทุก7 พ.ค. 2557 เวลา : 09:54:10ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
323ขอความอนุเคราะห์ปรับโครงป้าย บริเวณ ม.7 6 พ.ค. 2557 เวลา : 18:20:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
322ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมฝาท่อลำเหมือง ชุมชนดอนปิน หมู่ที่ 5 บ้านเลขที่ 106 พ.ค. 2557 เวลา : 11:35:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
321ขอทางเทศบาลช่วยปรับดินและขนย้ายออก6 พ.ค. 2557 เวลา : 10:55:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
320ขอความอนุเคราะห์แจ้งลงหินคลุกถนนซอยใหม่สามัคคี หมู่ 6 ซอย 1 หน้าบ้านนางสายเพชร มหานิล6 พ.ค. 2557 เวลา : 09:15:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
319ขนย้ายวัสดุ5 พ.ค. 2557 เวลา : 15:02:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
318ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงขยายไหล่ทาง บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน ดอนปินใน ม.52 พ.ค. 2557 เวลา : 16:41:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
317ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขรางระบายน้ำ บริเวณบ้านนางขวัญเรียม สายตันถึงบ้านนายศร เทพปัญญา ม.52 พ.ค. 2557 เวลา : 16:39:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
316ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปรับปรุงรั้วป่าช้า ม.52 พ.ค. 2557 เวลา : 16:34:10ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
315ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงรางระบายน้ำ บริเวณซ.6บ้านดอนปิน2 พ.ค. 2557 เวลา : 16:33:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
314ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บป้ายชื่อซอยเดิม ม.52 พ.ค. 2557 เวลา : 16:30:19ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
313ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงรั้วป่าช้า บริเวณถนนสายไปบ้านอ้อ ม.52 พ.ค. 2557 เวลา : 16:27:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
312ขออนุเคราะห์ปรังปรุงเทคอนกรีตฐานศาลา บริเวณท้ายซอย 6 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 92 พ.ค. 2557 เวลา : 16:25:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
311ขอความอนุเคราะห์ปรุบปรุงบ่อน้ำเดิม เพิ่มความลึก ม.72 พ.ค. 2557 เวลา : 16:23:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
310ขอความอนุเคราะห์ขยายไหล่ทาง ม.92 พ.ค. 2557 เวลา : 16:20:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
309ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรดเศษวัชพืช บริเวรหน้าโรงเรียนจันทร์รวี ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา ม.72 พ.ค. 2557 เวลา : 16:13:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
308ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซอยที่พึ่งลงหินคลุก ให้เป็นถนนคอนกรีต เชื่อมกับดอนปินใน ม.52 พ.ค. 2557 เวลา : 16:10:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
307ขอความอุนเคราะห์ขุดลอกลำเหมือง บริเวณลำเหมือง ม.92 พ.ค. 2557 เวลา : 15:56:19ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
306ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนทางเข้า ม.92 พ.ค. 2557 เวลา : 15:54:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
305ขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง, สำรวจ, ขุด, รื้อถอน ป้ายชื่อซอยเดิม ม.42 พ.ค. 2557 เวลา : 15:50:24ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
304ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ บริเวณข้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนทิพย์ภมรดอยคำ หมู่ที่ 32 พ.ค. 2557 เวลา : 15:45:00ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
303ขอขุดลอกร่องน้ำ 2 พ.ค. 2557 เวลา : 10:48:18ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
302ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณท้ายซอย3/8 (ซอยบ้านนายกฯ)ม.530 เม.ย. 2557 เวลา : 09:45:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
301ขออนุเคราะห์ปรับเกรดเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ ชุมชนป่าจี้ ม.329 เม.ย. 2557 เวลา : 08:47:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
300ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมือง ม.3 บริเวณหมู่บ้านในฝัน 28 เม.ย. 2557 เวลา : 16:33:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
299ขอความอนุเคราะห์ปรังปรุงผิวทางด้วยหินคลุก บริเวณซอย8 ชุมชนดอนปินสันพระนอน ม.528 เม.ย. 2557 เวลา : 16:30:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
298ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการปรับไหล่ทางและเสริมดินลูกรังบริเวณม.6ซ.1/1 28 เม.ย. 2557 เวลา : 16:25:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
297ขออนุเคราะห์ติดตั้งป้ายชื่อซอย ม.7 ได้แก่ซ.ราชพฤกษ์ 1,2 , ซ.รัตนสาขา5 ,ซอยยุพิน6/1,6/228 เม.ย. 2557 เวลา : 10:06:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
296ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่จอดรถ งานขาวดำ บริเวณซอย 8 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 528 เม.ย. 2557 เวลา : 09:16:52ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
295ขออนุเคราะห์ขุดลอกรางระบายน้ำ บริเวณซอย 3 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 428 เม.ย. 2557 เวลา : 09:08:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
294ขออนุเคราะห์ทำราวกันตก บริเวณไหล่ทางถนนรัตนสาขา ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7 25 เม.ย. 2557 เวลา : 09:38:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
293ขออนุเคราะห์ขุดลอก,กำจัดวัชพืช บริเวณซอยรัตนสาขา 1-4 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 725 เม.ย. 2557 เวลา : 09:33:33ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
292ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณซอย 3 ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 1024 เม.ย. 2557 เวลา : 13:18:24ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
291งานปรับปรุงติดตั้งป้ายชื่อซอย บริเวณปากซอย 5 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 523 เม.ย. 2557 เวลา : 09:31:00ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
290ขอรถแม็คโครฝังกลบขยะ บริเวณโรงเรียนสารสาสวิเทศล้านนา หมู่ที่ 522 เม.ย. 2557 เวลา : 11:28:47ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
289ขออนุเคราะห์ติดตั้งเนินชะลอความเร็ว บริเวณซ.รัตนสาขา4 ม.721 เม.ย. 2557 เวลา : 15:44:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
288ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวจราจร บริเวณถนนซอยร่มเย็นม.721 เม.ย. 2557 เวลา : 15:39:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
287ขออนุเคราะห์จัดเก็บกระถางดอกไม้ บริเวณถนนไทยสมุทร หมู่ที่ 921 เม.ย. 2557 เวลา : 11:36:40ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
286ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำชำรุด บริเวณปากซอย 3 ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 121 เม.ย. 2557 เวลา : 11:28:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
285ขอปรับปรุงถนนผิวทางด้วยหินคลุก บริเวณซ.6/1 ชุมชนดอนปินสันพระนอน21 เม.ย. 2557 เวลา : 10:37:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
284ขออนุเคราะห์ป้องกันน้ำกัดเซาะตะลิ่ง บริเวณม.3 บ้านเลขที่ 8918 เม.ย. 2557 เวลา : 14:54:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
283ขอความอนุเคราะห์ให้ช่างมาตรวจเช็คน้ำที่ซึม บริเวณขอบถนนหน้าบ้านเลขที่ 9/10 ม.717 เม.ย. 2557 เวลา : 13:09:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
282ขออนุเคราะห์จัดทำบันไดขึ้น-ลง บริเวณจุดตรวจ 7 วันอันตราย ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 311 เม.ย. 2557 เวลา : 22:43:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
281ขอลอกลำเหมืองสาธารณะ ม.2 บริเวณหลังบ้านเลขที่ 31/2 11 เม.ย. 2557 เวลา : 14:03:46ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
280ขอความอนุเคราะห์การดำเนินการจัดพิธีรดน้ำดำหัวและกิจกรรมแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์และไม้ค้ำ10 เม.ย. 2557 เวลา : 16:22:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
279ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ บริเวณงานขาว-ดำ ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 110 เม.ย. 2557 เวลา : 06:23:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
278ขออนุเคราะห์สนับสนุนรถเพื่อบรรทุกทราย นำลงบริเวณวัดตำหนัก หมู่ที่ 19 เม.ย. 2557 เวลา : 10:09:39ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
277งานรื้อถอนเนินชะลอความเร็ว บริเวณป่ากว๋าวซอย 2 ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 28 เม.ย. 2557 เวลา : 15:20:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
276ขอความอนุเคราะห์ทำแนวกันไฟ ม.4 บริเวณท่าข้ามสุดชุมชน ซ.1/2 ทางเข้าโรงเก็บของม.43 เม.ย. 2557 เวลา : 15:57:07ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
275ขอความอนุเคราะห์ทำแนวกันไฟ ม.5 บริเวณซอย 3/7 ซ.หมู่บ้านวังตาล3 เม.ย. 2557 เวลา : 15:54:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
274ขอทำแนวกันไฟ ม.7 จำนวน 2 จุดบริเวณที่รกร้างติดกับ หลังม.ศิริลักษณ์3 เม.ย. 2557 เวลา : 15:51:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
273ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ ม.7 บริเวณซอยเอื้องหลวง 2.ซอยศรีศุกร์ 1-4 3.ซอยยุพิน 6/1 3 เม.ย. 2557 เวลา : 15:46:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
272ขอนุมัติทำแนวกันไฟ ม.3บริเวณที่รกร้างติดกับสามแยกตู้น้ำ ฝั่งขวา ทางเข้าหอพักสายฝน3 เม.ย. 2557 เวลา : 15:43:19ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
271แจ้งขุดลอกทางระบายน้ำ ม.5 ซ.3 บริเวณซ.3 ด้านขวาทางช่วงร้านเสริมสวยถึงแยกไปบ้านวังตาล3 เม.ย. 2557 เวลา : 15:33:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
270ปรับปรุงรื้อถอน แปลงดอกไม้ไหล่ทาง ม.5 บริเวณซ.3 ช่วงตลาดทิพย์ภมร3 เม.ย. 2557 เวลา : 15:30:09ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
269ปรับปรุงไหล่ทาง บริเวณ ถ.เมฆราประชาบำรุง3 เม.ย. 2557 เวลา : 15:26:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
268ขอรถขุดตักหลัง ม.6 บริเวณบ้านใหม่สามัคคี2 เม.ย. 2557 เวลา : 10:25:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
267ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ ม.8 บริเวณร้องเรือคำเขตติดต่อม.8 เขตติดต่อม.12 ป่าแดด1 เม.ย. 2557 เวลา : 17:05:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
266ขอความอนุเคราะห์ยกแท่งปูนกั้นสะพานออกไป บริเวณขอบสะพานตรงตลาดสดแม่เหียะ1 เม.ย. 2557 เวลา : 17:01:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
265ขอให้แก้ไขลำเหมืองมีน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็น1 เม.ย. 2557 เวลา : 16:53:52ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
264ขอขุดลอกบริเวณ ทิพย์ภมรดอยคำ1 เม.ย. 2557 เวลา : 13:38:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
263ขออนุเคราะห์ขยายไหล่ทางด้วยคอนกรีต บริเวณซอยศรีศุกรี ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 71 เม.ย. 2557 เวลา : 13:28:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
262ขอความอนุเคราะห์แก้ไขผนังกั้นตลิ่งเป็นโพรง31 มี.ค. 2557 เวลา : 14:27:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
261การซ่อมแซมเปลี่ยนฝาท่อ บริเวณ ม.1028 มี.ค. 2557 เวลา : 10:07:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
260ซ่อมแซมผิวถนนบริเวณสะพานบริเวณ ชุมชนแกรนด์วิว (หน้าร้านซ่อมมอเตอร์ไซต์)28 มี.ค. 2557 เวลา : 10:03:57ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
259ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณท้ายซอยอลงกรณ์ ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 527 มี.ค. 2557 เวลา : 10:24:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
258ขออนุเคราห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณด้านหลัง ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 927 มี.ค. 2557 เวลา : 10:22:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
257ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมจุดติดตั้งตู้คอนโทรล บริเวณซอย 1 หมู่ที่ 927 มี.ค. 2557 เวลา : 10:16:40ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
256ขออนุเคราะห์วางท่อระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 327 มี.ค. 2557 เวลา : 09:11:09ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
255ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณท้ายซอยรัตนสาขา 4/2 หมู่ที่ 725 มี.ค. 2557 เวลา : 15:33:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
254ขอปรับเกรดปรับพื้นที่ บริเวณซอยศรีศุกรี 16 หมู่ที่ 725 มี.ค. 2557 เวลา : 15:22:18ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
253ขอขุดต้นไม้ หมู่ที่ 425 มี.ค. 2557 เวลา : 15:05:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
252ขออนุเคราะห์รถตักหน้าขุดหลังและรถบรรทุกเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะ บริเวณพื้นที่ ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 625 มี.ค. 2557 เวลา : 14:13:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
251ขอสนับสนุนปรับเกรดพื้นที่เตรียมความพร้อมป้องกันดับเพลิง บริเวณซอย 4 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 225 มี.ค. 2557 เวลา : 13:07:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
250ขออนุเคราะห์วางท่อระบายน้ำ บริเวณท้ายซอย 5/1 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 625 มี.ค. 2557 เวลา : 12:45:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
249ขออนุเคราะห์ติดตั้งเสาไฟฟ้า บริเวณธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 325 มี.ค. 2557 เวลา : 12:40:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
248ขออนุเคราะห์ปรับเกรด,บรรทุกดิน บริเวณณาปนสถานบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 324 มี.ค. 2557 เวลา : 13:33:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
247ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณด้านหลังบ้านพักอาศัย 430/16 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 721 มี.ค. 2557 เวลา : 09:28:47ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
246ขออนุเคราะห์ขุดร่องระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 821 มี.ค. 2557 เวลา : 09:22:02ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
245ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณถนนเลียบคลองชลฯ ม.7 เชื่อม ม.821 มี.ค. 2557 เวลา : 09:19:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
244ขออนุเคราะห์(หินคลุก)ปรับปรุงสนามเปตอง บริเวณลานกีฬาบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 1018 มี.ค. 2557 เวลา : 15:45:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
243ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณพื้นที่ ชุมชนกุลพันธ์วิวล์ 2,3,4 หมู่ที่ 518 มี.ค. 2557 เวลา : 14:15:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
242ขอขุดลอกลำเหมืองแม่ท่าช้าง 17 มี.ค. 2557 เวลา : 14:20:02ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
241ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชไหล่ทาง บริเวณซอย 1 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 617 มี.ค. 2557 เวลา : 13:47:19ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
240ขอวางท่อเพื่อแก้ไขปัญหาทางเลี้ยวเข้าบ้านราษฎร หมู่ที่ 317 มี.ค. 2557 เวลา : 13:45:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
239ขออนุเคราะห์แก้ไขกำแพงถูกน้ำกัดเซาะ บริเวณซอย 1 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 217 มี.ค. 2557 เวลา : 13:42:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
238ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ บริเวณณาปนสถานบ้านอุโบสถ ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 217 มี.ค. 2557 เวลา : 13:39:42ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
237ขอแก้ไขปัญหาร่องน้ำข้างถนน13 มี.ค. 2557 เวลา : 15:51:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
236ขออนุเคราะห์สนับสนุนขุดตอต้นไผ่ บริเวณถนนหน้อย ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 113 มี.ค. 2557 เวลา : 15:07:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
235ขออนุเคราะห์ปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก บริเวณซอยไชยเรืองศรี 2 (บ.212/2) ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 513 มี.ค. 2557 เวลา : 09:21:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
234ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณพื้นที่ ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 513 มี.ค. 2557 เวลา : 09:11:39ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
233ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณพื้นที่ ชุมชนอุโบสถ หมู่ที่ 212 มี.ค. 2557 เวลา : 11:46:07ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
232งานขออนุเคราะห์ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บริเวณท้ายซอย 6 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 912 มี.ค. 2557 เวลา : 09:40:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
231งานจัดเก็บเนินชะลอความเร็วยางสังเคราะห์(ชำรุด) บริเวณถนนหน้อย ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 112 มี.ค. 2557 เวลา : 09:36:33ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
230ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณพื้นที่ ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1011 มี.ค. 2557 เวลา : 10:08:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
229ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณซอย 5 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 611 มี.ค. 2557 เวลา : 10:01:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
228ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณพื้นที่ ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 911 มี.ค. 2557 เวลา : 09:57:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
227ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ บริเวณข้างวัดต้นปิน ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 510 มี.ค. 2557 เวลา : 15:47:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
226ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ บริเวณณาปนสถานบ้านดอนปิน หมู่ที่ 510 มี.ค. 2557 เวลา : 15:44:42ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
225ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ ชุมชนลานดาว หมู่ที่ 410 มี.ค. 2557 เวลา : 10:20:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
224ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ บริเวณอาคาร SML. ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 17 มี.ค. 2557 เวลา : 16:26:33ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
223งานปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณพื้นที่ด้านหลัง ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 107 มี.ค. 2557 เวลา : 15:35:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
222ขออนุเคราะห์ตรวจสอบและแก้ไขทางระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านเอื้องหลวง หมู่ที่ 77 มี.ค. 2557 เวลา : 15:12:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
221ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน ซอยดอนปิน3/2ทางเข้าหมู่บ้านวังตาล หมู่ที่57 มี.ค. 2557 เวลา : 15:11:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
220ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่จอดรถ งานขาว-ดำ ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 57 มี.ค. 2557 เวลา : 13:47:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
219ขออนุเคราะห์ปรับปรุงถนน บริเวณซอยไชยเรืองศรี 3 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 56 มี.ค. 2557 เวลา : 14:30:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
218ขออนุเคราะห์เจาะถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 46 มี.ค. 2557 เวลา : 13:36:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
217ขออนุเคราะห์เจาะถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 46 มี.ค. 2557 เวลา : 13:32:18ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
216ขอปรับปรุงไหล่ทาง บริเวณท้ายซอย 6 และซอย 8 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่96 มี.ค. 2557 เวลา : 13:30:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
215ขอเปลี่ยนฝาท่อจากเหล็กเป็นฝาปูน หมู่ที่86 มี.ค. 2557 เวลา : 13:27:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
214ขออนุเคราะห์ปรับพื้นที่และแนวกันไฟ บริเวณพื้นที่ ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 36 มี.ค. 2557 เวลา : 11:10:57ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
213ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บริเวณถนนวังตาล ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 56 มี.ค. 2557 เวลา : 10:34:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
212ขอดินถม,หินคลุก หมู่ที่25 มี.ค. 2557 เวลา : 16:14:12ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
211ขอรถปรับเกรดพื้นที่รกร้าง บริเวณซอยสิริมงคล ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่55 มี.ค. 2557 เวลา : 16:12:07ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
210ขออนุเคราะห์ปรับปรุงถนนและสะพาน บริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน 2 ซ้าย 19 ซ้าย ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 24 มี.ค. 2557 เวลา : 11:27:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
209ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณหน้าหมู่บ้านพอใจ ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 103 มี.ค. 2557 เวลา : 14:54:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
208ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณพื้นที่ ชุมชนใหม่สามัคคี 1,2 หมู่ที่ 63 มี.ค. 2557 เวลา : 14:50:24ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
207ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณซอย 5/1,6/1,6/2 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 93 มี.ค. 2557 เวลา : 09:20:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
206ขออนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณพื้นที่ ม.426 ก.พ. 2557 เวลา : 14:55:02ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
205ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมรั้ว(ชำรุด) บริเวณซอย 8/3 บ้านแพะ ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 226 ก.พ. 2557 เวลา : 09:33:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
204ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนทิพย์ภมรดอยคำ หมู่ที่ 325 ก.พ. 2557 เวลา : 15:16:02ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
203ขออนุเคราะห์แก้ไขน้ำท่วมขัง บริเวณซอย 2(หน้าบ้านนางขาว มูลกิตติ) ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 325 ก.พ. 2557 เวลา : 14:07:46ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
202ขออนุเคราะห์เปลี่ยนฝาบ่อพัก บริเวณซอย 2 ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 325 ก.พ. 2557 เวลา : 14:05:40ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
201ขอซ่อมถนนปรับพื้นที่-เทคอนกรีต บริเวณบ้านแพะ ซอย 8/2 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 225 ก.พ. 2557 เวลา : 14:03:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
200ขอซ่อมแซมผิวทาง(ชำรุด)จำนวน 3 จุด บริเวณพื้นที่ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ 725 ก.พ. 2557 เวลา : 14:01:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
199ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนบ้านแม่เหียะใน(โค้งคอกม้า) หมู่ที่ 325 ก.พ. 2557 เวลา : 13:56:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
198ขอแก้ไขฝาบ่อพักเนื่องจากสูญหาย หมู่ที่ 725 ก.พ. 2557 เวลา : 13:52:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
197ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมฝาบ่อพักชำรุด บริเวณถนนป่าเป้า หมู่ที่ 1024 ก.พ. 2557 เวลา : 15:21:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
196ขออนุเคราะห์ปรังปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพักชำรุด บริเวณเกาะกลางถนนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1024 ก.พ. 2557 เวลา : 15:18:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
195ขออนุเคราะห์ตรวจสอบดูดโคลนและขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณพื้นที่หมู่บ้านเอื้องหลวง หมู่ที่ 724 ก.พ. 2557 เวลา : 15:15:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
194ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ บริเวณซอย 3 (บ่อบำบัดน้ำเสีย) ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1024 ก.พ. 2557 เวลา : 15:11:40ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
193ขออนุเคราะห์ปรับปรุงไฟกระพริบ(ไม่ค่อยสว่าง) บริเวณพื้นที่ ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 924 ก.พ. 2557 เวลา : 09:47:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
192ขออนุเคราะห์จัดทำฝาบ่อพักเพื่อติดตั้ง บริเวณถนนศรีศุกรี ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 724 ก.พ. 2557 เวลา : 09:43:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
191ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณพื้นที่ ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 824 ก.พ. 2557 เวลา : 09:37:46ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
190ขออนุเคราะห์ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ บริเวณถนนตำหนัก 2 หมู่ที่ 121 ก.พ. 2557 เวลา : 15:53:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
189ขุดลอกโคลน21 ก.พ. 2557 เวลา : 11:02:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
188ขออนุเคราะห์ปรับปรุงฝาบ่อพัก บริเวณถนนเลียบคลอง 19 ซ้าย (หลังตลาดสดแม่เหียะ) ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 220 ก.พ. 2557 เวลา : 16:04:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
187ขอซ่อมแซมถนนซอยวิมลรัตน์ ม.420 ก.พ. 2557 เวลา : 16:01:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
186ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณพื้นที่ ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 420 ก.พ. 2557 เวลา : 10:09:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
185ขอซ่อมแซมฝาบ่อพัก บริเวณปากซอย 5/1 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 620 ก.พ. 2557 เวลา : 09:58:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
184ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณซอย 5/2 ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 820 ก.พ. 2557 เวลา : 09:14:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
183ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์(แนวท่อประปา) บริเวณซอย 7 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 620 ก.พ. 2557 เวลา : 09:09:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
182ขออนุเคราะห์ประสานงานเนื่องจากท่อประปาแตก ทำให้น้ำไม่ไหล บริเวณหน้าแอลซีแมนชั่นคอนโดมิเนียม หมู่ที่ 1019 ก.พ. 2557 เวลา : 14:00:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
181ขออนุเคราะห์แก้ไขการระบายน้ำไม่ทัน บริเวณหลังตลาดสดแม่เหียะ ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 219 ก.พ. 2557 เวลา : 13:50:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
180ขออนุเคราะห์รถดูดโคลน บริเวณซอย 1,2 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1019 ก.พ. 2557 เวลา : 13:48:30ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
179ขอปรับเกรดถนน บริเวณถนนเลียบคลองฯ สายสิริธารา ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 419 ก.พ. 2557 เวลา : 13:43:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
178ขออนุเคราะห์ปรับปรุงผิวทางด้วยหินคลุก บริเวณซอย 8/3 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 219 ก.พ. 2557 เวลา : 13:41:18ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
177ขอย้ายกระถางดอกไม้ บริเวณหัวสะพานทางเข้า ชุมชนทิพย์ภมรดอยคำ หมู่ที่ 319 ก.พ. 2557 เวลา : 13:37:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
176งานปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณพื้นที่ ชุมชนตำหนัก 1,2 หมู่ที่ 119 ก.พ. 2557 เวลา : 10:37:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
175ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนราชพฤกษ์ บริเวณหน้าบ้าน 430/35 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 718 ก.พ. 2557 เวลา : 15:00:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
174ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนน บริเวณพื้นที่ ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 218 ก.พ. 2557 เวลา : 14:58:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
173ขออนุเคราะห์ทำเนินชะลอความเร็ว บริเวณสามแยกทางเข้าป่ากว๋าว ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 218 ก.พ. 2557 เวลา : 14:54:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
172ขอทาสีเนินชลอความเร็ว บริเวณหลังตลาดสดแม่เหียะ ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 218 ก.พ. 2557 เวลา : 14:49:02ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
171ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมฝาบ่อพัก บริเวณถนนป่าเป้า ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 1018 ก.พ. 2557 เวลา : 13:33:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
170ขอสูบน้ำเสียและลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอย 2 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1018 ก.พ. 2557 เวลา : 09:57:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
169ขอซ่อมรางระบายน้ำ ซอย 11 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 918 ก.พ. 2557 เวลา : 09:53:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
168ขอซ่อมแซมถนน บริเวณซอย 6 ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 318 ก.พ. 2557 เวลา : 09:51:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
167ขออนุเคราะห์ตัก,บรรทุกเศษคอนกรีต บริเวณซอย 8 ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 214 ก.พ. 2557 เวลา : 14:21:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
166ขอซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณปากซอย 5/1 , 5/2 หมู่ที่ 614 ก.พ. 2557 เวลา : 14:18:57ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
165ขออนุเคราะห์ตรวจสอบเนินชะลอความเร็ว บริเวณหลังตลาดสดแม่เหียะ ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 213 ก.พ. 2557 เวลา : 10:11:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
164ขอปรับเกรดพื้นที่ บริเวณวัดตำหนัก หมู่ที่ 112 ก.พ. 2557 เวลา : 16:14:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
163ขอซ่อมผิวจราจรถนนหมู่ที่ 312 ก.พ. 2557 เวลา : 16:12:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
162ขออนุเคราะห์สนับสนุนจัดสถานที่ (เวที) งานรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ บริเวณวัดท่าข้าม หมู่ที่ 412 ก.พ. 2557 เวลา : 16:09:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
161ขอติดตั้งกระจกโค้ง ซ.6 วรุณนิเวศน์ หมู่ท่่ 812 ก.พ. 2557 เวลา : 16:09:47ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
160งานปรับเกรด,บรรทุกเศษวัชพืช บริเวณพื้นที่ ชุมชนนิมมานรดี หมู่ที่ 512 ก.พ. 2557 เวลา : 10:59:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
159ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทาง บริเวณถนนท่าข้ามเชื่อมตำหนัก 2 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 411 ก.พ. 2557 เวลา : 16:02:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
158ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทางชำรุด บริเวณซอย 1 (บ้านหย่อน) ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 211 ก.พ. 2557 เวลา : 15:59:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
157ขออนุเคราะห์ปรับเกรดผิวทาง บริเวณวัดตำหนัก หมู่ที่ 111 ก.พ. 2557 เวลา : 14:16:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
156ขอความอนุเคราะห์แก้ไขท่อประปา(ชำรุด) บริเวณป่าช้าบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 1010 ก.พ. 2557 เวลา : 11:40:02ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
155งานปรับเกรดแนวกันไฟและวัชพืชบริเวณป่าช้า ม.1010 ก.พ. 2557 เวลา : 11:29:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
154ขอซ่อมถนนสายหลักในหมู่บ้านหมู่ที่ 310 ก.พ. 2557 เวลา : 10:51:31ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
153ขอเกรดปรับที่สาธารณะ7 ก.พ. 2557 เวลา : 13:33:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
152ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรดถนน บริเวณข้างดอยคำรัสอร์ท ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 37 ก.พ. 2557 เวลา : 13:30:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
151ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรดไหล่ทาง7 ก.พ. 2557 เวลา : 13:28:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
150ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่บริเวณเชิงพระธาตุดอยคำ หมู่ที่ 33 ก.พ. 2557 เวลา : 14:34:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
149ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ลานจอดรถ(งานขาว-ดำ) บริเวณซอย 4 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 23 ก.พ. 2557 เวลา : 13:56:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
148ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ บริเวณข้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 63 ก.พ. 2557 เวลา : 12:15:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
147ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนแม่เหียะใน ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 33 ก.พ. 2557 เวลา : 10:00:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
146ขอความอนุเคราะห์รถไถไปดันตอกระถิน จำนวน 8 ตอ หมู่ที่ 331 ม.ค. 2557 เวลา : 14:51:46ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
145ขอซ่อมแซมเปลี่ยนฝาบ่อพักหมู่ 1031 ม.ค. 2557 เวลา : 11:25:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
144ขอซ่อมแซมรั้วจากเหตุวาตภัย ซอย 4/1 หมู่ 631 ม.ค. 2557 เวลา : 09:55:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
143ขออนุมัติซ่อมถนนสายเกษตรทางไปวัดพระธาตุดอยคำหมู่ที่ 327 ม.ค. 2557 เวลา : 10:44:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
142ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำชำรุด หมู่ที่ 723 ม.ค. 2557 เวลา : 11:09:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
141ขออนุมัติรถเกรดและขอยืมเวทีหมู่ที่ 323 ม.ค. 2557 เวลา : 10:13:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
140ขอยืมแผ่นฟอร์จำนวน 4 แผ่น นำส่ง รร.จันทร์ระวี หมู่ที่ 723 ม.ค. 2557 เวลา : 10:05:47ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
139ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณซอยศรีศุกรี 14 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 722 ม.ค. 2557 เวลา : 13:43:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
138ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณซอย 1 ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 822 ม.ค. 2557 เวลา : 13:35:02ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
137ขออนุเคราะห์ปรับเกรดและบรรทุกเศษวัชพืช บริเวณท้ายซอย 3 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1021 ม.ค. 2557 เวลา : 13:47:39ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
136ขออนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณซอยราชพฤกษ์(หลังหอพักสบายดีแมนชั่น) ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 721 ม.ค. 2557 เวลา : 09:50:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
135ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่เตรียมงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ บริเวณซอยเทพปัญญา ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 521 ม.ค. 2557 เวลา : 09:27:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
134ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนทรุดตัว(ชำรุด) บริเวณท้ายซอย 2 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1021 ม.ค. 2557 เวลา : 09:22:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
133ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุด บริเวณถนนตำหนัก(หน้าร้านดวงเดือนมินิมาร์ท) ชุมชนตำหนัก 1 หมู่ที่ 121 ม.ค. 2557 เวลา : 09:18:30ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
132ขอความอนุเคราะห์รถตัดหญ้าใหม่ไปปรับพื้นที่ หมู่ 6ซอย120 ม.ค. 2557 เวลา : 15:02:39ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
131ขอรถปรับเกรดพื้นที่งานทำบุญบ้านประจำปี หมู่ที่ 615 ม.ค. 2557 เวลา : 09:56:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
130ขออนุเคราะห์ติดตั้งกระจกนูน (จำนวน 2 อัน) บริเวณอาคารเอนกประสงค์,บริเวณสะพานใหม่ซอย 7หมู่ที่ 614 ม.ค. 2557 เวลา : 14:23:09ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
129ขอรถตักหน้าขุดหลังไปตักขยะซอย 5 หมู่ 614 ม.ค. 2557 เวลา : 13:57:48ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
128ขออนุเคราะห์รถปรับเกรดไหล่ทาง บริเวณซอย 1 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 614 ม.ค. 2557 เวลา : 11:04:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
127ขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลเกี่ยวกับสปอร์ตไลท์ 3 ดวง13 ม.ค. 2557 เวลา : 14:37:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
126ขออนุเคราะห์ปรับเกรดไหล่ทาง บริเวณถนนราชพฤกษ์ ,ซอยศรีศุกรี 3 ชุมชนตำหนักใหม่ หมู่ที่ 710 ม.ค. 2557 เวลา : 10:11:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
125ขอย้ายการ์ดเรียว+ใส่ใหม่ (ราวกันตก) บริเวณพื้นที่ ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 39 ม.ค. 2557 เวลา : 13:55:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
124ขอรถบรรทุกแจกของวันเด็ก8 ม.ค. 2557 เวลา : 14:38:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
123แจ้งท่อระบายน้ำตัน8 ม.ค. 2557 เวลา : 14:32:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
122ขออนุเคราะห์วางท่อระบายน้ำ บริเวณลำเหมืองสาธารณะท้ายซอย 4 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 28 ม.ค. 2557 เวลา : 14:26:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
121ขอความอนุเคราะห์รถไถและพนักงานตัดหญ้า8 ม.ค. 2557 เวลา : 14:09:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
120ขอความอนุเคราะห์ทาสีโครงเหล็กป้ายวัดท่าข้าม8 ม.ค. 2557 เวลา : 14:01:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
119ขออนุมัติซ่อมถนนบ้านแม่เหียะในหมู่ที่38 ม.ค. 2557 เวลา : 13:52:03ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
118ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนชำรุด บริเวณซอยเทพปัญญา ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 58 ม.ค. 2557 เวลา : 09:20:19ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
117ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บริเวณสายหลักวังตาล ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 58 ม.ค. 2557 เวลา : 09:10:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
116ขอรถบรรทุกของแจกงานว้ันเด็ก6 ม.ค. 2557 เวลา : 14:25:40ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
115ขอขุดลอกคลองลำเหมืองสาธารณะ6 ม.ค. 2557 เวลา : 14:15:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
114ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ บริเวณฌาปนสถานบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 33 ม.ค. 2557 เวลา : 13:47:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
113ขออนุเคราะห์ปรับเกรดถนน บริเวณซอยหลังโครงการหลวง ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 33 ม.ค. 2557 เวลา : 13:42:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
112ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมฝาบ่อพักชำรุด บริเวณถนนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 83 ม.ค. 2557 เวลา : 10:34:00ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
111ขอความอนุเคราะห์ใช้รถหน้าตัก-หลังขุดรถดั๊ม2 ม.ค. 2557 เวลา : 15:34:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
110ขอความอนุเคราะห์ชุดเครื่องเสียงเวทีชุดไฟฟ้าแสงสว่าง2 ม.ค. 2557 เวลา : 14:07:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
109ขออนุเคราะห์พัสดุ2 ม.ค. 2557 เวลา : 10:29:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
108ขอความอนุเคราะห์จัดทำเวทีในงานสมโภชฉลองศาลาบำเพ็ญบุญวัดท่าข้าม27 ธ.ค. 2556 เวลา : 11:15:23ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
107ขออนุเคราะห์ยืมอุปกรณ์27 ธ.ค. 2556 เวลา : 11:09:40ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
106ขออนุเคราะห์ปรับปรุงทาสีแท่งคอนกรีต บริเวณถนนวังตาล(สามแยกวังตาล-สันผักหวาน) ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 526 ธ.ค. 2556 เวลา : 10:19:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
105ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลล์ บริเวณปากทางเข้าวีดารา ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 425 ธ.ค. 2556 เวลา : 13:44:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
104ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์23 ธ.ค. 2556 เวลา : 09:52:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
103ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนชำรุด บริเวณถนนรัตนสาขา ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 723 ธ.ค. 2556 เวลา : 09:27:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
102ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางด้วยหินคลุก บริเวณซอยไชยเรืองศรี 2 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 523 ธ.ค. 2556 เวลา : 09:20:01ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
101ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลต์ บริเวณสายอุทยานสุเทพ-ปุย ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 319 ธ.ค. 2556 เวลา : 13:58:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
100ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนด้วยแอสฟัลต์ บริเวณสายดอยคำฮิลล์ไซด์ ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 219 ธ.ค. 2556 เวลา : 13:55:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
99ขออนุเคราะห์ขุดร่องระบายน้ำ บริเวณท้ายซอยหางยอย หมู่ที่ 518 ธ.ค. 2556 เวลา : 12:01:19ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
98มีความเดือดร้อนจากการที่ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อและความมืดในตอนกลางคืน17 ธ.ค. 2556 เวลา : 16:05:12ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
97ขออนุเคราะห์เทศบาลซ่อมฝาท่อบ่อพักทิพย์ภมร17 ธ.ค. 2556 เวลา : 15:53:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
96ขอหินคลุกพร้อมซ่อมถนน17 ธ.ค. 2556 เวลา : 15:20:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
95ขอความอนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ฌาปนสถานบ้านอุโบสถ หมู่ที่ 216 ธ.ค. 2556 เวลา : 10:12:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
94ขออนุเคราะห์จัดสถานที่(เวที) บริเวณ รร.สารสาสน์วิเทศล้านนา16 ธ.ค. 2556 เวลา : 10:07:52ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
93ขออนุเคราะห์สนับสนุนรถยกและขนส่ง(อัฒจันทร์) บริเวณไนท์เพลส นำลง รร.จันทร์ระวี หมู่ที่ 713 ธ.ค. 2556 เวลา : 14:08:50ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
92ขออนุเคราะห์สนับสนุนรถเคลื่อนย้ายศพ จากชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7 นำไปสู่สุสานประตูหายยา13 ธ.ค. 2556 เวลา : 10:10:15ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
91ขออนุเคราะห์เทคอนกรีตปรับปรุงขยายไหล่ทาง บริเวณแยกณาปนสถานบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 312 ธ.ค. 2556 เวลา : 14:12:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
90ขออนุเคราะห์ดินถมไหล่ทาง บริเวณซอยป่ากว๋าว 3 ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 212 ธ.ค. 2556 เวลา : 14:08:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
89ขออนุเคราะห์รถตักหน้าขุดหลังและรถบรรทุกเทท้าย ปรับปรุงพื้นที่บริเวณธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ หมู่ที่ 312 ธ.ค. 2556 เวลา : 13:59:30ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
88ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกทางระบายน้ำ12 ธ.ค. 2556 เวลา : 09:59:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
87ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมเสาสัญญาณไฟกระพริบ บริเวณสามแยกถนนรัตนสาขา ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 711 ธ.ค. 2556 เวลา : 13:28:00ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
86ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ บริเวณปากซอยหางยอย ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 511 ธ.ค. 2556 เวลา : 13:25:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
85ขอหินคลุก9 ธ.ค. 2556 เวลา : 10:40:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
84ขอท่อระบายน้ำ9 ธ.ค. 2556 เวลา : 10:38:29ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
83ขอซ่อมแซมเวทีออกกำลังกาย4 ธ.ค. 2556 เวลา : 11:01:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
82ขอยืมเครื่องกระทุ้งแน่น3 ธ.ค. 2556 เวลา : 10:42:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
81ขออนุเคราะห์ปรับเกรด,บรรทุกเศษวัชพืช บริเวณณาปนสถานบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 103 ธ.ค. 2556 เวลา : 09:23:44ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
80ขอแพ้วผางที่รกร้างข้างทาง หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด2 ธ.ค. 2556 เวลา : 10:08:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
79ขออนุเคราะห์ย้ายเสาไฟฟ้า บริเวณธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 32 ธ.ค. 2556 เวลา : 09:09:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
78ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณซอยศรีศุกรี 7 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 728 พ.ย. 2556 เวลา : 10:53:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
77ปรับเกรดวัชพืช หมู่ที่ 827 พ.ย. 2556 เวลา : 13:34:57ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
76ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน บริเวณหน้าวัดตำหนัก (จำนวน 2 จุด)26 พ.ย. 2556 เวลา : 12:08:33ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
75ซ่อมถนนซอยไชยเรือ่งศรี 225 พ.ย. 2556 เวลา : 13:58:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
74ขออนุเคราะห์ติดตั้งแท่งคอนกรีต บริเวณหน้าหมู่บ้านพิกุลทอง25 พ.ย. 2556 เวลา : 13:57:02ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
73ขอความอนุเคราะห์ขุดร่องระบายน้ำชั่วคราว25 พ.ย. 2556 เวลา : 13:55:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
72ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางชำรุด บริเวณพื้นที่ ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 322 พ.ย. 2556 เวลา : 09:43:51ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
71ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทางชำรุดด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนเลียบคลองฯ (ฮ้อยเทียนเหลา) หมู่ที่ 221 พ.ย. 2556 เวลา : 16:23:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
70ขออนุเคราะห์ตรวจสอบและซ่อมแซมห้องน้ำ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 121 พ.ย. 2556 เวลา : 16:13:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
69ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนชำรุด บริเวณมุมโค้งสี่แยกฌาปนสถานบ้านป่าจี้21 พ.ย. 2556 เวลา : 16:10:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
68ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุก บริเวณถนนตรงข้ามทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ ม.321 พ.ย. 2556 เวลา : 16:05:20ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
67ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอยรัตนสาขา 1 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 721 พ.ย. 2556 เวลา : 16:02:01ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
66ขอซ่อมแซมฝาบ่อพักชำรุด บริเวณซอย 15 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 10 (จำนวน 2 จุด)21 พ.ย. 2556 เวลา : 10:31:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
65ขออนุเคราะห์เทคอนกรีตท้องรางระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง20 พ.ย. 2556 เวลา : 16:25:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
64ขอทำเนินชะลอความเร็วถนนเชื่อม พิกุลทอง - ซอยไชยเรืองศรี20 พ.ย. 2556 เวลา : 16:21:18ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
63ขออนุเคราะห์ย้ายป้ายชื่อชุมชนป่าเป้า20 พ.ย. 2556 เวลา : 09:05:08ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
62ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน(ชำรุด) บริเวณท้ายซอย 6 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1018 พ.ย. 2556 เวลา : 09:16:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
61ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ บริเวณฌาปนสถานบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 318 พ.ย. 2556 เวลา : 09:11:54ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
60ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่ บริเวณซอย 6 ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 318 พ.ย. 2556 เวลา : 09:08:40ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
59ขอรถเกรดมาตักขยะ ม.10 ซอย 712 พ.ย. 2556 เวลา : 14:39:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
58ขอแก่ไขป้ญหาน้ำท่วมขังหลังบ้าน นางกิติยา สิทธิปัญญาคุณ ม.78 พ.ย. 2556 เวลา : 12:01:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
57ขอแก้ไขปัญหาน้ำขัง บริเวณถนนสายหลักในหมู่ที่ 78 พ.ย. 2556 เวลา : 11:59:13ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
56ขอสะสางวัชพืชในลำน้ำบ้านดอนปิน7 พ.ย. 2556 เวลา : 14:57:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
55ขอขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ7 พ.ย. 2556 เวลา : 14:52:36ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
54ขอแก้ไขบ่อพักท่อน้ำ4 พ.ย. 2556 เวลา : 09:29:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
53ซ่อมผิวทาง1 พ.ย. 2556 เวลา : 15:07:22ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
52ขอหินคลุกปรับปรุงถนน ซอยหอเจ้าบ้าน ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 51 พ.ย. 2556 เวลา : 09:14:59ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
51ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชไหล่ทาง บริเวณซอยวังตาล ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 530 ต.ค. 2556 เวลา : 16:08:16ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
50ขอหินคลุกปรับปรุงถนน30 ต.ค. 2556 เวลา : 11:56:46ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
49ขอซ่อมถนนชำรุด บริเวณชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1030 ต.ค. 2556 เวลา : 11:54:07ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
48ขออนุเคราะห์ปรับเกรด,บรรทุกดิน บริเวณธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ หมู่ที่ 330 ต.ค. 2556 เวลา : 10:40:12ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
47ขออนุเคราะห์ปรับเกรดเศษวัชพืช บริเวณท้ายซอย 5 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 630 ต.ค. 2556 เวลา : 10:34:27ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
46ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทางชำรุด บริเวณแยก รร.นานาชาติลานนาแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 1030 ต.ค. 2556 เวลา : 09:37:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
45ขออนุเคราะห์ติดตั้งพื้นเวที29 ต.ค. 2556 เวลา : 14:23:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
44ขอปรับเกรดไหล่ทางถนน29 ต.ค. 2556 เวลา : 14:20:33ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
43ขอซ่อมแซมถนนบริเวณน้ำบ่อหลวง หมู่ที่ 428 ต.ค. 2556 เวลา : 10:29:32ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
42ขอปรับเกรดที่จอดรถ28 ต.ค. 2556 เวลา : 10:27:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
41ขอทำเนินชะลอความเร็วพร้อมทา (จำนวน 3 จุด) ชุมชนทิพย์ภมร หมู่ที่ 428 ต.ค. 2556 เวลา : 10:25:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
40ขอแก้ไขสภาพพื้่นทางสะพานเข้าออกหมู่บ้าน28 ต.ค. 2556 เวลา : 10:22:56ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
39ขออนุเคราะห์รถตุักหน้าขุดหลัง28 ต.ค. 2556 เวลา : 10:19:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
38ขอซ่อมแซมไหล่ถนนก่อนถึงปากทางเข้าหมู่บ้านพิกุลทอง ม.528 ต.ค. 2556 เวลา : 10:15:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
37ขอซ่อมแซมถนนสายหลัก จำนวน 2 จุด28 ต.ค. 2556 เวลา : 10:09:47ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
36ซ่อมแซม ไหล่ทาง 27 ต.ค. 2556 เวลา : 14:21:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
35ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) ถนนศรีศุกรี24 ต.ค. 2556 เวลา : 11:32:02ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
34ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทาง22 ต.ค. 2556 เวลา : 15:51:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
33ขอแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง22 ต.ค. 2556 เวลา : 15:09:33ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
32ขออนุเคราะห์ซ่อมของเล่นในหมู่บ้านไทยสมุทร22 ต.ค. 2556 เวลา : 11:41:29ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
31ปรับปรุงผิวทางด้วยหินคลุก บริเวณถนนดอยคำฮฺิลล์ไซด์21 ต.ค. 2556 เวลา : 14:25:42ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
30ปัญหาการระบายน้ำ18 ต.ค. 2556 เวลา : 15:39:49ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
29ขอซ่อมแซมถนนชำรุด บริเวณปากซอย 6 และถนนแกรนด์วิวล์ ชุมชนแกรนด์วิวล์18 ต.ค. 2556 เวลา : 11:51:45ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
28ขอสร้างถนนสาธารณะ17 ต.ค. 2556 เวลา : 15:35:43ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
27ขอขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ17 ต.ค. 2556 เวลา : 15:33:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
26ขอซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ฝาตะแกรงเหล็ก) บริเวณแยกอุโบสถวารีประทาน17 ต.ค. 2556 เวลา : 14:54:52ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
25ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทางชำรุด บริเวณสายสิริธารา17 ต.ค. 2556 เวลา : 14:19:02ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
24ขออนุเคราะห์รื้อถอนซุ้ม บริเวณปากทางเข้าวัดต้นปิน17 ต.ค. 2556 เวลา : 14:14:28ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
23ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางชำรุด17 ต.ค. 2556 เวลา : 10:49:06ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
22ขอซ่อมแซมฝาปิดบ่อพัก16 ต.ค. 2556 เวลา : 16:09:41ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
21ขอซ่อมฝารางน้ำชำรุด16 ต.ค. 2556 เวลา : 16:06:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
20ขอซ่อมถนนเนื่องจากชำรุดถนนสายหลัก ซ.รัตนสาขา15 ต.ค. 2556 เวลา : 10:07:01ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
19ขอรถปรับเกรดถนน15 ต.ค. 2556 เวลา : 10:03:38ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
18ขอเจาะถนนวางท่อระบายน้ำข้ามถนน15 ต.ค. 2556 เวลา : 09:53:55ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
17ขอปรับเกรดพื้นที่สาธารณะ15 ต.ค. 2556 เวลา : 09:50:35ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
16ขอย้ายปรับกระจำนูน15 ต.ค. 2556 เวลา : 09:47:37ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
15ขอรถกระเช้ายกซุ้มประตูหมู่บ้านแกรนด์วิวล์ ม.1014 ต.ค. 2556 เวลา : 15:51:17ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
14ปรับเกรด กองดิน หน้าหมู่บ้านวังตาล14 ต.ค. 2556 เวลา : 14:51:21ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
13ติดตามงานขุดลอกลำเหมือง11 ต.ค. 2556 เวลา : 16:13:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
12ปรับเกรดเศษวัชพืช บริเวณซอย 5 ชุมชนใหม่สามัคคี 211 ต.ค. 2556 เวลา : 16:10:07ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
11ปรับปรุงผิวทางด้วยหินคลุก บริเวณท้ายซอย 17 ชุมชนตำหนัก 211 ต.ค. 2556 เวลา : 16:07:07ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
10ปรับเกรดพื้นที่รกร้างบริเวณซอยวังตาล ชุมชนดอนปินสามัคคี11 ต.ค. 2556 เวลา : 16:03:46ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
9ปรับเกรดเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ หมู่ที่ 311 ต.ค. 2556 เวลา : 14:50:14ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
8ถนนทางเข้าหมู่บ้านลานดาว หมู่ 4 ชำรุด9 ต.ค. 2556 เวลา : 16:12:26ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
7ขอขุดร่องน้ำไหล่ทางถนนบ้านแม่เหียะใน ม.39 ต.ค. 2556 เวลา : 15:20:34ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
6งานเทคอนกรีตปรับปรุงซ่อมแซมคอสะพาน บริเวณบ้านลุงทอง ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 38 ต.ค. 2556 เวลา : 14:54:11ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
5งานปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามลำห้วยแม่เหียะ บริเวณบ้านป้าเกี๋ยง ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 38 ต.ค. 2556 เวลา : 14:48:53ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
4งานเทคอนกรีตปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง บริเวณซอยบ้านลุงกิม ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ 38 ต.ค. 2556 เวลา : 14:23:25ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
3งานเทคอนกรีตปรับปรุงสะพานข้ามลำห้วยแม่เหียะ8 ต.ค. 2556 เวลา : 14:16:05ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
2ขอรถไปไถกลบเศษขยะและกิ่งไม้ใบไม้7 ต.ค. 2556 เวลา : 14:09:58ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1ขอควมอนุเคราะห์ติดตั้งกระจกนูน หมู่บ้านเพชรบุรินทร์7 ต.ค. 2556 เวลา : 11:23:04ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 [1]    2    3    4    5   .....   

เทศบาลเมืองแม่เหียะ
194 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอแเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-447657 , 053-447991 , 053-276491 , 053-805184 โทรสาร 053-805183
E-Mail : info@maehia.go.th
copyright © 2555 yota.maehia.go.th