แจ้งไฟฟ้าชำรุด

รหัส เรื่อง วันที่แจ้ง สถานะงาน
2196ไฟฟ้าถนนดับ19 เม.ย. 2561 เวลา : 20:55:38รอตรวจสอบ
2195ไฟกิ่งเสีย15 เม.ย. 2561 เวลา : 20:31:38รอตรวจสอบ
2194ไฟกิ่ง 4-184 และ 4-182 เสีย10 เม.ย. 2561 เวลา : 08:12:08รอตรวจสอบ
2193ไฟกิ่งดับ16 ม.ค. 2561 เวลา : 20:39:21รอตรวจสอบ
2192ไฟกิ่ง 4-184 ชำรุด4 ธ.ค. 2560 เวลา : 13:42:47รอตรวจสอบ
2191ไฟสาธารณะชุมชนพิกุลทอง20 พ.ย. 2560 เวลา : 05:59:45รอตรวจสอบ
2190กรุณาซ่อมไฟกิ่งหมู่บ้่านลานดาว10 พ.ย. 2560 เวลา : 11:19:31รอตรวจสอบ
2189ไฟกิ่งดับ 1 จุด26 ต.ค. 2560 เวลา : 21:20:14รอตรวจสอบ
2188ไฟกิ่งสาธารณะดับ ปากซอย ไชยเรืองศรี 2/324 ต.ค. 2560 เวลา : 10:42:31รอตรวจสอบ
2187ขอความอนุเคราะห์ไฟกิ่งดับ9 ต.ค. 2560 เวลา : 18:34:16รอตรวจสอบ
2186ขอความนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 จำนวน 5 จุด28 ก.ย. 2560 เวลา : 10:05:35ระหว่างดำเนินการ
2185ขอความนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 ซอย 4 จำนวน 1 จุด28 ก.ย. 2560 เวลา : 10:02:30ระหว่างดำเนินการ
2184ขอความนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 หน้าศูนย์ 3 วัย จำนวน 1 จุด28 ก.ย. 2560 เวลา : 09:59:52ระหว่างดำเนินการ
2183ขอความนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 10 แกรนด์วิวล์ ซอย 13 จำนวน 1 จุด28 ก.ย. 2560 เวลา : 09:54:48ระหว่างดำเนินการ
2182ขอติดตั้งไฟส่องสว่าง งานวัดตำหนัก จำนวน 2 จุด28 ก.ย. 2560 เวลา : 09:51:22ระหว่างดำเนินการ

 [1]    2    3    4    5   .....   

เทศบาลเมืองแม่เหียะ
194 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอแเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-447657 , 053-447991 , 053-276491 , 053-805184 โทรสาร 053-805183
E-Mail : info@maehia.go.th
copyright © 2555 yota.maehia.go.th