ยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้าง
ขั้นตอนในการขออนุญาต
  • 1. เลือกรายการที่ต้องการดำเนินการ
  • 2. เตรียมเอกสารตามรายการที่ท่านเลือก และทำการสแกนเอกสารให้เป็นไฟล์ PDF
รหัสยืนยัน
เทศบาลเมืองแม่เหียะ
194 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอแเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-447657 , 053-447991 , 053-276491 , 053-805184 โทรสาร 053-805183
E-Mail : info@maehia.go.th
copyright © 2555 yota.maehia.go.th