เลขที่ วันที่ รายการ สถานะ
209715 ส.ค. 2560ขอความนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 ซอย 8/5 จำนวน 2 จุดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
209615 ส.ค. 2560ขอความนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
209515 ส.ค. 2560งานเปลี่ยนสวิทซ์แสงแดดบริเวณธนาคารใบไม้กิ่งไม้ที่ชำรุดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
209415 ส.ค. 2560งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าในอาคารศูนย์ฟื้นฟูฯดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
209315 ส.ค. 2560ขอความนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 ซอย 6/2 จำนวน 2 จุดระหว่างดำเนินการ
209215 ส.ค. 2560ขอความนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 จำนวน 4 จุดระหว่างดำเนินการ
209115 ส.ค. 2560ขอความนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 จุดระหว่างดำเนินการ
209015 ส.ค. 2560ขอความนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุดระหว่างดำเนินการ
20899 ส.ค. 2560ขอสนับสนุนติดตั้งไฟส่องสว่างงานธรรมสัญจรดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
20889 ส.ค. 2560ขอความนุเคราะห์ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำหนัก จำนวน 1 จุดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

Chart.

เลขที่ วันที่ รายการ สถานะ
181716 ส.ค. 2560ขออนุเคราะห์ตักและบรรทุกเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณข้างวัดอุโบสถ ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 2รอตรวจสอบ
181616 ส.ค. 2560ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนเกษตร-แม่เหียะใน ชุมชนแม่เหียะใน หมู่ที่ 3รอตรวจสอบ
181516 ส.ค. 2560ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนวรุณนิเวศน์ หมู่ที่ 8รอตรวจสอบ
181416 ส.ค. 2560ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณท้ายซอย 2 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 4รอตรวจสอบ
181315 ส.ค. 2560ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชเตรียมงานวันแม่แห่งชาติ บริเวณพื้นที่โดยรอบ เทศบาลเมืองแม่เหียะระหว่างดำเนินการ
181210 ส.ค. 2560ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอย 7 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 6ระหว่างดำเนินการ
181110 ส.ค. 2560ขออนุเคราะห์จัดสถานที่โครงการจิตอาสา ประชารัฐพัฒนาแหล่งน้ำ บริเวณลำเหมืองสาธารณะ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
181010 ส.ค. 2560ขออนุเคราะห์สนับสนุนจัดสถานที่โครงการปั่นไปปลูก บริเวณพื้นที่เกษตร-มช. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
18094 ส.ค. 2560ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณปากซอย 2 ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 10ระหว่างดำเนินการ
18084 ส.ค. 2560ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางชำรุด บริเวณถนนแม่เหียะเชื่อมสันผักหวาน ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 5ระหว่างดำเนินการ

Chart.

เทศบาลเมืองแม่เหียะ
194 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอแเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-447657 , 053-447991 , 053-276491 , 053-805184 โทรสาร 053-805183
E-Mail : info@maehia.go.th
copyright © 2555 yota.maehia.go.th