เลขที่ วันที่ รายการ สถานะ
220921 พ.ย. 2561ไฟกิ่งไม่ติดรอตรวจสอบ
22089 พ.ย. 2561ไฟกิ่ง 4-191 ดับรอตรวจสอบ
22072 พ.ย. 2561ไฟกิ่ง 4-191 ดับรอตรวจสอบ
22069 ส.ค. 2561โป๊ะไฟกิ่งเอียงรอตรวจสอบ
22052 ส.ค. 2561ไฟกิ่งหน้า 7-11 อุโบสถชำรุดรอตรวจสอบ
22045 ก.ค. 2561ไฟกิ่ง 2-002, 2-039 ดับรอตรวจสอบ
220320 มิ.ย. 2561ไฟกิ่ง 4-100,2-002,2-039 ดับรอตรวจสอบ
220218 มิ.ย. 2561ไฟฟ้าดับรอตรวจสอบ
22012 มิ.ย. 2561ไฟกิ่ง 4-183, 4-192, 4-137 ไฟดับรอตรวจสอบ
220016 พ.ค. 2561ไฟกิ่งดับรอตรวจสอบ

Chart.

เลขที่ วันที่ รายการ สถานะ
19072 มิ.ย. 2561ตัดกิ่งไม้หลังบ้าน 158/63 ม.4รอตรวจสอบ
190617 พ.ย. 2560รบกวนเก็บเศษกิ่งไม้หลังหมู่บ้านลานดาวดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
19059 ต.ค. 2560ขอปรับปรุงถนนในซอยน้ำท่วมขังรอตรวจสอบ
190427 ก.ย. 2560ขออนุเคราะห์ปรับปรุงขยายไหล่ทาง บริเวณซอย 5,6,7 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 5ระหว่างดำเนินการ
190327 ก.ย. 2560ขออนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณซอยรัตนสาขา 4 (ด้านข้างและด้านหลังหอพักทองทิพย์ 2) ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7ระหว่างดำเนินการ
190227 ก.ย. 2560ขออนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณข้างศูนย์โตโยต้า ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 6ระหว่างดำเนินการ
190127 ก.ย. 2560ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวทาง บริเวณซอย 6 (บ.370/10) ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 6ระหว่างดำเนินการ
190022 ก.ย. 2560ขออนุเคราะห์ปรับเกรดเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณซอย 5 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 6ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
189922 ก.ย. 2560ขออนุเคราะห์จัดทำป้ายบอกชื่อซอย บริเวณพื้นที่ ชุมชนนิมมานนรดี หมู่ที่ 5ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
189821 ก.ย. 2560ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณหน้าวัดป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 3ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

Chart.

เทศบาลเมืองแม่เหียะ
194 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอแเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-447657 , 053-447991 , 053-276491 , 053-805184 โทรสาร 053-805183
E-Mail : info@maehia.go.th
copyright © 2555 yota.maehia.go.th