เลขที่ วันที่ รายการ สถานะ
21879 ต.ค. 2560ขอความอนุเคราะห์ไฟกิ่งดับรอตรวจสอบ
218628 ก.ย. 2560ขอความนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 7 จำนวน 5 จุดระหว่างดำเนินการ
218528 ก.ย. 2560ขอความนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 ซอย 4 จำนวน 1 จุดระหว่างดำเนินการ
218428 ก.ย. 2560ขอความนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 หน้าศูนย์ 3 วัย จำนวน 1 จุดระหว่างดำเนินการ
218328 ก.ย. 2560ขอความนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 10 แกรนด์วิวล์ ซอย 13 จำนวน 1 จุดระหว่างดำเนินการ
218228 ก.ย. 2560ขอติดตั้งไฟส่องสว่าง งานวัดตำหนัก จำนวน 2 จุดระหว่างดำเนินการ
218128 ก.ย. 2560ขอความนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 6 ซอย 20 จำนวน 1 จุดระหว่างดำเนินการ
218019 ก.ย. 2560ขอความนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 ซอยไชยเรืองศรี 2 จำนวน 2 จุดระหว่างดำเนินการ
217919 ก.ย. 2560ขอติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ หน้าบ้านเลขที่ 71/2 หมู่ที่ 5 ระหว่างดำเนินการ
217819 ก.ย. 2560ขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 13 หมู่ที่ 4 จำนวน 4 จุดระหว่างดำเนินการ

Chart.

เลขที่ วันที่ รายการ สถานะ
19059 ต.ค. 2560ขอปรับปรุงถนนในซอยน้ำท่วมขังรอตรวจสอบ
190427 ก.ย. 2560ขออนุเคราะห์ปรับปรุงขยายไหล่ทาง บริเวณซอย 5,6,7 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 5ระหว่างดำเนินการ
190327 ก.ย. 2560ขออนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณซอยรัตนสาขา 4 (ด้านข้างและด้านหลังหอพักทองทิพย์ 2) ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7ระหว่างดำเนินการ
190227 ก.ย. 2560ขออนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณข้างศูนย์โตโยต้า ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 6ระหว่างดำเนินการ
190127 ก.ย. 2560ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวทาง บริเวณซอย 6 (บ.370/10) ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 6ระหว่างดำเนินการ
190022 ก.ย. 2560ขออนุเคราะห์ปรับเกรดเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณซอย 5 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 6ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
189922 ก.ย. 2560ขออนุเคราะห์จัดทำป้ายบอกชื่อซอย บริเวณพื้นที่ ชุมชนนิมมานนรดี หมู่ที่ 5ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
189821 ก.ย. 2560ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณหน้าวัดป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 3ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
189721 ก.ย. 2560ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชไหล่ทาง บริเวณซอย 7 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 2ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
189621 ก.ย. 2560ขออนุเคราะห์สนับสนุนจัดสถานที่(เวที) กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ข้าราชการตำรวจ บริเวณสนามกีฬาไนท์เพลสดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

Chart.

เทศบาลเมืองแม่เหียะ
194 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอแเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-447657 , 053-447991 , 053-276491 , 053-805184 โทรสาร 053-805183
E-Mail : info@maehia.go.th
copyright © 2555 yota.maehia.go.th