เลขที่ วันที่ รายการ สถานะ
219619 เม.ย. 2561ไฟฟ้าถนนดับรอตรวจสอบ
219515 เม.ย. 2561ไฟกิ่งเสียรอตรวจสอบ
219410 เม.ย. 2561ไฟกิ่ง 4-184 และ 4-182 เสียรอตรวจสอบ
219316 ม.ค. 2561ไฟกิ่งดับรอตรวจสอบ
21924 ธ.ค. 2560ไฟกิ่ง 4-184 ชำรุดรอตรวจสอบ
219120 พ.ย. 2560ไฟสาธารณะชุมชนพิกุลทองรอตรวจสอบ
219010 พ.ย. 2560กรุณาซ่อมไฟกิ่งหมู่บ้่านลานดาวรอตรวจสอบ
218926 ต.ค. 2560ไฟกิ่งดับ 1 จุดรอตรวจสอบ
218824 ต.ค. 2560ไฟกิ่งสาธารณะดับ ปากซอย ไชยเรืองศรี 2/3รอตรวจสอบ
21879 ต.ค. 2560ขอความอนุเคราะห์ไฟกิ่งดับรอตรวจสอบ

Chart.

เลขที่ วันที่ รายการ สถานะ
190617 พ.ย. 2560รบกวนเก็บเศษกิ่งไม้หลังหมู่บ้านลานดาวดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
19059 ต.ค. 2560ขอปรับปรุงถนนในซอยน้ำท่วมขังรอตรวจสอบ
190427 ก.ย. 2560ขออนุเคราะห์ปรับปรุงขยายไหล่ทาง บริเวณซอย 5,6,7 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 5ระหว่างดำเนินการ
190327 ก.ย. 2560ขออนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณซอยรัตนสาขา 4 (ด้านข้างและด้านหลังหอพักทองทิพย์ 2) ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7ระหว่างดำเนินการ
190227 ก.ย. 2560ขออนุเคราะห์ขุดลอกลำเหมืองสาธารณะ บริเวณข้างศูนย์โตโยต้า ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 6ระหว่างดำเนินการ
190127 ก.ย. 2560ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวทาง บริเวณซอย 6 (บ.370/10) ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 6ระหว่างดำเนินการ
190022 ก.ย. 2560ขออนุเคราะห์ปรับเกรดเศษกิ่งไม้ใบไม้ บริเวณซอย 5 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 6ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
189922 ก.ย. 2560ขออนุเคราะห์จัดทำป้ายบอกชื่อซอย บริเวณพื้นที่ ชุมชนนิมมานนรดี หมู่ที่ 5ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
189821 ก.ย. 2560ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณหน้าวัดป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 3ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
189721 ก.ย. 2560ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืชไหล่ทาง บริเวณซอย 7 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 2ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

Chart.

เทศบาลเมืองแม่เหียะ
194 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอแเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-447657 , 053-447991 , 053-276491 , 053-805184 โทรสาร 053-805183
E-Mail : info@maehia.go.th
copyright © 2555 yota.maehia.go.th