เลขที่ วันที่ รายการ สถานะ
179817 ม.ค. 2560ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 9 บ้านไทยสมุทร จำนวน 4 จุดระหว่างดำเนินการ
179717 ม.ค. 2560ขอความอนุเคราห์ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที 10 บ้านป่าเป้า ซอย ศิลปะสุดซอยระหว่างดำเนินการ
179617 ม.ค. 2560ขอความอนุเคราห์ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที 5 ซอย 6 ต้นที่5-229ระหว่างดำเนินการ
179512 ม.ค. 2560ขอความอนุเคราห์ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที 5 ซอยดอนปิน 8 ระหว่างดำเนินการ
179412 ม.ค. 2560ขอติดตั้งไฟสปอร์ทไลทืแบบเสางานเข้ากรรม ณ ฌาปนสถาน หมู่ที่1-10 จำนวน 3 จุดระหว่างดำเนินการ
179312 ม.ค. 2560ตรวจสอบระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 5 ซอยดอนปิน 3 ดับตลอดสายดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
179212 ม.ค. 2560ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ซอยใหม่สามัคคี 15 หมู่ที่ 6 บ้านใหม่สามัคคีดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
179112 ม.ค. 2560ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ซอย 7 หมู่ที่ 1 บ้านตำหนักดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
179011 ม.ค. 2560ขอยืมวัสดุไฟฟ้าพร้อมติดตั้งงานบวงสรวงบ้าน วันที่12 -2-60 ระหว่างดำเนินการ
178911 ม.ค. 2560ขอความอนุเคราห์ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที 4 ทิพย์ภมร-ลานดาวระหว่างดำเนินการ

Chart.

เลขที่ วันที่ รายการ สถานะ
158016 ม.ค. 2560งานสนับสนุนจัดสถานที่กิจกรรมวันเด็ก บริเวณพื้นที่ เทศบาลเมืองแม่เหียะรอตรวจสอบ
157912 ม.ค. 2560ขออนุเคราะห์รถปรับเกรดพื้นที่เตรียมงานทำบุญเข้าโสสานกรรม บริเวณสุสานบ้านป่าเป้า หมู่ที่ 10ระหว่างดำเนินการ
157812 ม.ค. 2560ขออนุเคราะห์ขุดลอกและกำจัดวัชพืชลำเหมืองสาธารณะ บริเวณซอย 9 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 5รอตรวจสอบ
157711 ม.ค. 2560ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณตรงข้ามบ้านเลขที่ 158/60 ชุมชนลานดาว หมู่ที่ 4ระหว่างดำเนินการ
157611 ม.ค. 2560ขออนุเคราะห์สนับสนุนติดตั้งเวทีงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ บริเวณหมู่บ้านภูฟ้าการ์เด้นโฮม 4 ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างดำเนินการ
157511 ม.ค. 2560ขออนุเคราะห์ทำรางระบายน้ำ บริเวณซอย 15 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 6ระหว่างดำเนินการ
157411 ม.ค. 2560ขออนุเคราะห์ปรับเกรดพื้นที่เตรียมงานทำบุญประจำปี บริเวณซอย 15 ชุมชนใหม่สามัคคี 1 หมู่ที่ 6ระหว่างดำเนินการ
157311 ม.ค. 2560ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก บริเวณซอย 6/2 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 4ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
157211 ม.ค. 2560ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทางเป็นหลุม บริเวณซอยศรีศุกรี ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
157111 ม.ค. 2560ขออนุเคราะห์รถปรับเกรดพื้นที่ บริเวณณาปนสถานบ้านป่าเป้า ชุมชนป่าเป้า หมู่ที่ 10ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

Chart.

เทศบาลเมืองแม่เหียะ
194 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอแเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-447657 , 053-447991 , 053-276491 , 053-805184 โทรสาร 053-805183
E-Mail : info@maehia.go.th
copyright © 2555 yota.maehia.go.th