เลขที่ วันที่ รายการ สถานะ
169319 ต.ค. 2559ขอความอนุเคราห์ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 4 จำนวน 1 จุดหน้าบ้านเลขที่4/6รอตรวจสอบ
169219 ต.ค. 2559ขอความอนุเคราห์ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 1 จำนวน 1 จุดถนนหน้อยหน้าหอพักนางอุไรรอตรวจสอบ
169119 ต.ค. 2559เปลี่ยนอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ ซอย 9 หมู่ที่ 5ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
169019 ต.ค. 2559ขอความอนุเคราห์ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 10 ป่าเป้า ซอย2/1 หน้าบ้านเลขที่160 จำนวน 1 จุดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
168919 ต.ค. 2559ขอติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์งานแต่งงาน หมู่ที่ 1 ถนนหน้อย จำนวน 2 จุดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
168819 ต.ค. 2559ขอความอนุเคราห์ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่2 ซอย 1 บ้านอุโบสถ จำนวน 2 จุด รอตรวจสอบ
168719 ต.ค. 2559ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หางยอย ม.5 จำนวน 2 จุดรอตรวจสอบ
168614 ต.ค. 2559ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 ซอย6 ต้นที่4-084ระหว่างดำเนินการ
168513 ต.ค. 2559ขอความนุเคราะห์รื้อถอนไฟฟ้าสาธารณะแบบโซล่าเซลล์ บริเวณซอยไชยเรืองศรี 3 หมู่ที่5ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
168413 ต.ค. 2559สนับสนุนงานสาธารณูปโภคเชื่อมต่อระบบไฟสร้างสะพานข้ามลำห้วยแม่เหียะ หมู่ที่ 4 ใกล้บ้านกำนัน จันทร์ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

Chart.

เลขที่ วันที่ รายการ สถานะ
152518 ต.ค. 2559ตั้งเวลาไฟกิ่งหมู่บ้านลานดาวรอตรวจสอบ
152418 ต.ค. 2559ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน บริเวณพื้นที่ ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 4ระหว่างดำเนินการ
152318 ต.ค. 2559ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง(ชำรุด) บริเวณซอย 2 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 10ระหว่างดำเนินการ
152213 ต.ค. 2559ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง(จำนวน 3 จุด) บริเวณพื้นที่ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ 7ระหว่างดำเนินการ
152112 ต.ค. 2559ขออนุเคราะห์ปรับปรุงผิวทางจุดวางท่อ บริเวณซอย 8 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 5ระหว่างดำเนินการ
152012 ต.ค. 2559ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณซอย 4/1 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 2ระหว่างดำเนินการ
151912 ต.ค. 2559ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยหินคลุก บริเวณซอย 3/3 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 5ระหว่างดำเนินการ
151812 ต.ค. 2559ขออนุเคราะห์สนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองแม่เหียะระหว่างดำเนินการ
151712 ต.ค. 2559ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณถนนเลียบคลองฯ(จำนวน 1 ฝา) ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 1ระหว่างดำเนินการ
151610 ต.ค. 2559ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ บริเวณซอยบ้านหย่อน 3 ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 2ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

Chart.

เทศบาลเมืองแม่เหียะ
194 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอแเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-447657 , 053-447991 , 053-276491 , 053-805184 โทรสาร 053-805183
E-Mail : info@maehia.go.th
copyright © 2555 yota.maehia.go.th