เลขที่ วันที่ รายการ สถานะ
17401 ธ.ค. 2559งานเปลี่ยนกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 จำนวน 19 ชุดระหว่างดำเนินการ
17391 ธ.ค. 2559ขอความอนุเคราห์ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที 5 ซอย ไชยเรื่องศรี 2 หน้าบ้านตึกแถว จำนวน 1 จุดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
17381 ธ.ค. 2559ขอความอนุเคราห์จัดเก็บป้ายงานยี่เป็งซุ้มประตูหมู่บ้านไทยสมุทร หมู่ที่ 9ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
17371 ธ.ค. 2559ขอความอนุเคราห์ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 8 ซอย 5/4 ท้ายซอยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
17361 ธ.ค. 2559ขอความอนุเคราห์ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที 5 ซอย 2/6 ต้นที่5-031ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
17351 ธ.ค. 2559ขอความอนุเคราห์ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 10 ป่าเป้า ซอย 2 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
17341 ธ.ค. 2559ขอความอนุเคราห์ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 7 จำนวน 4 จุดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
17331 ธ.ค. 2559ขอความอนุเคราห์ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 1 ซอย 6 ท้ายซอยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
17321 ธ.ค. 2559ขอความอนุเคราห์ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 2 ซอย 3 หอพักสีน้ำเงิน จำนวน 1 จุดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
173130 พ.ย. 2559ขอความอนุเคราห์ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที่ 1 อาคารSML ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

Chart.

เลขที่ วันที่ รายการ สถานะ
15501 ธ.ค. 2559ขออนุเคราะห์สนับสนุน(เวที)งานขึ้นบ้านใหม่และงานมงคลสมรส บริเวณบ้านเลขที่ 300/250 ชุมชนแกรนด์วิวล์ หมู่ที่ 10ระหว่างดำเนินการ
15491 ธ.ค. 2559ขออนุเคราะห์ปรับปรุงศูนย์ ชรบ. ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 3รอตรวจสอบ
154828 พ.ย. 2559ขออนุเคราะห์สนับสนุนซ่อมแซมหลังคาและเพดานห้องฟิตเนส สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะระหว่างดำเนินการ
154728 พ.ย. 2559ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลต์ บริเวณซอย 2/1 ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 4ระหว่างดำเนินการ
154624 พ.ย. 2559ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณท้ายซอย 4/1 ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 2รอตรวจสอบ
154524 พ.ย. 2559ขออนุเคราะห์ปรับเกรดวัชพืช บริเวณซอย 2 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 5รอตรวจสอบ
154424 พ.ย. 2559ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง(ชำรุด) บริเวณถนนเกษตร-แม่เหียะใน ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 3ระหว่างดำเนินการ
154324 พ.ย. 2559ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณคลองชลประทานฯ(หลัง รพสต.ท่าข้าม) ชุมชนท่าข้าม หมู่ที่ 4ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
154224 พ.ย. 2559ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณถนนเลียบคลองฯ(หลังตลาดสดแม่เหียะ) ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 2ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
154123 พ.ย. 2559ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง บริเวณถนนราชพฤกษ์และซอยศรีศุกรี ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7ระหว่างดำเนินการ

Chart.

เทศบาลเมืองแม่เหียะ
194 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอแเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-447657 , 053-447991 , 053-276491 , 053-805184 โทรสาร 053-805183
E-Mail : info@maehia.go.th
copyright © 2555 yota.maehia.go.th