เลขที่ วันที่ รายการ สถานะ
182723 ก.พ. 2560ขอความอนุเคราห์ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที 5 ซอย8/1ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
182621 ก.พ. 2560ขอความอนุเคราห์ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที 5 นิมารนรดี จำนวน 3 จุดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
182521 ก.พ. 2560ขอความอนุเคราห์ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที 8 ถนนคลองชลประทานโค้งบ้านนายแสวง บุญมาประเสริฐดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
182421 ก.พ. 2560ขอความอนุเคราห์ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที 5 ซอย 8 บ้านทรงไทยดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
182321 ก.พ. 2560ขอความอนุเคราห์ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที 6 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
182221 ก.พ. 2560ขอความอนุเคราห์ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที 2 ซอย 8 (บริเวณตู้เติมน้ำ)ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
182121 ก.พ. 2560ขอความอนุเคราห์ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที 5 ซอย3/9ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
182021 ก.พ. 2560ขอความอนุเคราห์ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที 10 ป่าเป้า ซอย2/1ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
181921 ก.พ. 2560ขอความอนุเคราห์ซ่อมแซมไฟฟ้า หมู่ที 2 หน้าบ้านท่านรองยุงยุทธ คุณราดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
181821 ก.พ. 2560ขอจัดเก็บไฟสปอร์ตไลท์งานทำบุญบ้าน ซอย 15 หมู่ที่ 6ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

Chart.

เลขที่ วันที่ รายการ สถานะ
161821 ก.พ. 2560ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก(ชำรุด) บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนตำหนัก 2 หมู่ที่ 1รอตรวจสอบ
161721 ก.พ. 2560ขออนุเคราะห์ติดตั้งราวกันตก บริเวณถนนเลียบคลองฯ ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 2รอตรวจสอบ
161621 ก.พ. 2560ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณซอยบ้านหย่อน 1 ชุมชนอุโบสถ 2 หมู่ที่ 2รอตรวจสอบ
161521 ก.พ. 2560ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณซอย 1/1 , 5 ชุมชนใหม่สามัคคี หมู่ที่ 6รอตรวจสอบ
161420 ก.พ. 2560ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อซอย บริเวณซอย 7 , 9 ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 3ระหว่างดำเนินการ
161320 ก.พ. 2560ขออนุเคราะห์สนับสนุนปรับเกรดหินคลุก บริเวณซอย 9 ชุมชนดอนปินสันพระนอน หมู่ที่ 5ระหว่างดำเนินการ
161217 ก.พ. 2560ขออนุเคราะห์ขุดลอกร่องระบายน้ำและกำจัดวัชพืช บริเวณซอยยุพิน 6/2 ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
161117 ก.พ. 2560ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ(ชำรุด) บริเวณซอย 2 ชุมชนไทยสมุทร หมู่ที่ 9ระหว่างดำเนินการ
161017 ก.พ. 2560ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณสนามกีฬาต้านยาเสพติด ชุมชนอุโบสถ 1 หมู่ที่ 2ระหว่างดำเนินการ
160917 ก.พ. 2560ขออนุเคราะห์ปรับเกรดแนวกันไฟ บริเวณซอยยุพิน 1 , 6/1 และถนนราชพฤกษ์ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7ระหว่างดำเนินการ

Chart.

เทศบาลเมืองแม่เหียะ
194 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอแเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-447657 , 053-447991 , 053-276491 , 053-805184 โทรสาร 053-805183
E-Mail : info@maehia.go.th
copyright © 2555 yota.maehia.go.th