เลขที่ วันที่ รายการ สถานะ
159625 ส.ค. 2559ขอความอนุเคราะห์ยืมสายไฟสีดำม้วนใหญ่สำหรับต่อพ่วงเครื่องอุลตร้าซาวด์ จำนวน 20 ตัวดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
159525 ส.ค. 2559ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ซอย 9 ดอนปิน-สันพระนอน หมู่ที่ 5 จำนวน 1 จุดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
159425 ส.ค. 2559ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ขัวเด้ง ม.5 จำนวน 2 จุดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
159324 ส.ค. 2559ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟส่องสว่างงานขาวดำนางสุนีย์ วังขาว หมู่ที่ 2 จำนวน 2 จุดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
159222 ส.ค. 2559ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ซอยดอนปิน 3/7 ม.5 จำนวน 2 จุดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
159122 ส.ค. 2559ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เอื้องหลวง หน้าบ้านเลขที่ 385/5 ม.7 จำนวน 2 จุดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
159022 ส.ค. 2559ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หลังตลาดสดแม่เหียะหน้าหอพักรองยงยุทธ ม.2 จำนวน 2 จุดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
158919 ส.ค. 2559ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมแซมไฟฟ้าหมู่บ้านทิพย์ภมร-ดอยคำ ม.3 จำนวน 3 จุดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
158819 ส.ค. 2559ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมแซมไฟฟ้าหมู่บ้านเพชรบุรินทร์ หน้าบ้านเลขที่ 124/30-86 ม.5 จำนวน 2 จุดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
158719 ส.ค. 2559ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ซอย 7/1 ต้นที่ 6-116 ม.6 จำนวน 1 จุดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

Chart.

เลขที่ วันที่ รายการ สถานะ
147326 ส.ค. 2559ขออนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บริเวณถนนราชพฤกษ์ ชุมชนตำหนักใหม่พัฒนา หมู่ที่ 7รอตรวจสอบ
147224 ส.ค. 2559ขออนุเคราะห์สนับสนุนรถปรับเกรดร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี หมู่ที่ 7ระหว่างดำเนินการ
147124 ส.ค. 2559ขออนุเคราะห์ซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ บริเวณซอยบัวระวง ชุมชนเกษตร-แม่เหียะใน หมู่ที่ 3ระหว่างดำเนินการ
147024 ส.ค. 2559ขออนุเคราะห์ดูดโคลน บริเวณซอย 19,20 ชุมชนใหม่สามัคคี 2 หมู่ที่ 6ระหว่างดำเนินการ
146923 ส.ค. 2559ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง บริเวณซอยไชยเรืองศรี 2 ชุมชนดอนปินสามัคคี หมู่ที่ 5ระหว่างดำเนินการ
146823 ส.ค. 2559ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง บริเวณถนนป่าจี้ ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 3ระหว่างดำเนินการ
146723 ส.ค. 2559ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นทางเดิน(ชำรุด) บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะระหว่างดำเนินการ
146623 ส.ค. 2559ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมเก้าอี้แบบยาวใช้สำหรับบริการประชาชน สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะระหว่างดำเนินการ
146523 ส.ค. 2559ขออนุเคราะห์ดูดโคลนภายในหมู่บ้านสีวลีคลองชล หมู่ที่ 2ระหว่างดำเนินการ
146423 ส.ค. 2559ขออนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ บริเวณข้างศูนย์ ชรบ. ชุมชนป่าจี้ หมู่ที่ 3ระหว่างดำเนินการ

Chart.

เทศบาลเมืองแม่เหียะ
194 หมู่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอแเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 053-447657 , 053-447991 , 053-276491 , 053-805184 โทรสาร 053-805183
E-Mail : info@maehia.go.th
copyright © 2555 yota.maehia.go.th